Mình cần học IELTS chuyên sâu từng kĩ năng

IELTS TUTOR chuyên luyện các khoá luyện chuyên sâu từng kĩ năng và đảm bảo đầu ra cho từng kĩ năng bạn nhé, cả IELTS ACADEMIC và khối học thuật IELTS GENERAL với các band điểm target 6.0 - 7.0 - 8.0 và các lớp thường, cấp tốc và siêu cấp tốc tuỳ thuộc vào thời gian thi và band điểm hiện tại của học sinh
.
▪️ Intensive writing: https://www.ieltstutor.me/intensive-writing
▪️ Intensive speaking: https://www.ieltstutor.me/intensive-speaking
▪️ Intensive listening: https://www.ieltstutor.me/intens
▪️ Intensive reading: https://www.ieltstutor.me/intensive-listening


All Posts
×