CÁC CHỦ ĐỀ THƯỜNG GẶP NHẤT TRONG PART 1 IELTS SPEAKING: ACCOMODATION / BIRD / CAR & DRIVING / CHILDHOOD ACTIVITY / COLOUR

· Speaking

Bên cạnh hướng dẫn em cách trả lời cho dạng bài Describe a person, cụ thể là dạng Describe your favourite actor, IELTS TUTOR cung cấp thêm bộ đề thuộc Topic: ACCOMODATION / BIRD / CAR & DRIVING / CHILDHOOD ACTIVITY / COLOUR, đây là những topic thường gặp trong IELTS SPEAKING PART 1

Các em học sinh của IELTS TUTOR sẽ làm hết tất cả câu hỏi dưới đây nhé

1. Accomodation

  • How would you like to change your room?

2. Bird

  • Is there any special meaning of birds in your country?
  • How do people in your country treat birds?

3. Car & Driving

  • How's the traffic situation in your city?

4. Childhood activities

  • What was your favourite game in your childhood?

5. Colour

  • Is colour very important to you when you are buying something?
  • Do you prefer light or dark colours?

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK