• SỬA BÀI IELTS WRITING
   

   

  Some people think that social networking sites have a huge negativeimpact on both individual and society. To what extent do you agreeor disagree?

   

  Thanks to the increase of technology, people today have greateramount of free time.What are the advanatges and disadvantagesof the conveniences created by modern technology?

  Topic: Some people think it is more important to spend money on roads and motorways than on public transport systems. To what extend do you agree ?

  Task 2: The news media have become too much influence in people lives today and this isa negative development. To what extent do you agree or disagree?

  Some people think that parents should teach children how to be good members of the society. Others, however, believe that school is the place to learn this.

  Discuss both views and give your opinion.

  Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience.

  You should write at least 250 words.

  Đề Thi mới nhất 6/1/2018 - Vietnam - Task 1+2 - kèm bài sửa chi tiết

  The chart below shows the percentage of female members of parliament in 5

  European countries from 2000 to 2012.

   

  Some people think that it is more beneficial to take part in sports which are played in teams, like football while other people believe that taking part in individual sports is better, like tennis or swimming. Discuss both views and give your own opinion.

   

  Task 2: Traffic and accommodation problems are increasing and government should encourage some business to move from cities to rural areas. Does advantages outweigh the disadvantages?

  25/11/2017: Women are able to join armed force. Men should go to army, navy and air force. Do you agree or disagree ?

  Bài viết lần 1 của Roberto

  Ngoài trên Website thì trên FB Group - Hội IELTS 8.0 nói là làm goo.gl/9SvxF6 cũng có quá chừng Tips & Bài học IELTS hay, hihi^^

  Topic: Some people think it is more important to spend money on roads and motorways than on public transport systems. To what extend do you agree ?

  Thanks to the increase of technology, people today have greater amount of free time.What are the advanatges and disadvantages of the conveniences created by modern technology?

  Task 2: Traffic and accommodation problems are increasing and government should encourage some business to move from cities to rural areas. Does advantages outweigh the disadvantages?

  BIỂU ĐỒ BAR_TASK 1

  Some people think that social networking sites have a huge negative impact on both individual and society. To what extent do you agree or disagree?

  Không phải làm một hoặc hai lần là chúng ta có thể thông thạo và đạt điểm số cao. Writing là một kỹ năng cần rất nhiều thời gian và sự trau dồi rất nhiều qua từng bài viết. Nhờ vào bộ ebook tổng hợp bài mẫu IELTS Writing Band 8.0 này, các bạn sẽ học được cách tổ chức sắp xếp ý tưởng dể thành một bài văn hoàn chỉnh, cùng với bổ sung lượng từ vựng theo từng Topic để qua đó có vốn từ vựng cơ bản cho những topic thường xuyên xuất hiện trong đề thi.

   

  Việc này sẽ mang lại rất nhiều lợi ích. Đầu tiên, khi bạn đọc nhiều bài mẫu Band 8.0 dần dần sẽ hình thành nên một văn phong cũng như cách viết riêng cho chính bản thân mình, điều này giúp bạn viết rất tốc độ trong phòng thi thật. Rút ngắn rất nhiều thời gian cho việc đắn đo xem cần phải dùng cấu trúc câu gì hay phải khai triển ý ra sao. Vì vậy, mình có thể “tuôn” rất nhanh trong phòng thi. Thứ hai các bạn sẽ có thể dễ dàng gạch ra những điểm giống nhau, những luận điểm giống hệt nhau trong các bài viết của mình, từ đó tìm ra được dàn ý chung và phương pháp viết đơn giản và đạt hiệu quả cao nhất.

  Tham khảo thêm nhiều bài viết hay, do chính đội ngũ IELTS TUTOR đúc kết từ nhiều đề thi các năm

  Để làm bài hiệu quả cao nhất phần Writing Hãy luyện tập hằng ngày nhé!

 • Passion

  Use a text section to describe your values, show more info, summarize a topic, or tell a story. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore.

  Independence

  Use a text section to describe your values, show more info, summarize a topic, or tell a story. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore.
All Posts
×