Không nên viết ý mới ở cuối đoạn mà không giải thích IELTS WRITING

· Writing

Bên cạnh phân tích đề thi thật IELTS WRITING TASK 2 dạng Advantages & Disadvantages, IELTS TUTOR phân tích và cung cấp thêm lí do vì sao lúc nào IELTS TUTOR cũng khuyên các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 là Không nên viết ý mới ở cuối đoạn mà không giải thích IELTS WRITING

I. Viết ý mới ở cuối đoạn mà không giải thích trong IELTS WRITING là sao?

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Viết thêm 1 main idea mới ở cuối đoạn (không giải thích gì thêm) tức là sau khi đã có luận điểm trước đó rồi thì gần hết đoạn thân bài lại viết thêm 1 main idea mới nữa nhưng lại không có giải thích hay cho ví dụ gì thêm 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Bài viết của bạn học sinh lớp IELTS ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR viết rất tốt tuy nhiên lại mắc lỗi là đến cuối đoạn văn lại xuất hiện 1 main idea mới và bạn cũng không giải thích cho luận điểm này, điều này là không nên nhé 
Viết ý mới ở cuối đoạn mà không giải thích trong IELTS WRITING là sao?

II. Tránh lỗi viết ý mới mà không giải thích ở cuối đoạn như thế nào

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Để tránh lỗi viết ý mới mà không giải thích ở cuối đoạn có thể lựa chọn 1 trong 2 hướng như sau:

1. Bỏ luôn main idea mới đó, thay vào đó giải thích thêm cho main idea phía trước

IELTS TUTOR lưu ý:

2. Giải thích hoặc cho ví dụ cho main idea mới

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Cách số 2 mà có thể tránh để mất điểm trong trường hợp này là giải thích thêm ra cho ý main idea số 2, tránh để cộc lốc trơ trọi chỉ main idea mà không có giải thích gì thêm
  • Trong bài bạn học sinh IELTS TUTOR phía trên chỗ này thêm 1 câu giải thích cho luận điểm in addition k có viết thêm ý mới ở cuối đoạn mà k có giải thích

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK