Return to site

Đừng thi IELTS Listening/Reading, Nếu Em Chưa Nắm Vững Bộ Tổng Hợp Danh Từ Đếm Được và Không Đếm Được Này!

· Listening

Khi luyện tập IELTS Listening, ngoài những từ vựng academic phải học thường gặp trong LISTENING IELTS, các em cũng nên có những kiến thức cơ bản về danh từ không đếm được để giúp các em phán đoán tốt hơn trong khi nghe băng.

Source: IELTSliz

Bên cạnh bổ sung từ vựng về Danh từ không đếm được trong IELTS, các em cũng nên chú ý đến Paraphrase trong IELTS WritingTừ Đồng Nghĩa trong IELTS, việc này sẽ giúp ích các em rất nhiều trong việc bổ sung và mở rộng vốn từ vựng của mình nhé!

Ps: Còn điều gì các em còn thắc mắc trong IELTS nữa không, có thể comment phía dưới để IELTS TUTOR giải đáp nhé!

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly