Return to site

HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH LÀM DẠNG MATCHING HEADING NỐI CHỦ ĐỀ TRONG IELTS 8.0, kèm bài tập chọn lọc!

[ NÂNG CAO]

 

Tổng hợp các bài tập IELTS READING về dạng bài Matching / Heading

· Reading,IELTS Practice Test

Trước khi làm các bài tập nâng cao dạng Matching / Heading trong IELTS READING này, các em nên tham khảo lại hướng dẫn từ A đến Z của dạng Matching / Heading trong IELTS READING mà IELTS TUTOR đã giới thiệu tuần trươc!

Bài 9

Bài 10

Bài 11

Bài 12

Bài 13

Bài 14

Bài 15

Bài 16

Bài 17

Bài 18

Bài 19

Bài 20

Bài 21

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK