Cách dùng từ "bumper" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh hướng dẫn cách phân tích cũng như cung cấp bài sửa cho bài viết học sinh IELTS TUTOR hôm 22/8 đi thi IELTS WRITING đạt 7.0, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ "bumper" tiếng anh

I. Dùng "bumper" là noun

Mang nghĩa"cái hãm xung, cái đỡ va (ô tô...)"

=Bumpers are bars at the front and back of a vehicle which protect it if it bumps into something.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Traffic was bumper to bumper. (IELTS TUTOR giải thích: Tình trạng kẹt xe nối dài)

II. Dùng "bumper" là adj

1. Mang nghĩa"trù phú, vụ mùa bội thu"

=A bumper crop or harvest is one that is larger than usual.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  •  ...a bumper crop of rice. 
  • Cars were bumper to bumper on the motorway. (IELTS TUTOR giải thích: Xe ô tô nối đuôi nhau trên xa lộ)
  • There will be a bumper harvest this year. (IELTS TUTOR giải thích: Năm nay sẽ thu hoạch rất nhiều)
  • In the state of Iowa, it's been a bumper year for corn.

2. Mang nghĩa"kích thước lớn"

=If you say that something is bumper size, you mean that it is very large.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  •  ...bumper profits.
  •  ...a bumper pack of matches.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE