HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH DÙNG CÂU ĐIỀU KIỆN, MỆNH ĐỀ IF TRONG IELTS WRITING

· Vocabulary - Grammar

Trong bài thi IELTS writing, bạn cần phải sử dụng nhiều từ vựng và ngữ pháp ở mức độ cao để đạt kết quả cao. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn các sử dụng mệnh đề IF, một cấu trúc câu được dùng khá thường xuyên trong IELTS Writing task 2.

Ngoài ra, các bạn nên đọc thêm cách sử dụng mẫu câu so sánh HƠN - BẰNG - KÉM - KÉPđộng từ thêm -ing và -ed làm tính từ để nâng cao kiến thức của mình nhé !

I. Câu điều kiện là gì ?

Câu điều kiện là câu diễn tả một sự việc nào đó xảy ra trước sẽ dẫn đến một kết quả nào đó hay, nói cách khác nó giống như một giả định.

Câu điều kiện là câu phức, bao gồm một một mệnh đề với “if” và theo sau là một mệnh đề hoặc ngược lại.

VD:

  • If I had studied the lessons, I could have answered the questions.
  • If the weather is nice, I will go swimming tomorrow.

II. Các loại câu điều kiện

1. Câu điều kiện loại 1:

Câu điều kiện loại 1 diễn tả một sự việc có thể xảy ra ở hiện tại và tương lai.

Cấu trúc :

If + present tense + will/won’t (might/could/going to) + verb

Will/won’t (might/could/going to) + verb + if + present tense

VD:

  • If the weather is nice, I will go swimming tomorrow.
  • If you invest your money, it will grow.

Cấu trúc đảo ngữ:

Should + S + (not) Vinf, S + Will +Vinf

VD: If he has free time, he’ll play tennis. => Should he have free time, he’ll play tennis

2. Câu điều kiện loại 2:

Câu điều kiện loại 2 là câu điều kiện trái với thực tế ở hiện tại.

Cấu trúc :

If + past tense + would(n’t) (might/could) + verb

Would(n’t) (might/could) + verb + if + past tense

VD:

  • If I brought umbrella, I wouldn’t get wet.
  • If I learnt Russian, I would read a Russian book.
  • If I were you, I would buy this car.
  • If I won £100,000, I would give up my job.