• -Khóa sửa bài Online 1 kèm 1-

  Nội dung chính của khóa học

  -Đến với khóa học này, các bạn sẽ được rèn luyện và khắc phục những yếu điểm tồn tại ở kỹ năng Writing, một trong những kỹ năng được xem là khó và gây lúng túng cho các bạn nhất trong kỳ thi IELTS. Trong khóa học này các bạn sẽ được hướng dẫn một các tận tình và nhiệt huyết bởi đội ngũ giáo viên nhiều năm ôn luyện thi IELTS , đặc biệt là đối với kỹ năng Writing.

  Các nội sẽ được giảng dạy trong khóa học :

  Đối với Task 1 : Vì nội dung chính của Task này liên quan đến các chủ đề là miêu tả thông tin từ các dạng biểu đồ như : biểu đồ cột, biểu đồ đường, biểu đồ tròn ...hoặc thông tin miêu tả một sơ đồ hay quá trình cụ thể nên các bạn sẽ được hướng đến việc miêu tả thông tin thông qua các hình ảnh hoặc biểu đồ của từng bài cụ thể .

  a) Đối với phần biểu đồ:

  -Các bạn sẽ hướng dẫn cách viết cho từng biểu đồ một .Mỗi một dạng biểu đồ các bạn sẽ được hướng dẫn cụ thể cách mở bài , dẫn vào phần thân bài, rút ra kết luận thông qua những lần sữa từ đó rút ra được kinh nghiệm làm bài .

  -Sử dụng các từ miêu tả sự thay đổi của số liệu trong biểu đồ một cách phù hợp nhất và so sánh số liệu một cách hợp lý , hiệu quả . Kèm với đó chính là việc sử dụng các từ tạo sự liên kết cho từng câu nhằm tăng tính logic cho bài viết của các bạn

  - Đối với dạng biểu đồ kép ( kết hợp 2 dạng biểu đồ và số liệu) : các bạn sẽ được hướng dẫn cụ thể cách thức kết hợp một cách luân chuyển và hợp lý số liệu của cả hai biểu đồ và các tạo các liên kết chặc chẽ cho số liệu và thông tin.

  b) Đối với dạng bài liên quan đến mô tả quy trình và bản đồ :

  -Các bạn sẽ được hướng dẫn cách mô tả sự liên tục các quy trình theo thứ tự mà đề bào đưa ra theo một cách logic nhất.

  - Trong dạng bài này, các bạn sẽ được hướng dẫn cách thức chuyển câu và tạo liên kết câu nhằm nhấn mạnh và làm rõ các giai đoạn trong quá trình mà bài thi yêu cầu.

  - Đối với dạng mô tả bản đồ , các bạn sẽ được rèn luyện kỹ năng diễn đạt cho việc mô tả nhiều hướng đi ,phân tích điểm mạnh điểm yếu của từng hướng đi từ đó rút ra kết luận phù hợp nhất .

  Đối với Task 2 : Ở task này , nhiệm vụ chính của các bạn là phân tích hoặc làm rỏ một vấn đề nào đó đang là từ khóa được tìm kiếm nhiều ở hiện tại .Chính vì thế trong phần Task 2 này , các bạn sẽ được hướng dẫn cách lập dàn ý và xây dựng ý cho từng mảng bài cụ thể .

  a) Đối với dạng đề đưa ra ý kiến tán thành hoặc không tán thành( Agree/Disagree)

  - Đối với dạng bài này , các bạn sẽ được hướng dẫn các lập một dàn ý cụ thể nhằm đưa ra các lập luận nhằm làm rỏ quan điểm của mình từ đó có thể hoàn thiện được bài làm một cách tối ưu nhất .

  - Trong khóa học này, các bạn sẽ được hướng dẫn các kỹ năng như :cách paraphrase trong phần mở bài nhằm đưa ra quan điểm và nếu lên ý kiến của riêng minh (agree/disagree); cách bắt đầu phần thần bài với ý liên kiết với phần mở bài nhằm tạo sự liên kết với mở bài và làm rõ ý kiến của bạn , cách tóm lại ý và đưa ra câu chốt cho phần kết luận

  - Sau mỗi bài sửa các bạn sẽ được cung cấp một list bao gồm :từ vựng ( collocation, idiom , phrasal verb ) liên quan đến chủ đề , các cấu trúc liên quan đến việc nối câu hoặc tạo liên kết với câu trước . Cách nhấn mạnh cho quan điểm agree/disagree

  b) Đối với dạng bài thảo luận một ý kiến trên quan điểm cá nhân ( Discuss/Discuss opinion):

  - Đối với dạng đề này, các bạn sẽ được các giáo viên tại IELTS TUTOR hướng dẫn cụ thể các phần cụ thể như: mở đầu bài viết với việc khái quát ý kiến và đưa ra quan điểm mở đầu của chính mình; đưa ra các quan điểm thảo luận chi ý kiến hoặc phần ý kiến riêng của chính m ình nhằm làm rõ vấn đề; tổng hợp lại ý kiến của và đưa ra phần kết luận một cách xúc tích và cô động lại nhất.

  - Trong quá trình sửa bài, các bạn sẽ được cung cấp thêm các dạng cấu trúc paraphrase nhằm đưa ra quan điểm của mình cho phần mở đầu; Các cấu trúc chuyển ý , nối câu và thêm nữa là các cấu trúc tranh luận đối với dạng Discuss opinion ; Các cấu trúc với ý nghĩa tóm lại ý và rút ra những ý đã được khai triển trong phần thân bài nhằm có một kết bài cô đọng và xúc tích .

  c) Đối với dạng bài đưa ra các giải pháp cho các vấn đề cụ thể ( Problem solution):

  -Nhằm giúp các bạn xử lý tốt dạng bài này, các bạn sẽ được các giáo viên tại IELTS TUTOR lưu ý một số điểm quan trọng thông qua bài chấm .

  -Các lưu ý cần cho bài làm dạng bài này bao gồm: thiết lập một dàn ý cụ thể, xây dựng các luận cứ và luận điểm cần đưa vào bài

  -Ngoài các bài sữa, sau mỗi bài viết các bạn sẽ được giáo viên tại IELTS TUTOR cung cấp cho các cấu trúc như: cấu trúc phản biện , cấu trúc đặc ra vấn đề và hướng giải quyết kèm với đó là các dạng từ vựng liên quan đến chủ đề mà mình đang thự hiện .

  d) Đối với dạng bài câu hỏi hai phần (2 Part Question):

  - Đây là một dạng đề thường xuất hiện với tỉ lệ thấp và thường hay gây ra khó khăn cho các bạn khi thực hiện dạng bài này.Nắm được điều này , các giáo viên tại IELTS TUTOR sẽ cung cấp cho các bạn các dạng bài liên quan đến mảng chủ đề này.

  - Đến với khóa học ,các bạn sẽ được hướng dẫn các lập dàn ý chi tiết trong việc đưa ra quan điểm của mình trên hai phương diện mà đề bài yêu cầu.Từ dàn bài chi tiết các bạn sẽ thực hiện bài viết của mình và sẽ được các giáo viên tại IELTS TUTOR sửa .Thông qua các bài sữa các bạn sẽ được dần nắm được cách làm bài và từ từ hoạn thiện kỹ năng của mình hơn

  -Hơn nữa, sau mỗi bài viết, các bạn không những được chấm bài mà còn được cung cấp một số từ vựng và các cấu trúc cần thiết như: các mẫu câu nêu lên sự đồng ý/không đồng ý, các mẫu câu chuyển giữa sự đồng ý mà không đồng ý,các xây dựng cấu trúc của từng bài cụ thể

   

  Phương thức giảng dạy

  -Đến với khóa học này , các bạn sẽ được sửa và chấm theo phương thức Online 1 kèm 1 .Cụ thể hơn đó là , sau khi nhận được đề bài các bạn sẽ tiến hành làm bài với thời gian được giáo viên theo yêu cầu của giáo viên.Sau khi kết thúc phần bài làm giáo viên sẽ chấm và đưa ra nhận xét cho bài làm của các bạn.Thông qua nhận xét của giáo viên , các bạn sẽ hoàng thành một bài mới từ các điểm lưu ý của giáo viên . Quá trình này sẽ được lập đi lập lại khoảng 4 lần hoặc cho đến khi nào các bạn hoàn chỉnh một đề bài cụ thể và có được nhận xét tích cực của giáo viên.

  -Kèm với đó các bạn sẽ được giáo viên hướng dẫn trực tiếp các lỗi sai mà mình đã mắt phải trong lần đầu thực hiện , với hình thức dạy online 1 kèm 1 (qua Calling Messenger, Zalo , Viber) .Với hình thức này các bạn sẽ tăng tính tương tác của các bạn với giáo viên từ đó có thể hiểu sâu và hoàn thiện dần kỹ năng này.

All Posts
×