Hướng dẫn từ A đến Z Cách Take Note nhanh & Cách Viết tắt trong IELTS LISTENING

· IELTS Advice,Listening

Trong bài nghe, thông tin được đưa ra liên tục và rất nhanh, nhiều bạn không kịp note lại tất cả những thông tin hay số liệu, dẫn đến bạn bị mất ý và có thể không hiểu rõ nội dung của bài nghe.

Trong bài viết lần này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách viết tắt trong Listening IELTS, sẽ giúp bạn take note thông tin nhanh hơn.

Source: Khoa IELTS

I. VÌ SAO NOTE - TAKING RẤT QUAN TRỌNG TRONG IELTS LISTENING

Trong IELTS listening, độ khó giữa các Section sẽ tăng dần.

Tuy nhiên, nhiều bạn cho rằng Section 3 là lại là phần khó nhất chứ không phải Section 4. Vì trong phần 3, có dạng multiple choice questions (MSQ) và tốc độ người nói nhanh, thời gian đọc đề lại ít, rất nhiều bạn không thể làm phần này được.

LÍ DO KHIẾN CÁC BẠN NGHE KHÔNG RA SECTION 3-4 LÀ VÌ Thói quen nghe thụ động

Trong IELTS có nhiều dạng bài tập như điền vào chỗ trống hay mapping ..., để làm được những dạng bài này bạn chỉ cần chỉ tập trung vào tìm những thông tin đang thiếu, cần điền chỗ trống, không nhất thiết phải hiểu nội dung.

Tuy nhiên ở Section 3 và 4 của Listenning, tốc độ nói rất nhanh, thời gian đọc câu hỏi cũng ngắn, đòi hỏi các bạn phải hiểu được nội dung của bài nói và theo kịp flow của bài nghe.

Ví dụ: Section 3 là cuộc hội thoại giữa 2 bạn sinh viên ngành hóa học bàn về kết quả của một thí nghiệm

 •  Câu hỏi đầu tiên là về main idea, nhiều bạn sẽ trả lời được.
 •  Đến câu 2, có thể hỏi là hai bạn học sinh đã quên gì khi làm thí nghiệm hoặc là đã gặp vấn đề gì trong quá trình làm... Trong nhiều trường hợp, ý tiếp theo sau main idea không phải là câu trả lời cho câu hỏi số 2 và có thể câu hỏi số 2 chỉ là một chi tiết rất nhỏ trong một ý lớn của bài nói. Vì vậy chỉ cần mất tập trung 1-2 giây là bạn khó có thể trả lời, hoặc tệ hơn nếu bạn không nghe được trong 1 khoảng thời gian, bạn sẽ không theo kịp flow của bài nói, thì bạn khó có thể làm bài đúng được.

Theo đúng phương pháp, các bạn nên tìm keyword trong câu hỏi và khi nghe bám sát đợi đến đoạn có keyword. Tuy nhiên, với một phần đòi hỏi tập trung cao như Section 3 thì tìm và xác định keyword là chưa đủ các bạn phải giữ tập trung cao độ xuyên suốt bài nghe.

II. HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH VIẾT TẮT NHANH TRONG IELTS LISTENING

1. Viết tắt những chữ cái đầu tiên

Viết lại những chữ cái đầu của từ.

Ví dụ:

 • information - info
 • introduction - intro
 • education - edu
 • science - sci
 • economics - econ

2. Rút ngắn nguyên âm

Bạn sẽ không viết lại nguyên âm, chỉ viết lại phụ âm

Ví dụ:

 • People - ppl
 • development - dvpt
 • marketing - mkt
 • page - pg

3. Thêm dấu phẩy vào trước chữ cái đuôi

Sẽ có những từ tương tự nhau, thì phương pháp này là cách để tạo ra sự khác biệt của những từ đó.

Ví dụ:

 • independence - indep
 • international - inter'l
 • nation - nat
 • national - nat'l
 • politics - pol
 • politician - pol'n
 • communication - commmu'n
 • common - com'n
 • education - edu
 • educational - edu'l

4. Sử dụng ký tự

Thì dựa vào nghĩa của 1 số từ mà ta có thể dùng những ký tự để thể hiện.

Ví dụ:

 • per / each - /
 • increase / improvement - ↑
 • decrease / deterioration -
 • leads to / causes - →
 • linked / interrelated / connected - ↔
 • equal / is the same as / same as - =
 • does not equal / is not the same as / not same as -
 • is less than / is smaller than - <
 • is greater than / is larger than - >
 • very - v.
 • extremely - vv.
 • especially - esp
 • around / similar to - ~
 • etcetera / so on - etc
 • for example - e.g.
 • in other words - i.e.
 • with - w/
 • without - w/o
 • a thousand - K
 • Century - C

Lưu ý :

 • Khi viết tắt, không nên viết hoa, chỉ nên viết chữ thường. Vì ta viết tắt để tiết kiệm thời gian, viết chữ hoa sẽ mất nhiều thời hơn viết chữ thường. Vậy nên nếu bạn viết chữ hoa thì việc viết tắt sẽ trở nên vô nghĩa.
 • Các bạn khi luyện tập cố gắng sử dụng những kí tự viết tắt mình quen thuộc, tránh trường hợp viết tắt cơ mà khi đọc lại thì không hiểu nhé!

5. TỔNG HỢP CÁC TỪ VIẾT TẮT DÙNG TRONG IELTS LISTENING

NGÀY THÁNG NĂM (TIME)
hour = hr
minute = min
second = sec
before noon = am
after noon = pm
Monday = Mon
Tuesday = Tue
Wednesday = Wed
Thursday = Thu
Friday = Fri
Saturday = Sat
Sunday = Sun
Weekend = Sat Sun / Wkd
Week = wk
Month = mth
January = Jan
February = Feb
March = Mar
April = Apr
May - May
June - Jun
July - Jul
August - Aug
September - Sep
October - Oct
November - Nov
December - Dec
Spring - Spr
Summer - Sum
Autumn - Aut
Winter - Win
week(ly) - wk(ly)
month(ly) - mth(ly)
year(ly) - yr(ly)
per annum / per annual / each year - p.a.
Century - C

CHỨC DANH / NGHỀ NGHIỆP (TITLES)
ambassador - ambas
captain - capt
doctor - dr
professor - prof
junior - jr
chief executive officer - CEO
personal assistant - PA
vice president - VP
human resources - HR
administrator - admin
registered nurse - reg nur
flight attendant - flight attd
temporary (job) - temp
permanent (job) - perm

CHÍNH TRỊ / KINH DOANH / KINH TẾ (POLITICS / BUSINESS / ECONOMY)
association - assoc
corporation - corp
capital - cap
campaign - camp
company - co.
conference - conf
end of day - EOD
end of business - EOB
close of business - COB
evaluation - eval
established - estd
department - dept
independence - indep
international - inter'l
nation - nat
national - nat'l
government - gov
problem - probl
politics - pol
politician - pol'n
number - no. / #
average - avg
approximate(ly) - approx(ly)
maximum - max
minimum - min
before - b/f
because - b/c
per / each - /
increase / improvement - ↑
decrease / deterioration -
leads to / causes -
linked / interrelated / connected -
equal / is the same as / same as - =
does not equal / is not the same as / not same as -
is less than / is smaller than - <
is greater than / is larger than - >
very - v.
extremely - vv.
especially - esp
around / similar to - ~
etcetera / so on - etc
for example - e.g.
in other words - i.e.
with - w/
without - w/o
a thousand - K (ví dụ $5,000 - $5K)
a million - M (ví dụ $5,000,000 - $5M)
versus / against - vs

GIÁO DỤC (EDUCATION)
achievement - achmt
background - bkgd
communication - commmu'n
common - com'n
computer - com
information - info
introduction - intro
education - edu
educational - edu'l
subject - subj
pollution - pollu
important / importance - imp
difference / different - diffe
difficult / difficulty - diffi
language - lang
linguistics - ling
library - lib
include / including / inclusion - inc
exclude / excluding / exclusion - exc
reference - ref
review / revision - rev
research - res
section - sect
page - pg
paragraph - para
chapter - chap
principal - princ
university - uni
institution - insti
accounting - acc
chemistry - chem
science - sci
economics - econ
engineering - eng
history - hist

mathematics - math
physics - phys
physical education - PE
statistics - stat
psychology - psyc
literature - litr
marketing - mkt
management - mngmt
development - dvpt
equation - eqn
full time - f/t
part time - p/t
as soon as possible - asap

ĐƯỜNG XÁ / CHỈ DẪN ĐƯỜNG (ROADS / DIRECTIONS)
avenue - ave
boulevard - blvd
drive - dr
highway - hwy
lane - ln
corner - crnr
intersection - i.sect
junction - junc.
mountain / mount - mt
road - rd
street - st
north - N↑
south - S↓
west - W←
east - E→
at - @

NGHỆ THUẬT GIẢI TRÍ (MEDIA / ARTS / ENTERTAINMENT)
entertainment - entertm't
advertising - ads
advertisement - adsmt
audience - audi
exhibition - exhi
journalism - journl'm
television - TV
program - prog
internet / online - net
magazine - mgzine

CON NGƯỜI / MÔI TRƯỜNG (HUMANITY / ENVIRONMENT)
agriculture - agri
agricultural - agri'l
environment - envi
environmental - envi'l
population - popu
people - ppl
individual - indi
do it yourself - DIY
date of birth - DOB

III. HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH TAKE NOTE TRONG IELTS LISTENING

1. Kỹ năng Note-taking

Note- taking không có nghĩa đơn thuần là các bạn chép chính tả lại hết những gì mình nghe, mà Note- taking nghĩa là các bạn ghi chép lại có hệ thống thông tin mình vừa nghe được

 

 Note- taking sẽ giúp bạn giữ khả năng tập trung xuyên suốt cả bài nghe.

Note-taking nói một cách đơn giản là bạn sẽ ghi chú lại những thông tin mà bạn nghe được trong cái recording.

Vậy tại sao khi làm Listening của TOEFL iBT phải ghi chú lại thông tin?

Điều này đơn giản là do bạn sẽ không được thấy trước câu hỏi trong phần thi Listening của TOEFL iBT và bạn buộc phải ghi chú lại những thông tin quan trọng mà bạn nghe được để trả lời cho những câu hỏi sắp xuất hiện sau khi phần recording kết thúc.

Khi đã luyện tập được thuần thục Note-taking, bạn sẽ tự tin hơn khi phải đương đầu với 1 đoạn hội thoại dài mà vẫn luôn giữ được sự tập trung cần thiết.

Quan trọng hơn nữa, Note-taking giúp bạn nắm bắt được ý chính 1 cách dễ dàng cũng như cải thiện bộ nhớ tạm thời một cách đáng kể, đặc biệt hữu ích khi các câu hỏi của phần thi IELTS Listening sẽ theo đúng thứ tự được đề cập trong đoạn recording

Trong IELTS listening, có nhiều chỗ bẫy vô cùng hiểm, sẽ có những lúc tầm 30s nói về thông tin không thuộc phần đang được hỏi tuy nhiên đến lúc có thông tin thì lại dồn dập nhau, tức là thông tin cho câu này vừa dứt thì đã tới phần thông tin tin cho câu sau.

Vì vậy, ngay cả với cao thủ note- taking cũng vô cùng hữu hiệu, nhất là cho những câu hỏi bạn chưa có thời gian trả lời ngay trong lúc nghe.

2. Cách Take note hiệu quả

Trong quá trình take note, đừng viết bất cứ từ nào bạn nghe được.

 

Thứ nhất vì bạn không cần phải viết quá chi tiết, mà chỉ cần những ý chính, ý tổng quát.

 

Thứ hai, bạn cần nghe hơn là viết, viết nhiều khiến bạn sao nhãng bài nghe và có thể sẽ bỏ sót mất những gì cần thiết.

Khi take note các bạn phải ghi lại một cách chọn lọc, ghi lại những ý chính, tổng quát, để có thể thấy được từ quan trọng, sự liên kết của thông tin, không nên viết lại tất cả những gì mà mình nghe được.

Khi take note, bạn cần nhớ những điều này:

 • Ghi Topic của bài nghe to, rõ ở giữa giấy
 • Các ý chính kí hiệu La Mã để dễ nhìn
 • Những ý nhỏ thì sử dụng kí hiệu sao, gạch đầu dòng, dấu cộng ... 
 • Với những luận cứ hay bằng chứng các bạn nên ghi dưới những luận cứ bằng chữ in nghiêng.
 • Viết tắt từ, ý để tiết kiệm thời gian

Lưu ý: Các bạn sử dụng nhiều kí hiệu nhất có thể, để có thể take note hết ý khi nghe. Tuy nhiên, các bạn nên nhớ take note chỉ là phương tiện để giúp ta khi nghe, chứ không phải là nhiệm vụ chính khi listening

Điều quan trọng là bạn phải nắm được cấu trúc bài nghe như bài giảng hay đoạn hội thoại. Thì bạn sẽ dễ dàng sắp xếp ý trong quá trình take note.

Ví dụ:

 • Bài nghe là cuộc thảo luận giữa 2 người và đưa ra những ý kiến khác nhau về một vấn đề nào đó. Thì bạn hãy chia thành 2 cột để liệt kê ý kiến của 2 người, ghi lại quan điểm, nội dung của từng người.
 • Bài nghe là bài giảng do một người nói, thì bạn xác định được chủ đề chính của bài giảng đó và các luận điểm được đưa ra. Nếu bài giảng được chia thành nhiều phần thì bạn cũng nên chia phần take note thành các phần tương ứng.
 • Bài nghe là một quy trình nào đó thì vẽ một biểu đồ mô tả quá trình đó, không nên viết lại tất cả những gì được miêu tả trong bài nghe. Trong bài nghe, sẽ có đoạn nói sang một vấn đề khác, một vài thông tin ngoài lề, sau đó lại trở về topic chính nhằm làm nhiễu người nghe. Bạn cần nắm được mạch của bài nói, điền đủ các bước của quy trình và thêm thắt thông tin khi cần. 

3. Nên và không nên khi Take note

 Bạn cần hiểu và take note được:
 •  Cấu trúc của bài nghe
 • Chủ đề chung
 • Các luận điểm, luận cứ...
 • Mục đích của người nói

Trong khi nghe, chọn lọc thông tin để dễ tổng hợp:

 • Các ý bổ sung cho ý chính
 • Các bước của quy trình theo thứ tự, ý chính của từng bước.
 • Các nguyên nhân, lý do, kết quả, kết luận, dự đoán, các từ so sánh ...
 • Các ví dụ, đặc biệt là các ví dụ được lặp đi lặp lại. Nếu người nói sử dụng một ví dụ mang tính đối lập, bác bỏ lập luận trước đó. Thì bạn phải chú ý, sau đó chắc chắn sẽ có phần thông tin bác bỏ ví dụ này và bổ trợ ý trước đó.

Những điều không nên làm:

 • Không nên viết cả câu đầy đủ.
 • Không nên cố gắng hiểu và viết lại các từ chuyên môn và mang tính kỹ thuật chuyên sâu. Vì nếu có câu hỏi nào liên quan tới nó, thì từ này sẽ được viết lại trong câu hỏi.

4. Cách luyện Take note

Luyện tập hàng ngày

Bạn nên chọn cho mình một phương pháp phù hợp với trình độ của bạn để luyện tập hàng ngày. Bây giờ trên mạng có rất nhiều nguồn hữu ích để bạn có thể nghe và luyện take note.Ví dụ như Channels của BBC News như The English We Speak hay 6-minute English ...

Giải đề thi IELTS

Khoảng 3-4 tháng trước khi thi là khoảng thời gian lý tưởng để bạn bắt đầu làm những đề thi thử. Trong khoảng thời gian này, bạn sẽ làm quen với đề, thời gian làm bài và cách bạn take note như bạn đang thi thật. Bộ Cambridge 8-9 + 8 practice tests trong The Official Cambridge Guide to IELTS là một trong những bộ sách sẽ bổ ích cho bạn.

Trên đây, mình đã hướng dẫn cách bạn các cách để viết tắt trong lúc làm bài Listening IELTS. Bạn nên luyện tập nhiều để việc viết tắt này trờ thành thói quen. Nếu có gì thắc mắc hay góp ý, bạn hãy để lại comment phía bên dưới, mình sẽ trả lời nhanh nhất khi có thể. Chúc bạn thành công !

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK