Mình chưa biết band điểm hiện tại của mình là bao nhiêu

Nếu bạn chưa biết band điểm hiện tại của bạn đang là bao nhiêu, IELTS TUTOR gợi ý những cách sau để xác định band điểm của bạn nhé:
▪️Đối với listening & reading: bạn có thể lấy 1 bài test của cambridge canh đúng thời gian 1 giờ đồng hồ làm giống như đi thi, sau đó báo số câu đúng của bài thi các kĩ năng đến IELTS TUTOR ở đây https://m.me/ieltstutor234
▪️Đối với speaking & writing: đây là 2 kĩ năng rất khó đánh giá được điểm hiện tại nên bạn có thể cân nhắc khoá học thử để giáo viên IELTS TUTOR xác định band điểm hiện tại của bạn và cũng như khẳng định điểm có thể đảm bảo đầu ra là bao nhiêu
Tham khảo học thử
All Posts
×