•  

  KHOÁ HỌC IELTS CẤP TỐC

  100% TARGET

  TUTOR 1-1

  7 days money guarantee back - không hài lòng, hoàn tiền!

  KHÓA CẤP TỐC IELTS WRITING

  Khóa học dành cho những bạn cần lấy bằng IELTS gấp, 2.5 tháng với Band 6 & 4 tháng với Band 7 & 5 tháng với band 8.0

  ieltstutor.vn - Luyện thi IELTS online 1 kèm 1 hàng đầu Việt Nam

  ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÍ COURSE IELTS WRITING CẤP TỐC VỚI IELTS TUTOR

  • Đối với Khóa Cấp Tốc IELTS Writing, các bạn lưu ý hộ IELTS TUTOR là nếu các bạn TARGET IELTS WRITING 6.0 và còn khoảng tầm 2.5 tháng là đến ngày thi IELTS của các bạn thì các bạn có thể đăng kí học với IELTS TUTOR khóa học IELTS Cấp Tốc, với điều kiện là các bạn sẽ phải tầm Band 4.5-5.0 nhé. Nếu các bạn chỉ mới bắt đầu từ số 0 của IELTS thì IELTS TUTOR cũng xin lỗi không nhận được vì các bạn cần nhiều thời gian hơn để rèn luyện nhé! Còn nếu các bạn chỉ còn thời gian dưới 2 tháng, dưới 1 tháng thì IELTS TUTOR xin lỗi các bạn vì không thể nhận các bạn cho Course IELTS Cấp Tốc Writing được vì IELTS cần rất nhiều thời gian, công sức để luyện tập và nâng band thành công cho các bạn nhé. Vì ước lượng các bạn phải hoàn thành đủ 10 bài viết bao quát các dạng, mỗi bài viết các bạn sẽ phải viết đi chữa lại bởi giáo viên 8.0 và các bạn phải viết mỗi bài đến 4-5 lần, vậy nên các bạn cần ít nhất 80 ngày để hoàn thành khóa học IELTS Writing target band 6.0 và các bạn sẽ phải viết tổng cộng là 40-50 bài được chấm kĩ càng bởi giáo viên 8.0!
  • Nếu các bạn Target Band 7.0 IELTS Writing, và các bạn hiện phải tầm trên Band 5.5-6.0bạn phải còn ít nhất là 4 tháng để luyện IELTS Writing khóa Cấp Tốc với IELTS TUTOR thì IELTS TUTOR mới nhận được ạ. Vì Band 7.0 là Band cột mốc quan trọng trong IELTS Writing và cần rất nhiều thời gian công sức rèn luyện của các bạn, nên các bạn phải cần ít nhất là 4 tháng để hoàn thành xong 15 bài viết, mỗi bài viết các bạn sẽ phải viết đi chữa lại bởi giáo viên 8.0 và các bạn phải viết mỗi bài đến 4-5 lần, tổng cộng với khóa IELTS Writing Cấp tốc các bạn sẽ phải viết tổng cộng là 60-75 bài được chấm kĩ càng bởi giáo viên 8.0!
  • Đối với các bạn Target Band 8.0 IELTS Writing, các bạn hiện tại phải tầm Band 6.5 trở lên và bạn phải còn ít nhất là 5 tháng để luyện IELTS Writing khóa Cấp Tốc với IELTS TUTOR thì IELTS TUTOR mới nhận được ạ. Đối với Band 8.0, các bạn sẽ phải viết 20 bài, mỗi bài viết các bạn sẽ phải viết đi chữa lại bởi giáo viên 8.0 và các bạn phải viết mỗi bài đến 4-5 lần, tổng cộng với khóa IELTS Writing Cấp tốc các bạn sẽ phải viết tổng cộng là 80-100 bài được chấm kĩ càng bởi giáo viên 8.0!

  Các bạn vui lòng ước lượng thời gian mình sẽ thi, cùng với Target điểm IELTS của bản thân để xem mình có phù hợp với Course IELTS Cấp Tốc của IELTS TUTOR không nhé!

  ĐẢM BẢO ĐẠT TARGET 100%, với phương pháp DOUBLE CHECK, dựa trên “Practice makes Perfect"

   

  TARGET BAND 6.0

  Khóa học Writing target band 6.0, sẽ bao gồm 10 bài viết chấm đi chấm lại Double-check, kèm các bài luyện Writing tập trung vào cái thiện Vocabulary & mục Task Response!

   

   

  Ở Band 6.0, giáo viên tập trung chủ yếu hướng dẫn học viên tránh các lỗi sai về Task response, Grammar cơ bản & Vocabularies trực tiếp liên quan đến các Topic thường xuyên ra thi IELTS Writing

  Học phí: 3990k/10 bài chấm Double-check

   

  TARGET BAND 7.0

  Khóa học Writing target band 7.0 sẽ bao gồm 15 bài viết chấm đi chấm lại Double-check, kèm các bài luyện Writing tập trung vào cái thiện Vocabulary & mục Task Response!

   

   

  Có một sự khác nhau rất lớn giữa band 7.0 ở Writing nên giáo viên sẽ dạy rất kĩ CÁCH PHÂN TÍCH ĐỀ, vì ở Band 7.0 các bạn không thể viết theo kiểu nhìn thấy Topic quen thuộc là nhào vào viết nữa!

   

  Band 7.0 là band bước ngoặt, các bạn sẽ phải rèn luyện nhiều mới được, ngoài phần Task Response sẽ được ôn rất kĩ ra, các bạn đừng chủ quan với Task Response vì sai là 5.5 ngay, IELTS TUTOR 1-1 tập trung nâng band nhờ luyện kĩ phần Cohesion & Coherence cũng như nâng grammar bằng cách luyện cho học viên cách viết câu ghép, cách paraphrase câu cũng như nâng cao vocabs.

  Học phí: 5865k/15 bài chấm Double-check

   

  TARGET BAND 8.0

  Khóa học Writing target band 8.0, sẽ bao gồm 20 bài viết chấm đi chấm lại Double-check, kèm các bài luyện Writing tập trung vào cái thiện Vocabulary & mục Task Response!

   

   

  Vì Writing cần rất nhiều sự khỗ luyện, đạt được band này là phụ thuộc vào sự cố gắng & nỗ lực & sức học của học viên. Ở band 8.0, examiners sẽ đòi hỏi các bạn viết Natural, smooth but clear nên IELTS TUTOR 1-1, tập trung luyện các bạn tránh tuyệt đối lỗi sai Task response, phân tích sâu cách viết nâng cao để đạt điểm 8.0 phần Task response, ví dụ như nếu bạn viết Balanced ở dạng Opinion essay thì sẽ dễ đạt điểm cao hơn Totally agree nhé. Ngoài ra, Vocabs & Grammar câu ghép, paraphrase sẽ rất được chú trọng, tránh cách viết "đao to búa lớn", học cách viết simple nhưng vẫn điểm cao.

  Học phí: 7738k/20 bài chấm Double-check

  KHÓA CẤP TỐC IELTS LISTENING

  Khóa học dành cho những bạn cần lấy bằng IELTS gấp, 2.5 tháng với Band 6 & 4 tháng với Band 7 & 5 tháng với band 8.0

  ĐẢM BẢO ĐẠT TARGET 100%, với phương pháp DOUBLE CHECK, dựa trên “Practice makes Perfect"

  ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÍ COURSE IELTS LISTENING CẤP TỐC VỚI IELTS TUTOR

  • Đối với Khóa Cấp Tốc IELTS Listening, các bạn lưu ý hộ IELTS TUTOR là nếu các bạn TARGET IELTS LISTENING 6.0 và còn khoảng tầm 2.5 tháng là đến ngày thi IELTS của các bạn thì các bạn có thể đăng kí học với IELTS TUTOR khóa học IELTS Cấp Tốc, với điều kiện là các bạn sẽ phải tầm Band 4.5-5.0 nhé. Nếu các bạn chỉ mới bắt đầu từ số 0 của IELTS thì IELTS TUTOR cũng xin lỗi không nhận được vì các bạn cần nhiều thời gian hơn để rèn luyện nhé! Còn nếu các bạn chỉ còn thời gian dưới 2 tháng, dưới 1 tháng thì IELTS TUTOR xin lỗi các bạn vì không thể nhận các bạn cho Course IELTS Cấp Tốc LISTENING được vì IELTS cần rất nhiều thời gian, công sức để luyện tập và nâng band thành công cho các bạn nhé. Vì ước lượng các bạn phải hoàn thành đủ 10 bài tập listening bao quát các dạng, mỗi bài làm Listening các bạn sẽ phải làm đi chữa lại, và hướng dẫn cho các bạn khỏi sai các dạng cơ bản trong IELTS Listening bởi giáo viên 8.0 và các bạn phải làm mỗi bài đến 4-5 lần, vậy nên các bạn cần ít nhất 80 ngày để hoàn thành khóa học IELTS listening target band 6.0 và các bạn sẽ phải làm tổng cộng là 40-50 lần được chấm và hướng dẫn kĩ càng bởi giáo viên 8.0!
  • Nếu các bạn Target Band 7.0 IELTS Listening, và các bạn hiện phải tầm trên Band 5.5-6.0bạn phải còn ít nhất là 4 tháng để luyện IELTS Listening khóa Cấp Tốc với IELTS TUTOR thì IELTS TUTOR mới nhận được ạ. Vì Band 7.0 là Band cột mốc quan trọng trong IELTS Listening và cần rất nhiều thời gian công sức rèn luyện của các bạn, nên các bạn phải cần ít nhất là 4 tháng để hoàn thành xong 15 bài tập chuyên đề listening, mỗi bài làm Listening các bạn sẽ phải làm đi chữa lại, và hướng dẫn cho các bạn khỏi sai các dạng cơ bản trong IELTS Listening bởi giáo viên 8.0 và các bạn phải làm mỗi bài đến 4-5 lần, vậy nên các bạn cần ít nhất 4 tháng để hoàn thành khóa học IELTS listening target band 7.0 và các bạn sẽ phải làm tổng cộng là 60-75 lần được chấm và hướng dẫn kĩ càng bởi giáo viên 8.0!
  • Đối với các bạn Target Band 8.0 IELTS Listening, các bạn hiện tại phải tầm Band 6.5 trở lên và bạn phải còn ít nhất là 5 tháng để luyện IELTS Listening khóa Cấp Tốc với IELTS TUTOR thì IELTS TUTOR mới nhận được ạ. Đối với Band 8.0, các bạn sẽ phải làm tổng cộng 20 bài tập chuyên đề listening, mỗi bài làm Listening các bạn sẽ phải làm đi chữa lại, và hướng dẫn cho các bạn khỏi sai các dạng cơ bản trong IELTS Listening bởi giáo viên 8.0 và các bạn phải làm mỗi bài đến 4-5 lần, vậy nên các bạn cần ít nhất 5 tháng để hoàn thành khóa học IELTS listening target band 8.0 và các bạn sẽ phải làm tổng cộng là 80-100 lần được chấm và hướng dẫn kĩ càng bởi giáo viên 8.0!

  Các bạn vui lòng ước lượng thời gian mình sẽ thi, cùng với Target điểm IELTS của bản thân để xem mình có phù hợp với Course IELTS Cấp Tốc của IELTS TUTOR không nhé!

  TARGET BAND 6.0

  Khóa học Listening target band 6.0, sẽ bao gồm 10 đề 40 câu mô phỏng đề thi thật IELTS Listening, , cùng với những bài tập chuyên đề luyện tập chuyên sâu những dạng bài mà các em đã làm sai trong bài test thi thật 40 câu, ví dụ như dạng Multiple Choice, Yes No Not Given dưới sự hướng dẫn của giáo viên 8.0 của IELTS TUTOR!

   

  Ở band 6.0, giáo viên sẽ tập trung hướng dẫn các tip, kĩ năng để học viên kiếm trọn điểm ở Part 1 & Part 2. Đặc biệt ôn rất kĩ part 2 listening, ôn kĩ dạng Map listening & multiple choice để học viên không gặp khó khăn trong Part 2. Ở part 3 & 4, giáo viên chú trọng cách làm dạng Điền từ, để học viên đạt target.

  Học phí: 3238k/10 bài luyện

  TARGET BAND 7.0

  Khóa học Listening target band 7.0, sẽ bao gồm 15 đề 40 câu mô phỏng đề thi thật IELTS Listening, cùng với những bài tập chuyên đề luyện tập chuyên sâu những dạng bài mà các em đã làm sai trong bài test thi thật 40 câu, ví dụ như dạng Multiple Choice, Yes No Not Given dưới sự hướng dẫn của giáo viên 8.0 của IELTS TUTOR!

   

  Ở band 7, giáo viên tập trung luyện phần Map ở part 2, các bạn nhớ là nếu trúng Map mà không luyện kĩ thì xác định listening điểm thấp nha. Vì map listening thường 7-8 câu, sau đó hoảng loạn tinh thần kéo theo part 3&4 nghe không được.

  Phần multiple choice & điền từ ở part 3&4 sẽ được luyện rất rất kĩ, nhất là multiple choice để giúp đạt target. Tips cũng sẽ được cung cấp nhé.

  Học phí: 4717k/15 bài luyện

  TARGET BAND 8.0

  Khóa học Listening target band 8.0, sẽ bao gồm 20 đề 40 câu mô phỏng đề thi thật IELTS Listening, cùng với những bài tập chuyên đề luyện tập chuyên sâu những dạng bài mà các em đã làm sai trong bài test thi thật 40 câu, ví dụ như dạng Multiple Choice, Yes No Not Given dưới sự hướng dẫn của giáo viên 8.0 của IELTS TUTOR!

   

  Ở band 8.0, các bạn sẽ được luyện tổng quan chiến thuật làm bài, cách tránh những lỗi dễ sai thường dễ bi mất điểm. Focus rất kĩ ở các dạng multiple choice & fill in the gap ở part 3&4

  Học phí: 6210k/20 bài luyện

 • KHÓA CẤP TỐC IELTS READING

  Khóa học dành cho những bạn cần lấy bằng IELTS gấp, 2.5 tháng với Band 6 & 4 tháng với Band 7 & 5 tháng với band 8.0

  ĐẢM BẢO ĐẠT TARGET 100%, với phương pháp DOUBLE CHECK, dựa trên “Practice makes Perfect"

   

  ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÍ COURSE IELTS READING CẤP TỐC VỚI IELTS TUTOR

  • Đối với Khóa Cấp Tốc IELTS Listening, các bạn lưu ý hộ IELTS TUTOR là nếu các bạn TARGET IELTS READING 6.0 và còn khoảng tầm 2.5 tháng là đến ngày thi IELTS của các bạn thì các bạn có thể đăng kí học với IELTS TUTOR khóa học IELTS Cấp Tốc, với điều kiện là các bạn sẽ phải tầm Band 4.5-5.0 nhé. Nếu các bạn chỉ mới bắt đầu từ số 0 của IELTS thì IELTS TUTOR cũng xin lỗi không nhận được vì các bạn cần nhiều thời gian hơn để rèn luyện nhé! Còn nếu các bạn chỉ còn thời gian dưới 2 tháng, dưới 1 tháng thì IELTS TUTOR xin lỗi các bạn vì không thể nhận các bạn cho Course IELTS Cấp Tốc READING được vì IELTS cần rất nhiều thời gian, công sức để luyện tập và nâng band thành công cho các bạn nhé. Vì ước lượng các bạn phải hoàn thành đủ 10 bài tập READING bao quát các dạng, mỗi bài làm READING các bạn sẽ phải làm đi chữa lại, và hướng dẫn cho các bạn khỏi sai các dạng cơ bản trong IELTS READING bởi giáo viên 8.0 và các bạn phải làm mỗi bài đến 4-5 lần, vậy nên các bạn cần ít nhất 80 ngày để hoàn thành khóa học IELTS READING target band 6.0 và các bạn sẽ phải làm tổng cộng là 40-50 lần được chấm và hướng dẫn kĩ càng bởi giáo viên 8.0!
  • Nếu các bạn Target Band 7.0 IELTS READING, và các bạn hiện phải tầm trên Band 5.5-6.0bạn phải còn ít nhất là 4 tháng để luyện IELTS READING khóa Cấp Tốc với IELTS TUTOR thì IELTS TUTOR mới nhận được ạ. Vì Band 7.0 là Band cột mốc quan trọng trong IELTS READING và cần rất nhiều thời gian công sức rèn luyện của các bạn, nên các bạn phải cần ít nhất là 4 tháng để hoàn thành xong 15 bài tập chuyên đề listening, mỗi bài làm READING các bạn sẽ phải làm đi chữa lại, và hướng dẫn cho các bạn khỏi sai các dạng cơ bản trong IELTS READING bởi giáo viên 8.0 và các bạn phải làm mỗi bài đến 4-5 lần, vậy nên các bạn cần ít nhất 4 tháng để hoàn thành khóa học IELTS READING target band 7.0 và các bạn sẽ phải làm tổng cộng là 60-75 lần được chấm và hướng dẫn kĩ càng bởi giáo viên 8.0!
  • Đối với các bạn Target Band 8.0 IELTS READING, các bạn hiện tại phải tầm Band 6.5 trở lên và bạn phải còn ít nhất là 5 tháng để luyện IELTS READING khóa Cấp Tốc với IELTS TUTOR thì IELTS TUTOR mới nhận được ạ. Đối với Band 8.0, các bạn sẽ phải làm tổng cộng 20 bài tập chuyên đề READING, mỗi bài làm READING các bạn sẽ phải làm đi chữa lại, và hướng dẫn cho các bạn khỏi sai các dạng cơ bản trong IELTS READING bởi giáo viên 8.0 và các bạn phải làm mỗi bài đến 4-5 lần, vậy nên các bạn cần ít nhất 5 tháng để hoàn thành khóa học IELTS READING target band 8.0 và các bạn sẽ phải làm tổng cộng là 80-100 lần được chấm và hướng dẫn kĩ càng bởi giáo viên 8.0!

  Các bạn vui lòng ước lượng thời gian mình sẽ thi, cùng với Target điểm IELTS của bản thân để xem mình có phù hợp với Course IELTS Cấp Tốc của IELTS TUTOR không nhé!

   

  TARGET BAND 6.0

  Khóa học Reading target band 6.0, sẽ bao gồm 10 đề 40 câu mô phỏng đề thi thật IELTS Reading, , cùng với những bài tập chuyên đề luyện tập chuyên sâu những dạng bài mà các em đã làm sai trong bài test thi thật 40 câu, ví dụ như dạng Multiple Choice, Yes No Not Given dưới sự hướng dẫn của giáo viên 8.0 của IELTS TUTOR!

   

  Ở band 6.0, IELTS TUTOR 1-1 sẽ hướng dẫn các tips sao cho đọc nhanh, phân bố thời gian thích hợp sao cho 1 hour 3 parts. Ngoài ra, phần Heading & Multiple choice sẽ là phần rất được chú trọng ở band 6.0

  Học phí: 3238k/10 bài luyện

   

  TARGET BAND 7.0

  Khóa học Reading target band 7.0, sẽ bao gồm 15 đề 40 câu mô phỏng đề thi thật IELTS Reading, , cùng với những bài tập chuyên đề luyện tập chuyên sâu những dạng bài mà các em đã làm sai trong bài test thi thật 40 câu, ví dụ như dạng Multiple Choice, Yes No Not Given dưới sự hướng dẫn của giáo viên 8.0 của IELTS TUTOR!

   

  Ở band 7.0, ngoài Heading & Matching sẽ được hướng dẫn rất kĩ, các dạng bài khó như Multiple choices & Yes No Not given sẽ được hướng dẫn kĩ để giúp hv lấy điểm ở các phần này.

  Học phí: 4717k/15 bài luyện

   

  TARGET BAND 8.0

  Khóa học Reading target band 8.0, sẽ bao gồm 20 đề 40 câu mô phỏng đề thi thật IELTS Reading, , cùng với những bài tập chuyên đề luyện tập chuyên sâu những dạng bài mà các em đã làm sai trong bài test thi thật 40 câu, ví dụ như dạng Multiple Choice, Yes No Not Given dưới sự hướng dẫn của giáo viên 8.0 của IELTS TUTOR!

   

  Ở band 8.0, ngoài Heading & Matching sẽ được hướng dẫn rất kĩ, các dạng bài khó như Multiple choices & Yes No Not given sẽ được hướng dẫn kĩ để giúp hv lấy điểm ở các phần này. Học viên cũng được hướng dẫn cách đọc sai cho nhanh & phân bố thời gian hợp lí.

  Học phí: 6210k/20 bài luyện

  Trong phần thi IELTS Reading, có rất nhiều dạng câu hỏi khác nhau, mỗi câu hỏi sẽ có những phương pháp giải bài khác nhau & có những chiến thuật riêng cho từng dạng bài.

  Ví dụ: đối với dạng True/False/Not given đáp án sẽ theo thứ tự từ trên xuống, và thông thường các câu hỏi sẽ theo thứ tự các đoạn văn trong bài, nếu nắm được điều này sẽ giúp quá trình giải bài Reading dạng này nhanh hơn!

  KHÓA CẤP TỐC IELTS SPEAKING

 • CÁCH DẠY IELTS SPEAKING ONLINE CỦA IELTS TUTOR

  Học 100% Online, qua FB Messenger

  1

  Giáo viên sẽ cung cấp bộ đề chắc chắn sẽ trúng trong quý, cả part 1-2-3, cùng với các category cho các bộ đề đó đã được group nhằm giúp học viên chỉ cần soạn một đề mẫu trong category thì sẽ biết cách làm các dạng khác trong cùng category đó thì dựa vào target của học viên giáo viên sẽ đưa đề cho học viên làm

  2

  Bạn làm xong đề 1, sẽ nộp lại Bản thu âm cho giáo viên

  Qua bài làm lần 1 này của bạn, giáo viên sẽ đánh giá được khả năng hiện tại của các bạn, để lên phương án ôn luyện sao cho đạt Target nhanh nhất

  3

  Giáo viên sẽ gửi bài sửa lần 1 cho các bạn, bao gồm bản nhận xét bài nói của các bạn theo 4 tiêu chí chấm thi của IELTS SPEAKING, cùng với từ vựng trọng tâm của Topic, bài mẫu để các bạn tham khảo thêm

  4

  Dựa vào bài sửa lần 1 của Giáo Viên, bạn sẽ làm lại Bộ Đề đó (Part 1-2-3) lần 2, sẽ gửi bản thu âm 3 Parts lại cho giáo viên chấm lần 2

  5

  Giáo viên sẽ chấm lần 2, tập trung vào những lỗi Pronunciation, Cách dùng từ vựng, Ngữ Pháp để giúp bạn cải thiện bài làm của mình ở lần 3,4.

  6

  Bên cạnh việc được sửa đi, làm lại 4 lần cho mỗi Bộ Đề ( bao gồm cả Part 1-2-3 ), sau lần chấm số 1, học viên còn phải gửi lại Bảng Vocab học viên soạn cho cả 3 Topic của Part 1-2-3 của Bộ Đề Đó, kèm bản thu âm và File Word để Giáo viên chấm. Mục đích là giúp học viên giới hạn lại những từ mà học viên sẽ học và sẽ dùng trong phòng thi IELTS SPEAKING, tránh học lan man!

