Cách đọc/viết phân số (Fraction) tiếng Anh

· Vocabulary - Grammar

Bài viết lần này, IELTS TUTOR sẽ cung cấp Cách đọc/viết phân số (Fraction) trong tiếng Anh. Bên cạnh đó, có thể tham khảo thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn ​Cách học IELTS speaking hiệu quả

II. Cách đọc/viết phân số (Fraction) tiếng Anh

1. Phân số có 1 chữ số

1.1. Quy tắc đọc

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Numerator (tử số): đọc theo số đếm 
 • Denominator (mẫu số): đọc theo số thứ tự

IELTS TUTOR xét ví dụ:

Để xác định cách đọc phân số chuẩn xác, IELTS TUTOR lưu ý cần để ý liệu tử số có lớn hơn 1 hay không.

1.1.1. Nếu Tử số = 1: Không được thêm “s” vào đằng sau mẫu số.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • 1/5 → one fifth

 • 1/3 → one third

 • 1/9 → one ninth

1.1.2. Nếu Tử số > 1: Thêm “s” vào đằng sau mẫu số.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • 2/3 - “two thirds”

 • 3/5 - three fifths

 • 2/7 - two sevenths

 • 3/4 - three forths / three quarters

1.2. Các trường hợp đặc biệt

IELTS TUTOR lưu ý:

 • 1/4 = one quarter (nhưng trong toán học vẫn là one fourth)
 • 3/4 = three quarters
 • 1/2 = one (a) half

2. Trường hợp mẫu số có 2 chữ số trở lên

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Tử số: số đếm + OVER + Mẫu số: số đếm và đọc từng chữ số

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • 3/462 = three over four six two

3. Cách đọc hỗn số

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Số nguyên + Phân số 
 • Số nguyên: đọc theo số đếm + AND + Phân số: theo luật đọc phân số ở trên

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • 2 3/5  = two and three fifths
 • 1 1/2 = One and a half
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0