Return to site

Lưu ý IELTS WRITING TASK 1

· Writing

Bên cạnh những chú ý các em phải nhớ rất kĩ trong Writing Task 2, IELTS TUTOR xin giới thiệu Top lưu ý không bao giờ được quên trong Writing Task 1, nếu muốn đạt điểm cao nhé!

Lưu ý 1: Phân biệt cách xác định thì trong IELTS WRITING TASK 1

Lưu ý 2: Phải dành thời gian cho câu Overall trong Task 1

Lí do là vì câu Overall là câu quan trọng nhất trong bài Writing Task 1. Nên nhiệm vụ của các em là phải viết rất có tâm câu Overall. Cách viết câu Overall chuẩn trong Writing Task 1 sẽ là như sau:

 • Câu Overall sẽ là câu mô tả tổng quát những đặc điểm chính của biểu đồ và các em nên viết kĩ lương câu Overall, gồm 2 câu

Lưu ý 3: Percentage/ Proportion/ Rate đều là danh từ đếm được

Ví dụ:

 • It will take a few years before one will be able to observe equal proportions of men and women in sales management. 
 • a high/large/significant proportion a low/small proportion
 • That rates as the worst film I've ever seen.

Lưu ý 4: Phân biệt Peak ( Verb) và Peak (Noun)

 • Peak dùng như động từ, nếu đính kèm số liệu sẽ đi với giới từ AT

Ví dụ: Official figures show unemployment peaked in November.

Pentagon Spending on Tech May Peak at $46.4B in 2019

 • Peak dùng như danh từ sẽ đi với giới từ OF  - to reach the peak of sth
Ví dụ:Pentagon Spending on Tech May Reach its peak of $46.4B in 2019

  Lưu ý 5: Figure luôn đi với giới từ FOR

  Source: Thầy Simon

  number
  - Use "the number of + plural noun" e.g. the number of visitors.
  - Don't use it to describe percentages or uncountable nouns e.g. money.

  amount
  - Use "the amount of + uncountable noun" e.g. the amount of money.
  - Don't use it with countable nouns e.g. the amount of person/people.

  proportion
  - Only use this to describe percentages (not numbers).
  - Use "the proportion of + plural noun" e.g. the proportion of people.

  figure
  - Use "the figure for + plural noun" e.g. the figure for visitors to the UK.
  - Use it with uncountable nouns e.g. the figure for unemployment.
  - Use it with countries e.g. the figure for Canada.
  - Use it with percentages e.g. the figure (for...) rose to 10%.

  Lưu ý 6: Phân biệt INCREASE động từ và INCREASE danh từ

  Lưu ý 7: Cách dùng THE FORMER - THE LATTER trong IELTS Writing Task 1

  IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Cách dùng THE FORMER - THE LATTER

  Lưu ý 8: Chú ý cách dùng Spending và Expenditure, cả 2 đều đi với giới từ ON

  Tham khảo các ví dụ dùng từ Spending như noun ở đây:

  • spending on sth
  • increase/raise/boost spending
  • Government spending on health spending cuts 
  • Consumer spending has more than doubled in the last ten years.
  • Net spending on Britain's infrastructure last year was £2.6 billion. 
  • The huge retailer increased spending on health care for its employees.

  Tham khảo các ví dụ dùng từ EXPENDITURE như noun ở đây:

  • It's part of a drive to cut government expenditure.
  • The government's annual expenditure on arms has been reduced.
  • The expenditure of effort on this project has been enormous.

  Lưu ý 9: Những từ như Show/ illustrate / reveal sẽ không chia thì trong IELTS Writing Task 1 phần mô tả biểu đồ

  Xét ví dụ sau:

  Những từ như Show/ illustrate / reveal sẽ không chia thì trong IELTS Writing Task 1 phần mô tả biểu đồ

  Thì bài này sẽ phải chia thì Simple Past vì năm 2009, tuy nhiên những cụm từ mô tả shows/ illustrates.... thì vẫn chia thì hiện tại vì hành động xem xét và xem nhận xét là ở hiện tại đang nghiên cứu biểu đồ, chứ không liên quan gì tới quá khứ cả

  Câu Introduction & Overall sẽ viết như sau:

  Given are the charts illustrating the gender and age distribution of adults who took part in evening courses at an education center in 2009. Overall, it is evident that females were almost more active in evening classes than males and that the proportion of evening course participants increased with age

  Lưu ý 10: Tập sử dụng động từ "Range" để miêu tả số liệu

  Range from sth to sth

  Tham khảo những ví dụ dưới đây:

  • Tickets range from $12 to $35. 
  • Choose from 13 colours, ranging from classic white to antique blue.
  • Her books range from fantasy stories to historical novels. 
  • Annual rainfall ranges from 10 centimetres up to 50 centimetres. 
  • The planks range from 3 to 6 metres in length. 
  • His fans range from pensioners to young children. 
  • Crowd estimates ranged from 400,000 to more than a million.

  Lưu ý 11: Những Tên Category trong biểu đồ, các em nên viết Hoa chữ cái đầu tiên, hoặc có dấu " "

  Những Tên Category trong biểu đồ, các em nên viết Hoa chữ cái đầu tiên, hoặc có dấu " "

  Ví dụ như category Food/Drinks/Tabacco các em nên viết hoa chữ cái đầu tiên để giám khảo biết đó là category đã được đề cho trong bài nhé!

  Lưu ý 12: Các lỗi sai thường gặp trong IELTS Writing Task 1 - Từ thầy Simon

  Source: IELTS Simon

  Các lỗi sai thường gặp trong IELTS Writing Task 1 - Từ thầy Simon

  Lưu ý 13: Task 1 IELTS Writing văn phong nên viết đơn giản, tránh rườm rà

  Khác với IELTS Writing Task 2, IELTS Writing task 1 là văn mô tả biểu đồ, tức là các bạn tưởng tượng đi làm báo cáo biểu đồ cho sếp ấy, nên là phải viết đơn giản, tránh phức tạp cấu trúc, từ ngữ khó như Task 2 nhé!

  Lưu ý 14: Chỉ nên dành tối đa 20 phút cho phần Task 1

  Chỉ nên dành tối đa 20 phút cho phần Task 1. Thí sinh có 1 tiếng để hoàn thành cả 2 phần Task 1 và Task 2 của phần thi Writing. Phần Task 1 chỉ chiếm 1/3 số điểm và cần tối thiểu 150 từ (so với số từ tối thiểu 250 và chiếm 2/3 số điểm của Task 2), vì vậy thời gian dành cho phần này chỉ nên giới hạn trong 20 phút.

  Lưu ý 15: Đảm bảo viết được ít nhất 150 từ

  Đảm bảo viết được ít nhất 150 từ. Không có giới hạn tối đa về số từ, tuy nhiên không nên viết quá 200 từ (dài, tốn nhiều thời gian)

  Lưu ý 16: Không nên đặt bút viết ngay mà cần lên kế hoạch để viết

  Không nên đặt bút viết ngay mà cần lên kế hoạch để viết. Các em phải nắm cho kĩ cách lập dàn bài trong IELTS WRITING task 1 để bố cục bài viết như nào cho hợp lí

  Lưu ý 17: Không cho ý kiến cá nhân hoặc những thông tin không được đề cậ

  Không cho ý kiến cá nhân hoặc những thông tin không được đề cập đến trong biểu đồ vào bài viết.

  Lưu ý 18: Không nên đề cập toàn bộ categories đề cho vào bài viết

  Lựa chọn thông tin nổi bật, đáng chú { để mô tả. Đề bài yêu cầu thí sinh “Summarise the information by selecting and reporting the main features” – tóm tắt, lựa chọn các thông tin chính chứ không phải liệt kê tất cả các thông tin được đề cập đến trong biểu đồ.

  Lưu ý 19: Phân biệt cách dùng các chủ ngữ thường gặp trong biểu đồ: The number of…, the amount of…, The proportion of…

  Source: Internet

  Phân biệt cách dùng các chủ ngữ thường gặp trong biểu đồ: The number of…, the amount of…, The proportion of…

  Lưu ý 20: Cách dùng "Ratio" trong IELTS WRITING TASK 1

  • RATIO ám chỉ mỗi quan hệ giữa 2 con số (ví dụ: 2 to 3 ~ 2/3) 

  RATIO thường đi với giới từ TO --> nghĩa trong tiếng việt sẽ là TỶ LỆ

  Các trường hợp sẽ sử dụng RATIO trong IELTS WRITING TASK 1 --> nhìn chung là khi mô tả TỶ LỆ CỦA ... SO VỚI ....

  • EG: If we compare the ratio of females to males studying IELTS, we see that there were approximately twice as many females as males on these courses.
  • EG: The ratio of medical staff to patients has fallen and this has affected the quality of care.
  • The average ratio of men to women learning IELTs was approximately 2 to 1.
  • We can see that the ratio of teachers to students fell by 10% during this period.

  Lưu ý 21: Phân biệt cách dùng FEMALE và FEMALES

  Rất nhiều bạn phân biệt sai FEMALE và FEMALES, cũng như MALES và MALE

  • Female là một ADJ, tức là theo sau phải có noun, các bạn dùng như noun cho FEMALE là sai hoàn toàn 

  Các bạn tham khảo từ điển Cambridge cho từ này

  Phân biệt cách dùng FEMALE và FEMALES
  • FEMALE nếu dùng như NOUN thì phải là danh từ số ít, tức là trước nó phải đi với A / ANOTHER  
  cach-dung-females
  • Thông thường, nếu FEMALE là NOUN thì sẽ dùng là DANH TỪ SỐ NHIỀU, tức là FEMALES 

  The number of females competing in college sports has increased.

  The magazine is aimed at 18–25-year-old females.

  Các em có thể paraphrase MEN hoặc WOMEN nhé. Nhớ kĩ MEN là số nhiều, A MAN mới là số ít nhé

  Lưu ý 22: Cách dùng HUMAN và HUMANS

  Cũng tương tự như FEMALES và FEMALE cặp từ HUMAN và HUMANS cũng là cặp từ nhiều bạn nhầm lẫn

  Để dễ nhớ:

  • HUMAN sẽ là adj (có thể đứng trước noun, hoặc cuối câu)
  • HUMANS sẽ là noun, mang nghĩa là CON NGƯỜI NÓI CHUNG, nếu là A HUMAN sẽ mang nghĩa là MỘI NGƯỜI

  HUMAN có 2 chức năng

  • Chức năng số 1: TÍNH TỪ  --> tức là HUMAN luôn ở số ít chứ không thể dùng HUMANS như là 1 tính từ được  

  Thường dùng với HUMAN BEINGS hoặc A HUMAN BEING

  • He's a despicable human being! 
  • It may be feasible to clone human beings, but is it ethical?
  • I don't believe that human beings are innately evil. 
  • Every human being has the right to freedom from oppression.
  Cách dùng HUMAN và HUMANS
  • Chức năng số 1: DANH TỪ SỐ NHIỀU --> TỨC LUÔN ĐI VỚI SỐ NHIỀU (NẾU ĐI VỚI SỐ ÍT THÌ MANG NGHĨA 1 CON NGƯỜI) 

  Humans nếu là danh từ sẽ mang nghĩa CON NGƯỜI NÓI CHUNG

  Cách dùng HUMAN và HUMANS
  Cách dùng HUMAN và HUMANS
  • Can the right to live ever be denied to any human? 

  Lưu ý 23: Hướng dẫn cách dùng DOUBLE

  Cách dùng từ DOUBLE như verb và adj đã được IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ

  Lưu ý 24: Trong IELTS WRITING TASK 1, nếu không Paraphrase được Những Tên Category trong biểu đồ thì đừng cố gắng Paraphrase bậy, dẫn đến bóp méo, gây khó hiểu và biến đổi nghĩa của cả category

  Đọc kĩ về hướng dẫn và ví dụ của IELTS TUTOR về việc không nên paraphrase quá mức category cố định

  Lưu ý 25: Trong IELTS WRITING TASK 1, đã vào thân bài thì phải viết câu có số liệu, năm tháng. Những câu chung chung thì các em chỉ nên viết ở câu OVERALL nhé

  • Writing task 1 các em chỉ cần viết 160 words, đủ và đúng thường là viết 15 phút, còn lại em nên tập trung cho task 2, vì điểm task 2 là gấp 2
  • Trong task 1 câu overall là câu duy nhất mà câu không có số liệu được viết vào
  • Còn lại bắt đầu từ body trở đi là em viết câu nào trong body thân bài đều phải có số liệu và năm hết 
  • Không nên viết trong thân bài 1 câu chung chung trước như câu main idea bên task 2 rồi câu sau đó em mới diễn giải số liệu ra như vậy là rất dài dòng, đi thi em viết như vậy là không kịp giờ
  Trong IELTS WRITING TASK 1, đã vào thân bài thì phải viết câu có số liệu, năm tháng. Những câu chung chung thì các em chỉ nên viết ở câu OVERALL nhé

  Lưu ý 26: Bắt buộc không được viết thiếu chữ trong IELTS WRITING TASK 1-2

  Trong IELTS WRITING TASK 1 - 2, điều tuyệt đối cấm kị là các bạn không được viết thiếu chữ. Luôn phải luyện tập ở nhà kĩ lưỡng làm sao để viết đạt ngưỡng chữ tối thiểu của IELTS WRITING TASK 2 là 250 words, IELTS WRITING TASK 1 là 150 words.

  Tuy nhiên, để đạt điểm cao thì các em nên viết

  • IELTS WRITING TASK 1: 160 words
  • IELTS WRITING TASK 2: 300 words 
  Đối với IELTS WRITING TASK 2, để viết được 300 words thì các em chỉ việc cho thêm ví dụ vào bài viết của mình. Các em học thêm cách viết ví dụ trong IELTS WRITING TASK 2 mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn các em nhé!

  Lưu ý 27: Cách dùng từ FALL trong IELTS WRITING TASK 1

  FALL là nguyên mẫu --> QUÁ KHỨ LÀ FELL

  Cách dùng từ FALL trong IELTS WRITING TASK 1
  • Ví dụ: It then fell gradually in March.

  Còn nếu đi với GIỚI TỪ thì sẽ dùng như INCREASE đi với BY và TO nha các em

  • Demand for new cars has fallen due to the recession. 
  • Salaries in the public sector are expected to fall by 15 percent this year. 
  • Average temperatures fell by ten degrees. 
  • The pound has fallen to its lowest-ever level against the dollar. 
  • Share prices fell sharply this week.
  •  Many economists expect unemployment to fall over the next couple of months. 
  • If your bank account balance falls below the minimum, you'll be nicked for a $5 service charge.
  • The temperature could fall below zero overnight.
  • Inflation has fallen below 2%, and that's official.

  Lưu ý 27: Cách dùng từ Aged để nói về độ tuổi [ TÍNH TỪ ] = Ở TUỔI NÀO ĐÓ

  Khi mà dùng age để nói về độ tuổi thì luôn dùng aged + độ tuổi

  • She has three other children, (who were) aged 7, 10 and 15 ==> Tuy nhiên vì mệnh đề quan hệ có thể rút gọn (who were) chỉ cần giữ lại tính từ aged nên bỏ who were vẫn được 
  • Farmhand nabbed for raping three sisters, aged 7 to 12
  • Boys aged 7 and 12 threaten woman at knifepoint, steal her car and drive off
  • They've got one daughter, Isabel, aged three.
  • This TV series is intended for young people aged 13 to 18. 
  • The competition is open to anyone aged 18 or over. 
  • Simson, aged 19, was convicted on two charges of burglary. 
  • About 23% of men and women aged 25 to 34 said they had lived with a partner without getting married. 
  • If you are a healthy male aged between 35 and 40, you could take part in our medical research.

  Ps: Còn điều gì các em còn thắc mắc trong IELTS nữa không, có thể comment phía dưới để IELTS TUTOR giải đáp nhé!

  All Posts
  ×

  Almost done…

  We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

  OK