Cách dùng trạng từ"presumably"tiếng anh

· Adv

Bên cạnh Cách dùng trạng từ"presumably"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

Mang nghĩa"có thể đoán chừng; có lẽ"

=If you say that something is presumably the case, you mean that you think it is very likely to be the case, although you are not certain/used to say what you think is the likely situation

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Presumably the front door was locked when you came down this morning? 
  • The spear is presumably the murder weapon. 
  • She is aware of the difficulties , presumably? (IELTS TUTOR giải thích: Có thể là cô ta biết các khó khăn chứ?) 
  • He will presumably resign in view of the complete failure of his policy (IELTS TUTOR giải thích: Có lẽ ông ấy sẽ từ chức bởi chính sách của ông ấy hoàn toàn thất bại)
  • They can presumably afford to buy a bigger apartment. 
  • Presumably he just forgot to send the letter.
  • He had gone to the reception desk, presumably to check out

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking