Cách dùng tính từ"impressionable"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Cách dùng tính từ"impressionable"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"impressionable"tiếng anh

=easily influenced by other people, especially because you are young

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The law is intended to protect young and impressionable viewers.
  •  ...seven years old, which is apparently the age at which you are most impressionable.
  • You worry about teenagers because they’re at such an impressionable age.
  • He's at that impressionable age when he's very easily led by other children.
  • He’s at an impressionable age.
  • Grade school was an impressionable time for everyone. (IELTS TUTOR giải thích: Trường tiểu học là một khoảng thời gian đầy xúc cảm đối với mọi người)
  • A child, at its most impressionable age, needs the tender love, care and attention of parents. (IELTS TUTOR giải thích: Một đứa bé vào độ tuổi có nhiều ấn tượng nhất, cần đến tình thương yêu dịu dàng, sự lo lắng và quan tâm của bố mẹ)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Cách dùng tính từ"reasonable"tiếng anh
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE