Cách dùng "for the/this reason (that)" tiếng anh

· Vocabulary - Grammar

Bên cạnh phân tích đề thi thật IELTS WRITING TASK 2 dạng Advantages & Disadvantages, IELTS TUTOR phân tích và cung cấp thêm Cách dùng "for the/this reason (that)" tiếng anh

1. For the reason, = This is because (vì)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • For the reason, it will take much time to do that ( IELTS TUTOR giải thích: Vì làm việc đó sẽ mất nhiều thời gian)

2. It is for (this/the) reason that + clause = đó là lí do vì sao mà.....

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • It is for this reason that music is played even in hospitals to cheer up the sick people (IELTS TUTOR giải thích: Đó là lý do tại sao âm nhạc được sử dụng trong bệnh viện để khích lệ tinh thần bệnh nhân)

  3. ...for the reason that + clause (vì biết đâu)

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  •  I didn't have to worry because maybe God took her away for the reason that she might have died in a more painful way (IELTS TUTOR giải thích: Ngoài ra tôi không phải lo lắng, có lẽ Chúa đã mang cô ấy đi vì biết đâu cô ấy sẽ phải chết trong sự đau đớn hơn)

  4. Dùng dấu phẩy cho for the reason that giống liên từ phụ thuộc

  IELTS TUTOR có hướng dẫn kĩ về cách dùng dấu phẩy của liên từ phụ thuộc rồi nhé

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking

  All Posts
  ×

  Almost done…

  We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

  OK