Return to site

VOCABULARIES IELTS 7.0 Theo Chuyên Đề: Topic CLOTHES, Từ Vựng "siêu" Chọn Lọc, Ví dụ cụ thể, kèm Flashcard rất dễ học!

· Flashcard

Trong IELTS Speaking, Topic Clothes là topic thường xuyên suất hiện trong Section 1, bên cạnh những Topic thường gặp khác như Từ Vựng chuyên Topic Emotion, hay tổng hợp Idioms thường gặp nhất trong IELTS Speaking đã được IELTS TUTOR hướng dẫn đến các em tuần trước. Các em cố gắng học thuộc lòng và đặt câu ví dụ để ứng dụng những từ vựng mình vừa học được trong cuộc sống nhé các em!

1. Tổng hợp từ vựng Topic Clothes thường xuất hiện trong IELTS Speaking - Writing

Tổng hợp từ vựng Topic Clothes thường xuất hiện trong IELTS Speaking - Writing
Tổng hợp từ vựng Topic Clothes thường xuất hiện trong IELTS Speaking - Writing
Tổng hợp từ vựng Topic Clothes thường xuất hiện trong IELTS Speaking - Writing
Tổng hợp từ vựng Topic Clothes thường xuất hiện trong IELTS Speaking - Writing
Tổng hợp từ vựng Topic Clothes thường xuất hiện trong IELTS Speaking - Writing
Tổng hợp từ vựng Topic Clothes thường xuất hiện trong IELTS Speaking - Writing
Tổng hợp từ vựng Topic Clothes thường xuất hiện trong IELTS Speaking - Writing
Tổng hợp từ vựng Topic Clothes thường xuất hiện trong IELTS Speaking - Writing
Tổng hợp từ vựng Topic Clothes thường xuất hiện trong IELTS Speaking - Writing
Tổng hợp từ vựng Topic Clothes thường xuất hiện trong IELTS Speaking - Writing
Tổng hợp từ vựng Topic Clothes thường xuất hiện trong IELTS Speaking - Writing
Tổng hợp từ vựng Topic Clothes thường xuất hiện trong IELTS Speaking - Writing
Tổng hợp từ vựng Topic Clothes thường xuất hiện trong IELTS Speaking - Writing
Tổng hợp từ vựng Topic Clothes thường xuất hiện trong IELTS Speaking - Writing
Tổng hợp từ vựng Topic Clothes thường xuất hiện trong IELTS Speaking - Writing
Tổng hợp từ vựng Topic Clothes thường xuất hiện trong IELTS Speaking - Writing

2. Flashcard từ vựng Topic Clothes thường xuất hiện trong IELTS Speaking - Writing

Sau khi các em đã quen thuộc với từ vựng thường gặp trong IELTS Speaking Topic Clothes, các em nên làm quen với cấu trúc đề thi IELTS 4 kĩ năng nói chung, và bài thi mẫu IELTS Speaking Section 1, audio, kèm đáp án nói riêng, để xem khả năng mình đạt điểm cao trong IELTS Speaking có khả thi không nhé!

Ps: Còn điều gì các em còn thắc mắc trong IELTS nữa không, có thể comment phía dưới để IELTS TUTOR giải đáp nhé! Các em nên share bài Blog lại để khi cần học thì có ngay để học luôn nhé

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK