CÁCH DÙNG TỪ "WHEN"

TIẾNG ANH

· Vocabulary - Grammar

1. When là từ nối (conjunctions)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • When được sử dụng để diễn tả các hành động, sự việc xảy tra trong khoảng thời gian ngắn hoặc liên tiếp
 • Là những liên từ nối (conjunctions) được sử dụng rất nhiều không chỉ trong giao tiếp mà còn trong IELTS Writing Task 2. Lý do cho sự xuất hiện thường xuyên này nằm ở công dụng của các từ nối này do khả năng hình thành các câu phức cũng như liên kết các ý lại với nhau và có thể nằm ở nhiều vị trí trong câu
 • When là liên từ phụ thuộc, như vậy để nắm vững cách dùng when thì cần nắm kĩ cách dùng liên từ phụ thuộc mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn kĩ (Mệnh đề có chứa liên từ When là mệnh đề phụ bổ sung ngữ nghĩa cho mệnh đề chính.)
2. Vị trí:

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Thông thường, các mệnh đề có vị trí linh hoạt trong câu, tùy theo hàm ý nhấn mạnh, hay diễn đạt của người sử dụng.
   • IELTS TUTOR xét ví dụ: I was having breakfast when the telephone rang.
  • Khi được đảo lên đầu câu, mệnh đề chứ When cần ngăn cách với mệnh đề chính bằng dấu phẩy (đây là cách dùng của liên từ phụ thuộc mà IELTS TUTOR đã nhắc ở phía trên 
   • IELTS TUTOR xét ví dụ: When you receive our letter, you will know our address.

  3. Cách dùng:

  3.1. Diễn tả mối quan hệ giữa hành động và kết quả, hoặc sự việc trong tương lai

  When + present simple, present simple/ future simple

  IELTS TUTOR xét ví dụ: When you receive our letter, you will know our address.

  3.2. Hành động xảy ra trước một hành động trong quá khứ (hành động ở mệnh đề When

  When + simple past, past perfect

  IELTS TUTOR xét ví dụ: When I came to her home, she had gone to work.

  3.3. Diễn tả hai hàn