Cách dùng danh từ "youth" tiếng anh

· Writing

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Cách dùng danh từ "youth" tiếng anh

1. Youth (uncountable noun): thời trẻ, lúc còn trẻ

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Youth được dùng như danh từ không đếm được với nghĩa the period of your life when you are young, or the state of being young

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I was a good football player in my youth.
  • IELTS TUTOR giải thích: ý ở đây tức là lúc còn trẻ
 • a wasted youth (một thời thanh niên uổng phí)
 • I often went there in my youth (thời trẻ tôi thường đi đến đó)
 • the enthusiasm of youth (nhiệt tình của tuổi trẻ)
 • her youth gives her an advantage over the other runners (tuổi trẻ làm cho cô ấy có ưu thế hơn những tay đua khác)
 • she's full of youth and vitality (cô ấy tràn trề tuổi xuân và sức sống)
 • the youth of civilization (buổi ban đầu của nền văn minh)

2. Youth (thường the youth): tầng lớp thanh niên (uncountable noun)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • It’s quite a job, training the youth of the country to be mature, responsible citizens.
  • the youth of today has /have greater opportunities than ever before (lớp trẻ/giới trẻ ngày nay có những cơ hội lớn hơn bao giờ hết so với trước đây)

  3. A youth (danh từ đếm được): chàng trai trẻ

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Chỉ duy nhất khi mang nghĩa là chàng thanh niên trẻ (A youth is a boy or a young man) thì youth mới là danh từ đếm được, nên nếu ghi như này như bạn học sinh lớp IELTS ONLINE 1 kèm 1 của IELTS TUTOR sẽ là sai
   • Hanoi city is the perfect place for young people to live in because it provides so many opportunities for the youths such as professional development, higher education and entertainment.

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Our organization helps to shape character, citizenship, and fitness in these youths.
   • IELTS TUTOR giải thích: youths ở đây có nghĩa là những chàng trai ấy 
  • a bevy of youths: một đám thanh niên
  • the fight was started by some youths who had been drinking (cuộc ẩu đả xảy ra là do mấy thanh niên say rượu)

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking

  All Posts
  ×

  Almost done…

  We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

  OK