Return to site

[IELTS LISTENING] Section 1

Luyện tập Short Answer PHẦN 1

Các em canh chừng xem được bao nhiêu điểm nhé!

· Listening,IELTS Practice Test

Subcribe email phía dưới để nhận thông báo mỗi khi có Tips & IELTS lessons mới nha các tình yêu!

Tham khảo COURSE 100% TARGET BAND 6.0 - 7.0 - 8.0 ở đây http://www.ieltstutor.me/phuong-phap-dy

#Xem học sinh của IELTS TUTOR xuất sắc cỡ nào http://www.ieltstutor.me/hall-of-fame

BÀI TẬP SHORT_ANSWER 1

AUDIO BÀI TẬP 1

BÀI TẬP SHORT ANSWER 2

Ngoài trên Website thì trên FB Group - Hội IELTS 8.0 nói là làm goo.gl/9SvxF6 cũng có quá chừng Tips & Bài học IELTS hay, hihi^^

Các bạn tham khảo bài sửa rất kĩ bởi giáo viên 8.0 của IELTS TUTOR Đề Thi thật Writing IELTS Việt Nam để học thêm nhé

Mẫu 1 bài sửa lần 2 của Roberto

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly