Return to site

TOP 50 Chú ý PHẢI NHỚ Để Đạt 8.0 Writing IELTS Task 1 [RẤT DỄ SAI]

· Writing

Bên cạnh những chú ý các em phải nhớ rất kĩ trong Writing Task 2, IELTS TUTOR xin giới thiệu Top lưu ý không bao giờ được quên trong Writing Task 1, nếu muốn đạt điểm cao nhé!

Lưu ý 1: Phân biệt cách xác định thì trong IELTS WRITING TASK 1

 • Nếu đề bài cho năm HIỆN TẠI, thì các em phải chia thì SIMPLE PRESENT
 • Nếu đề bài không cho năm gì cả, tức là biểu đồ không đề cập tới năm tháng gì cả, thì các em phải chia thì SIMPLE PRESENT
 • Nếu đề bài cho năm QUÁ KHỨ, thì các em phải chia thì SIMPLE PAST
 • Nếu đề bài cho năm TƯƠNG LAI, thì các em phải chia thì SIMPLE FUTURE 

Lưu ý 2: Phải dành thời gian cho câu Overall trong Task 1

Lí do là vì câu Overall là câu quan trọng nhất trong bài Writing Task 1. Nên nhiệm vụ của các em là phải viết rất có tâm câu Overall. Cách viết câu Overall chuẩn trong Writing Task 1 sẽ là như sau:

 • Câu Overall sẽ là câu mô tả tổng quát những đặc điểm chính của biểu đồ và các em nên viết kĩ lương câu Overall, gồm 2 câu

Lưu ý 3: Percentage/ Proportion/ Rate đều là danh từ đếm được

Ví dụ:

 • It will take a few years before one will be able to observe equal proportions of men and women in sales management. 
 • a high/large/significant proportion a low/small proportion
 • That rates as the worst film I've ever seen.

Lưu ý 4: Phân biệt Peak ( Verb) và Peak (Noun)

 • Peak dùng như động từ, nếu đính kèm số liệu sẽ đi với giới từ AT

Ví dụ: Official figures show unemployment peaked in November.

Pentagon Spending on Tech May Peak at $46.4B in 2019

 • Peak dùng như danh từ sẽ đi với giới từ OF  - to reach the peak of sth
Ví dụ:Pentagon Spending on Tech May Reach its peak of $46.4B in 2019

  Lưu ý 5: Figure luôn đi với giới từ FOR

  Source: Thầy Simon

  number
  - Use "the number of + plural noun" e.g. the number of visitors.
  - Don't use it to describe percentages or uncountable nouns e.g. money.

  amount
  - Use "the amount of + uncountable noun" e.g. the amount of money.
  - Don't use it with countable nouns e.g. the amount of person/people.

  proportion
  - Only use this to describe percentages (not numbers).
  - Use "the proportion of + plural noun" e.g. the proportion of people.

  figure
  - Use "the figure for + plural noun" e.g. the figure for visitors to the UK.
  - Use it with uncountable nouns e.g. the figure for unemployment.
  - Use it with countries e.g. the figure for Canada.
  - Use it with percentages e.g. the figure (for...) rose to 10%.

  Lưu ý 6: Phân biệt INCREASE động từ và INCREASE danh từ

  • Increase nếu là động từ sẽ đi với giới từ by hoặc to 
  • Increase nếu là danh từ sẽ đi với giới từ in hoặc of 

  Xét ví dụ sau:

  Our main aim is to increase sales by 12% this year.

  There were 39,000 new cases last year - an increase of six percent.

  Any increase in production would be helpful.

  Some people blame television for the increase in crime. 

  An increase in average temperature by only a few degrees could cause environmental problems worldwide.

  Lưu ý 7: Cách dùng THE FORMER - THE LATTER trong IELTS Writing Task 1

  Cách dùng THE FORMER - THE LATTER trong IELTS Writing Task 1

  Lưu ý 8: Chú ý cách dùng Spending và Expenditure, cả 2 đều đi với giới từ ON

  Tham khảo các ví dụ dùng từ Spending như noun ở đây:

  • spending on sth
  • increase/raise/boost spending
  • Government spending on health spending cuts 
  • Consumer spending has more than doubled in the last ten years.
  • Net spending on Britain's infrastructure last year was £2.6 billion. 
  • The huge retailer increased spending on health care for its employees.

  Tham khảo các ví dụ dùng từ EXPENDITURE như noun ở đây:

  • It's part of a drive to cut government expenditure.
  • The government's annual expenditure on arms has been reduced.
  • The expenditure of effort on this project has been enormous.

  Lưu ý 9: Những từ như Show/ illustrate / reveal sẽ không chia thì trong IELTS Writing Task 1 phần mô tả biểu đồ

  Xét ví dụ sau:

  Những từ như Show/ illustrate / reveal sẽ không chia thì trong IELTS Writing Task 1 phần mô tả biểu đồ

  Thì bài này sẽ phải chia thì Simple Past vì năm 2009, tuy nhiên những cụm từ mô tả shows/ illustrates.... thì vẫn chia thì hiện tại vì hành động xem xét và xem nhận xét là ở hiện tại đang nghiên cứu biểu đồ, chứ không liên quan gì tới quá khứ cả

  Câu Introduction & Overall sẽ viết như sau:

  Given are the charts illustrating the gender and age distribution of adults who took part in evening courses at an education center in 2009. Overall, it is evident that females were almost more active in evening classes than males and that the proportion of evening course participants increased with age

  Lưu ý 10: Tập sử dụng động từ "Range" để miêu tả số liệu

  Range from sth to sth

  Tham khảo những ví dụ dưới đây:

  • Tickets range from $12 to $35. 
  • Choose from 13 colours, ranging from classic white to antique blue.
  • Her books range from fantasy stories to historical novels. 
  • Annual rainfall ranges from 10 centimetres up to 50 centimetres. 
  • The planks range from 3 to 6 metres in length. 
  • His fans range from pensioners to young children. 
  • Crowd estimates ranged from 400,000 to more than a million.

  Lưu ý 11: Những Tên Category trong biểu đồ, các em nên viết Hoa chữ cái đầu tiên, hoặc có dấu " "

  Những Tên Category trong biểu đồ, các em nên viết Hoa chữ cái đầu tiên, hoặc có dấu " "

  Ví dụ như category Food/Drinks/Tabacco các em nên viết hoa chữ cái đầu tiên để giám khảo biết đó là category đã được đề cho trong bài nhé!

  Lưu ý 12: Các lỗi sai thường gặp trong IELTS Writing Task 1 - Từ thầy Simon

  Source: IELTS Simon

  Các lỗi sai thường gặp trong IELTS Writing Task 1 - Từ thầy Simon

  Lưu ý 13: Task 1 IELTS Writing văn phong nên viết đơn giản, tránh rườm rà

  Khác với IELTS Writing Task 2, IELTS Writing task 1 là văn mô tả biểu đồ, tức là các bạn tưởng tượng đi làm báo cáo biểu đồ cho sếp ấy, nên là phải viết đơn giản, tránh phức tạp cấu trúc, từ ngữ khó như Task 2 nhé!

  Lưu ý 14: Chỉ nên dành tối đa 20 phút cho phần Task 1

  Chỉ nên dành tối đa 20 phút cho phần Task 1. Thí sinh có 1 tiếng để hoàn thành cả 2 phần Task 1 và Task 2 của phần thi Writing. Phần Task 1 chỉ chiếm 1/3 số điểm và cần tối thiểu 150 từ (so với số từ tối thiểu 250 và chiếm 2/3 số điểm của Task 2), vì vậy thời gian dành cho phần này chỉ nên giới hạn trong 20 phút.

  Lưu ý 15: Đảm bảo viết được ít nhất 150 từ

  Đảm bảo viết được ít nhất 150 từ. Không có giới hạn tối đa về số từ, tuy nhiên không nên viết quá 200 từ (dài, tốn nhiều thời gian)

  Lưu ý 16: Không nên đặt bút viết ngay mà cần lên kế hoạch để viết

  Không nên đặt bút viết ngay mà cần lên kế hoạch để viết. Các em phải nắm cho kĩ cách lập dàn bài trong IELTS WRITING task 1 để bố cục bài viết như nào cho hợp lí

  Lưu ý 17: Không cho ý kiến cá nhân hoặc những thông tin không được đề cậ

  Không cho ý kiến cá nhân hoặc những thông tin không được đề cập đến trong biểu đồ vào bài viết.

  Lưu ý 18: Không nên đề cập toàn bộ categories đề cho vào bài viết

  Lựa chọn thông tin nổi bật, đáng chú { để mô tả. Đề bài yêu cầu thí sinh “Summarise the information by selecting and reporting the main features” – tóm tắt, lựa chọn các thông tin chính chứ không phải liệt kê tất cả các thông tin được đề cập đến trong biểu đồ.

  Lưu ý 19: Phân biệt cách dùng các chủ ngữ thường gặp trong biểu đồ: The number of…, the amount of…, The proportion of…

  Source: Internet

  Phân biệt cách dùng các chủ ngữ thường gặp trong biểu đồ: The number of…, the amount of…, The proportion of…

  Lưu ý 20: Cách dùng "Ratio" trong IELTS WRITING TASK 1

  • RATIO ám chỉ mỗi quan hệ giữa 2 con số (ví dụ: 2 to 3 ~ 2/3) 

  RATIO thường đi với giới từ TO --> nghĩa trong tiếng việt sẽ là TỶ LỆ

  Các trường hợp sẽ sử dụng RATIO trong IELTS WRITING TASK 1 --> nhìn chung là khi mô tả TỶ LỆ CỦA ... SO VỚI ....

  • EG: If we compare the ratio of females to males studying IELTS, we see that there were approximately twice as many females as males on these courses.
  • EG: The ratio of medical staff to patients has fallen and this has affected the quality of care.
  • The average ratio of men to women learning IELTs was approximately 2 to 1.
  • We can see that the ratio of teachers to students fell by 10% during this period.

  Ps: Còn điều gì các em còn thắc mắc trong IELTS nữa không, có thể comment phía dưới để IELTS TUTOR giải đáp nhé!

  All Posts
  ×

  Almost done…

  We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

  OKSubscriptions powered by Strikingly