Return to site

HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH TRẢ LỜI CÁC CHỦ ĐỀ THƯỜNG GẶP NHẤT TRONG PART 1 IELTS SPEAKING:

Home town / Interests & Hobbies / Travel / Transport / Driving / Holidays

· Speaking

Trước khi đi vào đào sâu trả lời và học từ vựng cho từng Topic IELTS SPEAKING PART 1, các em nhớ tập trung học thật kĩ cách trả lời 2 dạng câu hỏi phổ biến nhất của IELTS SPEAKING PART 1 là : câu hỏi khái quát và câu hỏi cụ thể thể hiện quan điểm nhé

Source: IELTS SPEAKING RECENT ACTUAL TESTS & SUGGESTED ANSWERS

1. Hướng dẫn Topic Hometown

Các em tham khảo từ vựng, cũng như cấu trúc câu ở dưới đây, tốt nhất là nên học thuộc, và dùng nhuần nhuyễn trong các câu trả lời nhé

  • Các em tránh việc phải dùng 2 câu đơn cho giới thiệu hometown nhé, áp dụng: I come from Quang Tri which is located in the southern part of Viet Nam
  • Trong Part 1, nên trả lời tầm 2 câu là max, đừng trả lời dài dòng quá, ví dụ: Generally speaking, my city is small and gradually recovering from the WWII; however it serves residents' needs quite well, ranging from shopping malls, green parks , recreational places and healthcare services 
  • Trong câu hỏi What is the best thing of living in your hometown, các em có thể trả lời: Speaking of my hometown, people usually think of hospitable, friendly and honest locals. For instance,....
HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH TRẢ LỜI CÁC CHỦ ĐỀ THƯỜNG GẶP NHẤT TRONG PART 1 IELTS SPEAKING:  Home town / Interests & Hobbies / Travel / Transport / Driving / Holidays
HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH TRẢ LỜI CÁC CHỦ ĐỀ THƯỜNG GẶP NHẤT TRONG PART 1 IELTS SPEAKING:  Home town / Interests & Hobbies / Travel / Transport / Driving / Holidays
HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH TRẢ LỜI CÁC CHỦ ĐỀ THƯỜNG GẶP NHẤT TRONG PART 1 IELTS SPEAKING:  Home town / Interests & Hobbies / Travel / Transport / Driving / Holidays
HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH TRẢ LỜI CÁC CHỦ ĐỀ THƯỜNG GẶP NHẤT TRONG PART 1 IELTS SPEAKING:  Home town / Interests & Hobbies / Travel / Transport / Driving / Holidays

Khi đề hỏi

  • What is the best thing of living in your hometown?

Có thể học cụm này để trả lời nhé, không nhất thiết là phải trả lời theo kiểu hỏi gì bê nguyên xi lại câu hỏi nhé
When it comes to Da Nang (hoặc Thinking of Da Nang), people usually think of very welcoming residents when... (kể ra người ta welcoming như nào)

2. Hướng dẫn Topic Your Hobbies & Interests

Các cụm từ dưới đây rất hay được sử dụng, nhất là các lí do, các em nên để ý để sử dụng nhuần nhuyễn vì các ý này cứ lặp đi lặp lại trong IELTS SPEAKING hoài các em nhé

Hướng dẫn Topic Your Hobbies & Interests
Hướng dẫn Topic Your Hobbies & Interests

3. Hướng dẫn Topic Traveling

Hướng dẫn Topic Your Hobbies & Interests
Hướng dẫn Topic Your Hobbies & Interests

4. Hướng dẫn Topic Transport

Hướng dẫn Topic Transport
Hướng dẫn Topic Transport

5. Hướng dẫn Topic Driving

Hướng dẫn Topic Driving

6. Hướng dẫn Topic Holiday / Weekend

  • recharge my batteries
  • BROADEN/EXPAND/WIDEN SB'S HORIZONS
Hướng dẫn Topic Holiday / Weekend

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK