Mình cần thi IELTS gấp

IELTS TUTOR có các lớp Cấp tốc & Siêu Cấp tốc dành cho các bạn rất gần thi IELTS rồi bạn nhé, cho từng kĩ năng chuyên sâu và cả 4 kĩ năng phụ thuộc vào band điểm hiện tại & điểm bạn target & thời gian bạn cần thi
.
▪️ Intensive writing: https://www.ieltstutor.me/intensive-writing
▪️ Intensive speaking: https://www.ieltstutor.me/intensive-speaking
▪️ Intensive listening: https://www.ieltstutor.me/intens
▪️ Intensive reading: https://www.ieltstutor.me/intensive-listening
Tham khảo lớp siêu cấp tốc
More Details

All Posts
×