Return to site

Xác Định Chuẩn Chủ Ngữ IELTS Writing Task 1: Hướng Dẫn Chi Tiết Từ A-Z, Kèm Phân Tích Bài Mẫu

· Writing,IELTS Advice

Trong IELTS Writing Task 1, ngoài nắm vững những cấu trúc phải học để đạt điểm cao trong bài Task 1 Writing, điểm quan trọng nhất là các em phải xác định cho đúng CHỦ NGỮ ( SUBJECT) CỦA TOÀN BÀI LÀ GÌ. Nếu xác định chủ ngữ sai sẽ dẫn đến PARAPHRASE sai toàn bộ chủ ngữ, thì các em hiểu là điểm sẽ bao thấp nha!

Cách để xác định CHỦ NGỮ cho đúng ở task 1 là các em sẽ phải căn cứ vào:

1. Câu đề bài cho

2. Đơn vị của biểu đồ là gì

CÁCH XÁC ĐỊNH CHUẨN CHỦ NGỮ CỦA TASK 1 IELTS WRITING

Chủ ngữ của bài này sẽ là THE PERCENTAGE OF POPULATION IN CITIES

Căn cứ vào 2 cách xác định CHỦ NGỮ ở trên thì các em sẽ căn cứ vào:

1. Câu đề cho, thấy rõ ràng là shows the percentages of population in cities

2. Đơn vị của biểu đồ là %

==> Khẳng định 100% chủ ngữ của bài là THE PERCENTAGE OF POPULATION IN CITIES

Sau khi xác định chủ ngữ của bài, các em mới yên tâm đi PARAPHRASE chủ ngữ để đa dạng cấu trúc & vocabularies của TASK 1 để kiếm điểm

Paraphrase như sau:

THE PERCENTAGE OF POPULATION IN CITIES

= the proportion of urban population

= the proportion of population in urban areas

= the figure for population in cities

Ps: Còn điều gì các em còn thắc mắc trong IELTS nữa không, có thể comment phía dưới để IELTS TUTOR giải đáp nhé! Các em nên share bài Blog lại để khi cần học thì có ngay để học luôn nhé

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly