Tra từ điển những từ dùng trong Topic nào đó

· Writing

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH PHÂN TÍCH TASK 1 & 2 ĐỀ THI THẬT NGÀY 9/5/2020 IELTS WRITING VIỆT NAM (kèm bài được sửa của học sinh đạt 6.0 đi thi thật), IELTS TUTOR giới thiệu đến các bạn bài viết "Tra từ điển những từ dùng trong Topic nào đó".

I. Kiến thức liên quan

II. Tra từ điển những từ dùng trong Topic nào đó

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Nếu muốn tra từ điển về những tập hợp từ thường gặp trong một Topic nào đó ví dụ như Topic Fruit & Vegetables có thể dùng từ điển https://www.words-to-use.com/ này nhé!
Tra từ điển những từ dùng trong Topic nào đó

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking