Cách viết dạng Do the advantages outweigh the disadvantages? IELTS WRITING TASK 2 để không sai Task Response

· Writing

Hôm trước, IELTS TUTOR có thảo luận với em về vấn đề có nên học theo đoán đề IELTS hay là không, hôm nay IELTS TUTOR hướng dẫn chi tiết đầy đủ cách viết dạng rất dễ sai là dạng OUTWEIGH trong IELTS WRITING TASK 2, bạn học sinh của IELTS TUTOR khoá IELTS ONLINE vẫn còn thắc mắc cách viết nhé

I. HƯỚNG DẪN CÁCH PHÂN TÍCH DẠNG "OUTWEIGH" TRONG IELTS WRITING TASK 2

1. Các câu hỏi thường gặp trong dạng OUTWEIGH trong IELTS WRITING TASK 2

Dạng câu hỏi thường xuất hiện:

 • "Do the advantages outweigh the disadvantages?"
 • "Do the benefits outweigh the drawbacks?"
 • Will this have more positive or negative impacts?

2. Một vài ví dụ của dạng OUTWEIGH trong IELTS WRITING TASK 2

Các câu hỏi ví dụ cho dạng Outweigh này:

 • In recent years, more and more people are choosing to read e-books rather than paper books. Do the advantages outweigh the disadvantages?
 • Children's education is expensive. In some countries, the government pay some or all of the costs. Do the advantages outweigh its disadvantages? 
 • In some countries, governments are encouraging industries and businesses to move to regional areas outside the big cities. Do the advantages of this trend outweigh the disadvantages?
 •  In some countries young people are encouraged to work or travel for a year between finishing high school and starting university studies. Do the advantages of this outweigh the disadvantages?
 •  Some experts believe that it is better for children to begin learning a foreign language at primary schools rather than secondary school. Do the advantages of this outweigh the disadvantages?
 • People now have the freedom to work and live anywhere in the world due to the development of communication technology and transportation. Do the advantages of this development outweigh the disadvantages?
 • More and more students are choosing to study at colleges and universities in foreign countries.

  Do the benefits of studying abroad outweigh the drawbacks?

 • Do the positive effects outweigh the negative effects, when advertising gains popularity?

 • Most countries want to improve the standard of living through economic development; however, others think the social value is lost as a result of economic development. To what extent do you think the advantages of economic development outweigh its disadvantages?

3. Hiểu kĩ "Outweigh" nghĩa là gì?

to be greater or more important than something else

 • Vậy câu hỏi:  "Do the advantages outweigh the disadvantages?" có nghĩa là THEO Ý ANH/CHỊ, LỢI NHIỀU HƠN HẠI HAY LÀ SAO? 

Ví dụ: The benefits of this treatment far outweigh the risks

 • Có thể paraphrase OUTWEIGH thành  I believe that this has more benefits than drawbacks.

4. Cách viết cho dạng OUTWEIGH để không bị sai Task Response

Nếu đã hiểu kĩ nghĩa của từ OUTWEIGH, "Do the advantages outweigh the disadvantages?" có nghĩa là THEO Ý ANH/CHỊ, LỢI NHIỀU HƠN HẠI HAY LÀ SAO? thì sẽ có những cách trả lời sau đây:

 1. Lợi > Hại 
 2. Lợi < Hại 
 3. Lợi = Hại 

4.1. Cách viết nếu target dưới 7.5

4.1.1. Lợi > Hại hoặc Lợi < Hại (Gọi tắt là TOTALLY)

Tức là nếu đề hỏi "Do the advantages outweigh the disadvantages?" có nghĩa là THEO Ý ANH/CHỊ, LỢI NHIỀU HƠN HẠI HAY LÀ SAO? thì câu trả lời của mình ở đây là

 • Ờ, theo ý tôi là LỢI HOÀN TOÀN > HẠI (hoặc ngược lại tuỳ bài)
 • Như vậy sẽ sắp xếp bố cục bài writing như sau:
  • Thân bài 1: Lí do thứ 1 khiến tôi nghĩ vì sao LỢI HOÀN TOÀN > HẠI là vì (Sau đó nêu Supporting idea & Example)
  • Thân bài 2: Lí do thứ 2 khiến tôi nghĩ vì sao LỢI HOÀN TOÀN > HẠI là vì (Sau đó nêu Supporting idea & Example)

4.1.2. Lợi = Hại (Gọi tắt là PARTLY)

Không khuyến khích, vì chưa chắc trong lập luận sẽ dễ sai task response

4.2. Cách viết nếu target 8.0+

4.2.1.Lợi > Hại hoặc Lợi < Hại (Gọi tắt là TOTALLY)

 • Viết 3 đoạn thân bài 
  • Đoạn 1: ý kiến mà mình không đồng tình 
  • Đoạn 2: lí do 1 giải thích cho ý kiến mình đồng tình 
  • Đoạn 3: lí do 2 giải thích cho ý kiến mình đồng tình 

4.2.2. Lợi = Hại (Gọi tắt là PARTLY)

 • Đây là kiểu trả lời ba phải, vừa đồng ý với cái này, vừa đồng ý với cái kia, cách trả lời như này tức là trên intro cũng sẽ bảo tôi thấy LỢI = HẠI, conclusion cũng khẳng định như vậy luôn, sẽ chia thân bài thành:
  • Body 1: On the one hand, Lợi > Hại 
  • Body 2: On the other hand, Lợi < Hại 

5. Vậy còn cách viết mỗi đoạn 1 quan điểm rồi cuối cùng kết luận là outweight thì sao?

Có nhiều tài liệu hướng dẫn viết dạng OUTWEIGH như sau:

 • Viết 2 đoạn thân bài, 1 đoạn về Advantages, 1 đoạn về Disadvantages, sau đó kết luận đưa ra quan điểm là cái nào OUTWEIGH hơn
Cách viết này không hẳn là sai, vẫn đúng tuy nhiên nếu suy nghĩ kĩ ví dụ như bảo là Lợi > Hại nhưng mà Body 1 viết về Lợi, Body 2 viết về Hại (2 đoạn Lợi và Hại độ dài bằng nhau), rồi sau đó lại kết luận Lợi > Hại thì e rằng không thuyết phục lắm

II. XÉT VÍ DỤ MẪU CHO CÁC CÁCH VIẾT DẠNG OUTWEIGH TRÊN

Đề mẫu:

 • Do the positive effects outweigh the negative effects, when advertising gains popularity?

Phân tích: Đề hỏi nếu mà advertising càng ngày càng phổ biến thì tác động tích cực có NHIỀU HƠN tác động tiêu cực hay là không?

1. Cách viết nếu target dưới 7.5

Lợi > Hại hoặc Lợi < Hại (Gọi tắt là TOTALLY)

 • Intro: tác động tích cực HOÀN TOÀN NHIỀU HƠN tác động tiêu cực 
 • Body 1: Lí do thứ 1 vì sao tôi nghĩ khi advertising càng phổ biến, tác động tích cực HOÀN TOÀN NHIỀU HƠN tác động tiêu cực 
 • Body 2: Lí do thứ 2 vì sao tôi nghĩ khi advertising càng phổ biến, tác động tích cực HOÀN TOÀN NHIỀU HƠN tác động tiêu cực 
 • Conclusion: khẳng định lại quan điểm, tác động tích cực HOÀN TOÀN NHIỀU HƠN tác động tiêu cực 

2. Cách viết nếu target 8.0+

2.1. Lợi > Hại hoặc Lợi < Hại (Gọi tắt là TOTALLY)

 • Intro: tác động tích cực HOÀN TOÀN NHIỀU HƠN tác động tiêu cực 
 • Body 1: có lí do khiến cho nhiều người nghĩ rằng là khi advertising ngày càng phổ biến thì tác động tiêu cực nhiều hơn tác động tích cực, lí do đó là...(viết ngắn gọn thôi)
 • Body 2: Tuy nhiên, theo tôi thì tác động tích cực nhiều hơn tác động tiêu cực vì lí do 1
 • Body 3: Lí do 2 vì sao tác động tích cực nhiều hơn tác động tiêu cực
 • Conclusion: khẳng định lại quan điểm, tác động tích cực HOÀN TOÀN NHIỀU HƠN tác động tiêu cực 

2.2. Lợi = Hại (Gọi tắt là PARTLY)

 • Intro: tác động tích cực = tác động tiêu cực 
 • Body 1: tôi thừa nhận là tác động tiêu cực của advertising là có 
 • Body 2: nhưng mà cũng không thể phủ nhận tác động tích cực của advertising 
 • Conclusion: vì xét thấy tiêu cực và tích cực của advertising đều có, nên thôi tôi nghĩ là tác động tiêu cực = tích cực, chứ không cái nào hơn cái nào 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK