6 Đề Thi IELTS Listening test 2

 

 

· Listening,IELTS Practice Test

Tuần trước IELTS TUTOR đã giới thiệu Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), hôm nay IELTS TUTOR tiếp tục giới thiệu thêm bộ đề thi thật IELTS Listening Practice Test số 2

1. PDF 6 đề thi thử IELTS LISTENING test 2

2. Audio 6 đề thi thử IELTS LISTENING test 2

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK