Cách dùng tính từ"existent"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Cách dùng tính từ"existent"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"existent"tiếng anh

Mang nghĩa"đang hiện có, thời bây giờ"

=You can describe something as existent when it exists.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Their remedy lay within the range of existent technology.
  • an attempt to refine the existent machinery to make it more efficient (IELTS TUTOR giải thích: một nỗ lực cải tiến máy móc đang có để làm cho nó hiệu quả hơn)
  • I think we should improve existent parks rather than create new ones. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi nghĩ chúng ta nên cải thiện những công viên hiện có hơn là xây những công viên mới)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking