Cách làm dạng Short Answer IELTS LISTENING

· Listening

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách làm dạng Short Answer IELTS LISTENING

I. Dạng Short answer IELTS LISTENING là gì?

  1. Yêu cầu dạng Short answer

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Trong dạng bài này, sẽ được cho một số câu hỏi ngắn và được yêu cầu nghe để tìm ra câu trả lời cho câu hỏi đó.
  • Chắc chắn câu trả lời sẽ giới hạn số từ trong câu trả lời, trong khoảng 1 từ đến 3 từ (tuỳ đề cho)

  2. Lưu ý

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Thông tin sẽ được xuất hiện trong bài nghe lần lượt theo thứ tự câu hỏi và thông tin cần điền sẽ là EXACTLY thông tin mà speaker nói trong băng, tức là không được chém gió từ mới để điền vào bài

  II. Cách làm dạng Short answer IELTS LISTENING

  1. Bước 1: Đọc kĩ câu hỏi của đề bài, cùng với instruction, xác định số lượng từ cần điền là bao nhiêu từ

  IELTS TUTOR lấy ví dụ:

  • Đề cho NO MORE THAN 3 WORDS mà điền 4 words thì cũng không được tính điểm câu đó

  2. Bước 2: Đọc siêu kĩ câu hỏi & highlight keywords, từ để hỏi

  IELTS TUTOR lấy ví dụ:

  • Đọc siêu kĩ câu hỏi của đề bài, highlight keywords để khi băng đến thì ngay lập tức nhận biết được băng đang nói đến câu nào. 
  • Trong khi highlight keywords thì cũng sẽ hiểu sơ lược qua tình huống, cũng như topic của bài speech speaker đang nói đến
  • Gạch chân từ để hỏi, vì nó sẽ giúp hiểu cần hoàn thành là gì. 
   • IELTS TUTOR lấy ví dụ “How far” là hỏi về khoảng cách, When là hỏi về thời gian.

  3. Bước 3: Phán đoán đáp án cần điền về ngữ nghĩa + ngữ pháp

  IELTS TUTOR lấy ví dụ:

   • Cần phán đoán xuất hiện ngay trong đầu đáp án tương ứng cho từng dạng câu hỏi khi đọc & highlight keywords trong câu hỏi
    • IELTS TUTOR lấy ví dụ như How far thì câu trả lời là số lượng khoảng cách, How thì sẽ trả lời bằng by, Where thì sẽ trả lời bằng một nơi chốn

   4. Bước 4: Khi nghe để ý đến keywords (cảnh giác paraphrase)

   IELTS TUTOR lưu ý:

   • Cảnh giác với các từ đồng nghĩa hay các cách paraphases. 
    • Đa phần câu hỏi sẽ không được nói chính xác như thế trong bài nghe mà người nói sẽ diễn tả nó theo một cách khác. 
    • IELTS TUTOR lấy ví dụ muốn hỏi về giá cả, trong bài nghe có thể nói How does it cost? nhưng câu hỏi lại là What is its price?

   5. Bước 5: Check lại spelling, ráp đáp án vào câu (ngữ nghĩa + ngữ pháp)

   IELTS TUTOR lưu ý:

   • Nếu vẫn không chắc từ đó viết như nào trong lúc nghe, thì có thể viết phiên âm tiếng việt như " ừnh sua", sau khi đã có 10 phút chuyển đáp án bạn sẽ có nhiều thời gian hơn để quyết định từ đó là từ gì, và cũng tăng xác suất đúng hơn là cố nhớ từ đó là từ gì rồi bỏ luôn 1 dây câu hỏi sau đó 

   III. IELTS TUTOR xét ví dụ

   Cách làm dạng Short Answer IELTS LISTENING

   IELTS TUTOR lưu ý:

   • Câu 1, phải highlight chữ where để nhắc mình nhớ từ mình cần điền sẽ không quá 3 từ mà sẽ là một nơi chốn, ngoài ra cũng phải để ý tới từ NOW, vì bây giờ chứ không phải hôm qua hay hôm kia. 
   • Câu 2, phải highlight từ Who & Tom tương tự với những câu còn lại như IELTS TUTOR đã hướng dẫn 

   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

   >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

   >> IELTS Intensive Listening

   >> IELTS Intensive Reading

   >> IELTS Intensive Speaking

   All Posts
   ×

   Almost done…

   We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

   OK