Cách dùng từ"whichever"tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Cách dùng từ"whichever"tiếng anh

I. Giới thiệu chung

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Whichever có thể dùng với các chức năng ngữ pháp sau: 
  • Dùng như 1 hạn định từ (as a determiner): 
   • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
    • Customers will choose whichever product is cheaper. 
    • Take whichever hat suits you best (IELTS TUTOR giải thích: hãy lấy chiếc mũ nào hợp với anh nhất)
  • Dùng như 1 đại từ (as a pronoun): 
   • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
    • You can contact us by telephone or email, whichever you prefer.
    • You can choose whichever of the two dates is more convenient for you.
    • Whichever of you comes first will receive a prize (IELTS TUTOR giải thích: bất cứ người nào trong các anh đến đầu tiên sẽ được nhận giải thưởng)
  • Dùng như liên từ (a conjunction)
   • IELTS TUTOR xét ví dụ: We will gladly exchange your goods, or refund your money, whichever you prefer.

II. Cách dùng từ"whichever"

Mang nghĩa"nào, bất cứ... nào, cái nào trong số lựa chọn cũng được..."

=You use whichever in order to indicate that it does not matter which of the possible alternatives happens or is chosen.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Whichever way you look at it, nuclear power is the energy of the future. 
 • Israel offers automatic citizenship to all Jews who want it, whatever colour they are and whichever language they speak. 
 • We will gladly exchange your goods, or refund your money, whichever you prefer.
 •  ...learning to relax by whichever method suits you best. 
 • Fishing is from 6 am to dusk or 10.30 pm, whichever is sooner. 
 • Whichever you buy , there is a six-month guarantee (IELTS TUTOR giải thích: bất cứ cái gì anh mua cũng được bảo hành sáu tháng)
 • We'll eat at whichever restaurant has a free table (IELTS TUTOR giải thích: chúng ta sẽ ăn ở nhà hàng nào có bàn trống)
 • Management has offered 7 per cent or the rate of inflation, whichever is higher. 
 • Whichever of the fitness classes you opt for, trained instructors are there to help you

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking