Đề Thi Thật IELTS Listening số 2: Đề Thi Chọn Lọc, Audio

 

 

· Listening,IELTS Practice Test

Tuần trước IELTS TUTOR đã giới thiệu với các em tổng hợp các bài tập IELTS Listening Chuyên Đề Fill-In-The-Blank: Bài Tập Chọn Lọc, Audio và Đáp Án, hôm nay IELTS TUTOR tiếp tục giới thiệu thêm với các em bộ đề thi thật IELTS Listening Practice Test số 2, từ đó các em có thể đo lường khả năng hiện tại của mình đang ở band mấy từ đó biết mà cố gắng nhé!

1. Audio của đề thi thật IELTS Listening số 2

2. Đề bài của đề thi thật IELTS Listening số 2

Đề Thi Thật IELTS Listening số 2: Đề Thi Chọn Lọc, Audio 
Đề Thi Thật IELTS Listening số 2: Đề Thi Chọn Lọc, Audio 
Đề Thi Thật IELTS Listening số 2: Đề Thi Chọn Lọc, Audio 
Đề Thi Thật IELTS Listening số 2: Đề Thi Chọn Lọc, Audio 
Đề Thi Thật IELTS Listening số 2: Đề Thi Chọn Lọc, Audio 
Đề Thi Thật IELTS Listening số 2: Đề Thi Chọn Lọc, Audio 
Đề Thi Thật IELTS Listening số 2: Đề Thi Chọn Lọc, Audio 

4.Các đề tự luyện

4.1 Đề số 1

4.2 Đề số 2

4.4 Đề số 4

Section 4:

Đề Thi Thật IELTS Listening số 2: Đề Thi Chọn Lọc, Audio 
Đề Thi Thật IELTS Listening số 2: Đề Thi Chọn Lọc, Audio 

4.5 Đế số 5

4.6 Đề số 6

Sau khi đã làm xong bộ đề thi thật IELTS Listening số 2, các em cũng nên tham khảo thêm các từ vựng thường xuyên xuất hiện trong IELTS Listening mà IELTS TUTOR có giới thiệu qua trước đó để nâng cao khả năng từ vựng của mình trong IELTS Listening nhé!

Ps: Còn điều gì các em còn thắc mắc trong IELTS nữa không, có thể comment phía dưới để IELTS TUTOR giải đáp nhé! Các em nên share bài Blog lại để khi cần học thì có ngay để học luôn nhé

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK