Return to site

TẤT TẦN TẬT HƯỚNG DẪN CẢI THIỆN TỐC ĐỘ ĐỌC TRONG IELTS READING

· Reading

Lí do khiến bạn đọc chậm trong IELTS READING

  • Bạn đọc riêng lẻ từng chữ một trong một bài đọc IELTS READING 
  • Bạn đọc đi đọc lại một đoạn bạn không hiểu 
  •  
Vậy cải thiện tốc độ đọc IELTS Reading thế nào?
  1. Đọc theo cụm 

Bạn có thể cải thiện tốc độ đọc bằng cách tập đọc theo từng cụm.

The war of words | between North Korea and the United States | could be pushing the region | closer to the brink | of an accidental conflict.

Như trong câu trên, thay vì việc đọc từng từ một bạn có thể tự tách câu theo từng phần, đọc theo từng cụm 3-5 từ một. Khi quen với việc đọc nhanh theo cụm như trên thì tốc độ đọc của bạn sẽ được cải thiện đáng kể.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly