•  

  KHOÁ HỌC IELTS SPEAKING

  100% TARGET

  TUTOR 1-1

  7 days money guarantee back - không hài lòng, hoàn tiền!

  IELTS TUTOR tập trung hướng dẫn các bạn cách làm từng dạng bài cho Part 1-2-3, kèm những kĩ thuật cho từng dạng bài đó, nên dù đề thi có khác, những miễn là thuộc dạng bài các bạn sẽ vẫn đạt điểm cao!

  Ở Course 6.0 với lộ trình ít nhất 4 tháng , các bạn sẽ được cung cấp đủ kiến thức và kỹ năng nhằm đạt được mục tiêu band 6.0

  Ở Course 7.0 với lộ trình ít nhất 6 tháng, các bạn sẽ được cung cấp đủ kiến thức và kỹ năng nhằm đạt được mục tiêu band 7.0

  Ở Course 8.0 với lộ trình ít nhất 8 tháng, các bạn sẽ được cung cấp đủ kiến thức và kỹ năng nhằm đạt được mục tiêu band 8.0

   

 • CÁCH DẠY IELTS SPEAKING ONLINE CỦA IELTS TUTOR

  Học 100% Online, qua FB Messenger

  1

  Giáo viên sẽ cung cấp bộ đề chắc chắn sẽ trúng trong quý, cả part 1-2-3, cùng với các category cho các bộ đề đó đã được group nhằm giúp học viên chỉ cần soạn một đề mẫu trong category thì sẽ biết cách làm các dạng khác trong cùng category đó thì dựa vào target của học viên giáo viên sẽ đưa đề cho học viên làm

  2

  Bạn làm xong đề 1, sẽ nộp lại Bản thu âm cho giáo viên

  Qua bài làm lần 1 này của bạn, giáo viên sẽ đánh giá được khả năng hiện tại của các bạn, để lên phương án ôn luyện sao cho đạt Target nhanh nhất

  3

  Giáo viên sẽ gửi bài sửa lần 1 cho các bạn, bao gồm bản nhận xét bài nói của các bạn theo 4 tiêu chí chấm thi của IELTS SPEAKING, cùng với từ vựng trọng tâm của Topic, bài mẫu để các bạn tham khảo thêm

  4

  Dựa vào bài sửa lần 1 của Giáo Viên, bạn sẽ làm lại Bộ Đề đó (Part 1-2-3) lần 2, sẽ gửi bản thu âm 3 Parts lại cho giáo viên chấm lần 2

  5

  Giáo viên sẽ chấm lần 2, tập trung vào những lỗi Pronunciation, Cách dùng từ vựng, Ngữ Pháp để giúp bạn cải thiện bài làm của mình ở lần 3,4.

  6

  Bên cạnh việc được sửa đi, làm lại 4 lần cho mỗi Bộ Đề ( bao gồm cả Part 1-2-3 ), sau lần chấm số 1, học viên còn phải gửi lại Bảng Vocab học viên soạn cho cả 3 Topic của Part 1-2-3 của Bộ Đề Đó, kèm bản thu âm và File Word để Giáo viên chấm. Mục đích là giúp học viên giới hạn lại những từ mà học viên sẽ học và sẽ dùng trong phòng thi IELTS SPEAKING, tránh học lan man!

  7

  Mỗi bộ đề sẽ bao gồm cả 3 Part, Học viên sẽ làm bài và được sửa siêu chi tiết 4 lần bởi giáo viên 8.0, kèm 1 lần sửa Sổ Tay Từ Vựng ( Bản Word + Audio ) cho cả 3 Topic Part 1-2-3 của Bộ Đề đó

 • TARGET BAND 6.0

  Khóa học Speaking target band 6.0, sẽ bao gồm 5 đề thi thật IELTS SPEAKING VIỆT NAM Part 1 -2 -3

   

  Với mỗi đề thi, học viên sẽ thu âm và giáo viên sẽ chấm chi tiết từng lỗi theo phương pháp Double Check 4 lần, tức là học viên sẽ phải gửi bản thu âm lần 1, giáo viên gửi bài sửa lần 1, học viên sửa lỗi sai lần 1 rồi thu âm lần 2, giáo viên sẽ sửa lần 2 tiếp tục quy trình đến 4 lần, mục tiêu là để các bạn sửa hết tất cả những lỗi đã sai và không bao giờ sai nữa!

   

  Ở bài sửa lần 1, giáo viên cũng sẽ cung cấp bài mẫu, audio, từ vựng (Idiom, Phrsal Verb, Collocation trực tiếp liên quan đến chủ đề) để học viên tham khảo và cải thiện bài làm lần 2 cho tốt hơn.

   

  Về mặt từ vựng, ở mỗi Đề thi, học viên sẽ phải soạn Sổ Tay từ vựng cho từng Topic và giáo viên sẽ check ( Gửi bản Word cũng như bản thu âm ). Mục đích của việc làm này là để thu gọn từ vựng mà học viên cần phải nhớ khi đi thi cho từng Topic, tránh lan man, bản thu âm sẽ giúp học viên cải thiện lỗi phát âm của mình.

   

  Part 2, giáo viên sẽ chấm luôn cả tờ giấy Take Note của các bạn và nhận xét, vì đây là điểm rất quan trọng giúp các bạn đạt điểm cao trong IELTS SPEAKING PART 2

   

  Band 6.0, IELTS TUTOR tập trung cải thiện Part 1 - 2 cho học viên, cũng như tránh tối đa các lỗi sai dễ bị điểm liệt là

  Fluency & Coherence

  Grammatical Range and Accuracy

   

  Học phí: 3499k / 5 Bộ Đề

  ( Mỗi Bộ Đề bao gồm Part 1-2-3)

  TARGET BAND 7.0

  Khóa học Speaking target band 7.0, sẽ bao gồm 10 đề thi thật IELTS SPEAKING VIỆT NAM Part 1 -2 -3

   

  Với mỗi đề thi, học viên sẽ thu âm và giáo viên sẽ chấm chi tiết từng lỗi theo phương pháp Double Check 4 lần, tức là học viên sẽ phải gửi bản thu âm lần 1, giáo viên gửi bài sửa lần 1, học viên sửa lỗi sai lần 1 rồi thu âm lần 2, giáo viên sẽ sửa lần 2 tiếp tục quy trình đến 4 lần, mục tiêu là để các bạn sửa hết tất cả những lỗi đã sai và không bao giờ sai nữa!

   

  Ở bài sửa lần 1, giáo viên cũng sẽ cung cấp bài mẫu, audio, từ vựng (Idiom, Phrsal Verb, Collocation trực tiếp liên quan đến chủ đề) để học viên tham khảo và cải thiện bài làm lần 2 cho tốt hơn.

   

  Về mặt từ vựng, ở mỗi Đề thi, học viên sẽ phải soạn Sổ Tay từ vựng cho từng Topic và giáo viên sẽ check ( Gửi bản Word cũng như bản thu âm ). Mục đích của việc làm này là để thu gọn từ vựng mà học viên cần phải nhớ khi đi thi cho từng Topic, tránh lan man, bản thu âm sẽ giúp học viên cải thiện lỗi phát âm của mình.

   

  Part 2, giáo viên sẽ chấm luôn cả tờ giấy Take Note của các bạn và nhận xét, vì đây là điểm rất quan trọng giúp các bạn đạt điểm cao trong IELTS SPEAKING PART 2

   

  Band 7.0, IELTS TUTOR tập trung cải thiện Part 2 - 3 cho học viên, tập trung cải thiện các tiêu chí chắc chắc sẽ giúp học viên cải thiện điểm là

  Lexical Resource

  Pronunciation

   

  Học phí: 5598k / 10 Bộ Đề

  ( Mỗi Bộ Đề bao gồm Part 1-2-3)

  TARGET BAND 8.0

  Khóa học Speaking target band 8.0, sẽ bao gồm 15 đề thi thật IELTS SPEAKING VIỆT NAM Part 1 -2 -3

   

  Với mỗi đề thi, học viên sẽ thu âm và giáo viên sẽ chấm chi tiết từng lỗi theo phương pháp Double Check 4 lần, tức là học viên sẽ phải gửi bản thu âm lần 1, giáo viên gửi bài sửa lần 1, học viên sửa lỗi sai lần 1 rồi thu âm lần 2, giáo viên sẽ sửa lần 2 tiếp tục quy trình đến 4 lần, mục tiêu là để các bạn sửa hết tất cả những lỗi đã sai và không bao giờ sai nữa!

   

  Ở bài sửa lần 1, giáo viên cũng sẽ cung cấp bài mẫu, audio, từ vựng (Idiom, Phrsal Verb, Collocation trực tiếp liên quan đến chủ đề) để học viên tham khảo và cải thiện bài làm lần 2 cho tốt hơn.

   

  Về mặt từ vựng, ở mỗi Đề thi, học viên sẽ phải soạn Sổ Tay từ vựng cho từng Topic và giáo viên sẽ check ( Gửi bản Word cũng như bản thu âm ). Mục đích của việc làm này là để thu gọn từ vựng mà học viên cần phải nhớ khi đi thi cho từng Topic, tránh lan man, bản thu âm sẽ giúp học viên cải thiện lỗi phát âm của mình.

   

  Part 2, giáo viên sẽ chấm luôn cả tờ giấy Take Note của các bạn và nhận xét, vì đây là điểm rất quan trọng giúp các bạn đạt điểm cao trong IELTS SPEAKING PART 2

  Vì Writing cần rất nhiều sự khỗ luyện, đạt được band này là phụ thuộc vào sự cố gắng & nỗ lực & sức học của học viên.

   

  Band 8.0 đòi hỏi học viên phải thể hiện khả năng nói rất Natural và phản ứng nhanh trong cả Part 1 - 2 - 3, bên cạnh đó cả 4 tiêu chí chấm thi bắt buộc học viên phải đáp ứng

  Fluency & Coherence

  Grammatical Range and Accuracy

  Lexical Resource

  Pronunciation

  Học phí: 8397k / 15 Bộ Đề

  ( Mỗi Bộ Đề bao gồm Part 1-2-3)

 • IELTS SPEAKING PART I

  IELTS TUTOR tập trung hướng dẫn học viên trả lời Part 1 đủ ý, không quá ngắn để lấy điểm ấn tượng

  Part 1 sẽ tập trung vào các Topic sau:

  • Accommodation

  • Books & films

  • Business

  • Education

  • Fashion & Clothes

  • Food

  • Health

  • Holiday

  • Music

  • Personality

  • Physical Appearance

  • Relationship

  • Sports & Fitness

  • Technology

  • Towns & Cities

  • Occupations

  Với từng chủ đề, học viên sẽ được cung cấp các từ vựng liên quan trực tiếp đến Topic, bao gồm Idioms, Phrasal Verb và Collocations để giúp các em học có trọng tâm và ghi điểm với giám khảo.

  IELTS SPEAKING PART II

  Brainstorm & Tận dụng thời gian 1 phút chuẩn bị hiệu quả nhất!

  IELTS TUTOR sẽ chia các đề thi thật IELTS SPEAKING VIỆT NAM ra thành các Nhóm câu hỏi, và sẽ phân bố cho học viên thích hợp sao cho Học viên trước khi đi thi nắm rõ được cách giải quyết cho từng loại câu hỏi

  • Luyện mô tả người - Describe people (VD: your favorite writer/ most admirable historical figure)

  • Luyện mô tả đồ vật - Describe objects (VD: something you save up money to buy/ an antique your family keeps)

  • Luyện mô tả nơi chốn - Describe places (VD: the foreign country you would like to visit/ your favorite place to relax)

  • Luyện mô tả sự kiện - Describe events (VD: the time you made mistake/ the family event you like most)

  • Luyện mô tả các vấn đề trừu tượng - Describe abstract matters (VD: skills you would like to improve/ an environmental law)

  IELTS SPEAKING PART III

  IELTS TUTOR sẽ chia các đề thi thật IELTS SPEAKING VIỆT NAM ra thành các Nhóm câu hỏi, và sẽ phân bố cho học viên thích hợp sao cho Học viên trước khi đi thi nắm rõ được cách giải quyết cho từng loại câu hỏi, bám sát vào 7 nhóm câu hỏi thường gặp trong phòng thi của IELTS SPEAKING PART 3 như:

   

  • Opinion: What do you think about ‘this’?
  • Evaluate: What do you think about someone else’s opinion?
  • Future: What do you think will happen in the future?
  • Cause and Effect: What caused ‘this’ and/or what effects has ‘it’ had?
  • Hypothetical: Talk about imaginary or unreal situations.
  • Compare and Contrast: Talk about the difference and/or similarities between two things.
  • Past: How were things different in the past and how have they changed?

 • Sự khác nhau giữa khóa Siêu Cấp Tốc , khóa Cấp Tốc và Khóa thường

  Khác nhau nằm ở thời gian giáo viên 8.0 của IELTS TUTOR trả bài

  • Khóa thường thời gian trả bài sẽ là 3 ngày
  • Khóa cấp tốc thời gian trả bài sẽ là 2 ngày
  • Khóa siêu cấp tốc thời gian trả bài là 24h hoặc 1.5 ngày
All Posts
×