5 đề thi thử IELTS READING

· Reading

Bên cạnh SỬA BÀI IELTS WRITING TASK 2 ĐỀ THI THẬT NGÀY 22/8/2020 của HS IELTS TUTOR đạt 6.5 Writing, IELTS TUTOR cung cấp thêm 5 đề thi thử IELTS READING

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Bạn học sinh lớp IELTS READING ONLINE của IELTS TUTOR không muốn làm trên web thì có thể download xuống 5 đề IELTS reading thi thử và in ra làm bài rồi nộp answer sheet cho giáo viên nhé:

Bài tập 1:

Bài tập 2:

* Bài 2 đoạn C dòng thứ 3 là certainly all true

Bài tập 3:

*Chỗ câu đầu Section B là rainny season nhé

Bài tập4:

Bài tập 5:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK