[Muôn Thuở] % of danh từ số nhiều thì chia động từ số ít hay số nhiều trong IELTS WRITING TASK 1?

· Writing

Đây là lỗi thường xuyên gặp trong IELTS WRITING TASK 1 các em nhớ học kĩ nhé, ngoài ra các em có thể tham khảo thêm tổng hợp các lỗi sai khác từ IELTS TUTOR trong IELTS WRITING TASK 1 để tránh các lỗi sai thường bị mắc phải, để tối ưu điểm số của mình

90% of students thì động từ theo sau sẽ chia số nhiều nhé

Xét các ví dụ sau:

  • More than 90% of physicians are treating patients remotely
  • Almost 36% of our survey respondents lost their jobs, and about 64% are no longer working, though they remain employed.

  • More than 30% of people are recording high levels of distress, a rate almost four times that usually observed in employed Australian adults.

  • BRIEF-Honeywell Says Currently Greater Than 90% Of Honeywell Sites Are Operational

  • More than 50% expect business normalcy in 6-12 months

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK