Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing

· Writing,Homepage

Bên cạnh thường xuyên cung cấp và giải thích từ vựng các bài báo về các vấn đề nóng hổi hiện nay, IELTS TUTOR cung cấp thêm bài sửa của đề thi IELTS WRITING ngày 22/8/2020 để em có thể nắm được viết thế nào sẽ đạt 7.0 IELTS WRITING, của chính bạn học sinh lớp IELTS ONLINE 1 KÈM 1 IELTS WRITING của IELTS TUTOR nhé!

1. Phân tích đề thi ngày 22/8/2020 IELTS WRITING

Đề bài:

Many companies nowadays sponsor sport as a way of advertising themselves. Some people think that it is good for the world of sport. Others say there are disadvantages. Discuss both view and give opinion

2. Bài viết được IELTS TUTOR chấm kĩ của học sinh IELTS TUTOR đi thi 22/8/2020 và xuất sắc đạt WRITING 7.0

2.1. Nhận xét

  • Bài bạn viết tốt, nhất là về bố cục rõ ràng, ideas rành mạch, đọc rất dễ hiểu
  • Từ vựng khá đa dạng, ít lặp từ, cấu trúc khá ổn
  • Về Task Response là cực kì chính xác, không lệch đi đâu được, rất rõ ràng
  • Đoạn 1 nếu cho thêm ví dụ nữa thì điểm sẽ cao hơn nữa 

  2.2. Download bài sửa được chấm kĩ HS WRITING 7.0

  2.3. Feedback của bạn HS

  Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking

  All Posts
  ×

  Almost done…

  We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

  OK