•  

  Phương pháp dạy IELTS TUTOR 1-1

  Như cái tên đã nói lên tất cả, IELTS TUTOR 1-1 là nơi mà các bạn sẽ được học với TUTOR 8.0, 1 kèm 1, đảm bảo 100% đạt target.

   

  Khác với các trung tâm khác, học viên sẽ học theo nhóm đông, ở IELTS TUTOR 1-1, các bạn sẽ học 1 kèm 1 với giáo viên, điều này sẽ giúp các bạn tiến bộ rất nhanh, vì ai cũng biết học 1 kèm 1 giáo viên sẽ theo sát quá trình học & tiến bộ của bạn!

   

  Vì sao IELTS TUTOR 1-1 lại tự tin như vậy? Tất cả là nhờ phương pháp DOUBLE-CHECK, tất cả phụ thuộc hoàn toàn vào việc làm đi làm lại một công việc gì đó cho đến khi thành thạo mà thôi.

  Giáo viên ra đề cho học viên

  Giáo viên 8.0 IELTS TUTOR 1-1 sẽ chỉ tập trung ôn cho học viên những topic & 4 dạng đề phải học trong IELTS Writing như Opinion Essay, Discuss both views, Advantages & disadvantages và 2-questions.

  Học viên viết bài lần 1 & giáo viên chấm lần 2

  Bài chấm lần 1 của giáo viên 8.0 sẽ bao gồm bài sửa cực chi tiết, IELTS TUTOR 1-1 đảm bảo học viên sẽ không bao giờ sai task response trong khi thi nên giáo viên IELTS TUTOR 1-1 sẽ phân tích & hướng dẫn học viên rất kĩ ở Task Response & Cohesion.

  Học viên viết bài lần 2 & giáo viên chấm lần 3

  Dựa vào bài sửa của giáo viên, học viên phải viết lại bài đó lần 2 để giáo viên chấm lại.

   

  Thường ở lần chấm thứ 2, sau khi học viên đã khắc phục được lỗi Task Response, tức là không bị sai đề nữa, giáo viên sẽ tiến hành nâng cấp câu và cấu trúc tùy theo band điểm mà học viên target.

   

  Ở lần chấm thứ 3, giáo viên sẽ sửa rất kĩ lỗi Coherence & Cohesion.

   

  Ở lần 4, giáo viên sẽ sửa một lần tổng quát để chắc chắn học viên sẽ không bao giờ REPEAT THEIR MISTAKES thêm một lần nào nữa!

   

  Không có việc gì làm nhiều lần mà không giỏi, đó là cốt lõi của nguyên lí Double-check!

   

  HỌC SINH TIÊU BIỂU của IELTS TUTOR

   

All Posts
×