  7

  Mỗi bộ đề sẽ bao gồm cả 3 Part, Học viên sẽ làm bài và được sửa siêu chi tiết 4 lần bởi giáo viên 8.0, kèm 1 lần sửa Sổ Tay Từ Vựng ( Bản Word + Audio ) cho cả 3 Topic Part 1-2-3 của Bộ Đề đó

 • TARGET BAND 6.0

  Khóa học Speaking target band 6.0, sẽ bao gồm 5 đề thi thật IELTS SPEAKING VIỆT NAM Part 1 -2 -3

   

  Với mỗi đề thi, học viên sẽ thu âm và giáo viên sẽ chấm chi tiết từng lỗi theo phương pháp Double Check 4 lần, tức là học viên sẽ phải gửi bản thu âm lần 1, giáo viên gửi bài sửa lần 1, học viên sửa lỗi sai lần 1 rồi thu âm lần 2, giáo viên sẽ sửa lần 2 tiếp tục quy trình đến 4 lần, mục tiêu là để các bạn sửa hết tất cả những lỗi đã sai và không bao giờ sai nữa!

   

  Ở bài sửa lần 1, giáo viên cũng sẽ cung cấp bài mẫu, audio, từ vựng (Idiom, Phrsal Verb, Collocation trực tiếp liên quan đến chủ đề) để học viên tham khảo và cải thiện bài làm lần 2 cho tốt hơn.

   

  Về mặt từ vựng, ở mỗi Đề thi, học viên sẽ phải soạn Sổ Tay từ vựng cho từng Topic và giáo viên sẽ check ( Gửi bản Word cũng như bản thu âm ). Mục đích của việc làm này là để thu gọn từ vựng mà học viên cần phải nhớ khi đi thi cho từng Topic, tránh lan man, bản thu âm sẽ giúp học viên cải thiện lỗi phát âm của mình.

   

  Part 2, giáo viên sẽ chấm luôn cả tờ giấy Take Note của các bạn và nhận xét, vì đây là điểm rất quan trọng giúp các bạn đạt điểm cao trong IELTS SPEAKING PART 2

   

  Band 6.0, IELTS TUTOR tập trung cải thiện Part 1 - 2 cho học viên, cũng như tránh tối đa các lỗi sai dễ bị điểm liệt là

  Fluency & Coherence

  Grammatical Range and Accuracy

   

  Học phí: 4499k / 5 Bộ Đề

  ( Mỗi Bộ Đề bao gồm Part 1-2-3)

  TARGET BAND 7.0

  Khóa học Speaking target band 7.0, sẽ bao gồm 10 đề thi thật IELTS SPEAKING VIỆT NAM Part 1 -2 -3

   

  Với mỗi đề thi, học viên sẽ thu âm và giáo viên sẽ chấm chi tiết từng lỗi theo phương pháp Double Check 4 lần, tức là học viên sẽ phải gửi bản thu âm lần 1, giáo viên gửi bài sửa lần 1, học viên sửa lỗi sai lần 1 rồi thu âm lần 2, giáo viên sẽ sửa lần 2 tiếp tục quy trình đến 4 lần, mục tiêu là để các bạn sửa hết tất cả những lỗi đã sai và không bao giờ sai nữa!

   

  Ở bài sửa lần 1, giáo viên cũng sẽ cung cấp bài mẫu, audio, từ vựng (Idiom, Phrsal Verb, Collocation trực tiếp liên quan đến chủ đề) để học viên tham khảo và cải thiện bài làm lần 2 cho tốt hơn.

   

  Về mặt từ vựng, ở mỗi Đề thi, học viên sẽ phải soạn Sổ Tay từ vựng cho từng Topic và giáo viên sẽ check ( Gửi bản Word cũng như bản thu âm ). Mục đích của việc làm này là để thu gọn từ vựng mà học viên cần phải nhớ khi đi thi cho từng Topic, tránh lan man, bản thu âm sẽ giúp học viên cải thiện lỗi phát âm của mình.

   

  Part 2, giáo viên sẽ chấm luôn cả tờ giấy Take Note của các bạn và nhận xét, vì đây là điểm rất quan trọng giúp các bạn đạt điểm cao trong IELTS SPEAKING PART 2

   

  Band 7.0, IELTS TUTOR tập trung cải thiện Part 2 - 3 cho học viên, tập trung cải thiện các tiêu chí chắc chắc sẽ giúp học viên cải thiện điểm là

  Lexical Resource

  Pronunciation

   

  Học phí: 6598k / 10 Bộ Đề

  ( Mỗi Bộ Đề bao gồm Part 1-2-3)

  TARGET BAND 8.0

  Khóa học Speaking target band 8.0, sẽ bao gồm 15 đề thi thật IELTS SPEAKING VIỆT NAM Part 1 -2 -3

   

  Với mỗi đề thi, học viên sẽ thu âm và giáo viên sẽ chấm chi tiết từng lỗi theo phương pháp Double Check 4 lần, tức là học viên sẽ phải gửi bản thu âm lần 1, giáo viên gửi bài sửa lần 1, học viên sửa lỗi sai lần 1 rồi thu âm lần 2, giáo viên sẽ sửa lần 2 tiếp tục quy trình đến 4 lần, mục tiêu là để các bạn sửa hết tất cả những lỗi đã sai và không bao giờ sai nữa!

   

  Ở bài sửa lần 1, giáo viên cũng sẽ cung cấp bài mẫu, audio, từ vựng (Idiom, Phrsal Verb, Collocation trực tiếp liên quan đến chủ đề) để học viên tham khảo và cải thiện bài làm lần 2 cho tốt hơn.

   

  Về mặt từ vựng, ở mỗi Đề thi, học viên sẽ phải soạn Sổ Tay từ vựng cho từng Topic và giáo viên sẽ check ( Gửi bản Word cũng như bản thu âm ). Mục đích của việc làm này là để thu gọn từ vựng mà học viên cần phải nhớ khi đi thi cho từng Topic, tránh lan man, bản thu âm sẽ giúp học viên cải thiện lỗi phát âm của mình.

   

  Part 2, giáo viên sẽ chấm luôn cả tờ giấy Take Note của các bạn và nhận xét, vì đây là điểm rất quan trọng giúp các bạn đạt điểm cao trong IELTS SPEAKING PART 2

  Vì Writing cần rất nhiều sự khỗ luyện, đạt được band này là phụ thuộc vào sự cố gắng & nỗ lực & sức học của học viên.

   

  Band 8.0 đòi hỏi học viên phải thể hiện khả năng nói rất Natural và phản ứng nhanh trong cả Part 1 - 2 - 3, bên cạnh đó cả 4 tiêu chí chấm thi bắt buộc học viên phải đáp ứng

  Fluency & Coherence

  Grammatical Range and Accuracy

  Lexical Resource

  Pronunciation

  Học phí: 9397k / 15 Bộ Đề

  ( Mỗi Bộ Đề bao gồm Part 1-2-3)

 • Sự khác nhau giữa khóa Siêu Cấp Tốc , khóa Cấp Tốc và Khóa thường 3 kỹ năng IELTS

  Khác nhau nằm ở thời gian giáo viên 8.0 của IELTS Tutor trả bài

  • Khóa thường thời gian trả bài sẽ là 3 ngày
  • Khóa cấp tốc thời gian trả bài sẽ là 2 ngày
  • Khóa siêu cấp tốc thời gian trả bài là 24h hoặc 1.5 ngày
 • FEEDBACK CỦA HỌC VIÊN IELTS TUTOR

All Posts
×