HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH NGHE TỐT PART 3 - 4 IELTS LISTENING [KÈM GỢI Ý CÁC NGUỒN NGHE]

· Listening,IELTS Videos - Ebook

1. Làm quen với nhiều Accents - Đặc trưng giọng vùng miền