Return to site

TOP 50 Cấu Trúc và Từ Vựng Sĩ Tử IELTS nên dùng để Đạt 8.0 IELTS Writing ngay hôm nay!

Bonus: Flashcard chuyên sâu Synonym từ đồng nghĩa của các tính từ - Adjective trong IELTS

· Writing,Flashcard,Vocabulary - Grammar

Để đạt điểm cao trong kì thi IELTS nói chung và IELTS Writing nói riêng, điều quan trọng nhất là các em phải có một vốn từ vựng rất phong phú nhất là đối với những bạn Target điểm IELTS cao như 7.0 IELTS Writing hoặc hơn. Để đạt được điều này, bên cạnh việc học chắc TỪ NỐI - LINKING WORDS Trong IELTS Writing: Hướng dẫn chi tiết từ A-Z, các em cũng nên tham khảo các đề thi IELTS Writing được update liên tục mà IELTS TUTOR đã giới thiệu đến các em trước đó nhé!

Hôm nay, IELTS TUTOR giới thiệu thêm với các em tổng hợp Top 50 cấu trúc - Từ Vựng các em nên dùng để đạt IELTS Writing 8.0, để các em có thêm nguồn tài liệu phong phú về mặt cấu trúc và từ vựng trong IELTS Writing các em nhé!

1. Tổng hợp Top 50 Cấu trúc - Từ vựng nên dùng để đạt 8.0 IELTS Writing

Tổng hợp Top 50 Cấu trúc - Từ vựng nên dùng để đạt 8.0 IELTS Writing
Tổng hợp Top 50 Cấu trúc - Từ vựng nên dùng để đạt 8.0 IELTS Writing
Tổng hợp Top 50 Cấu trúc - Từ vựng nên dùng để đạt 8.0 IELTS Writing
Tổng hợp Top 50 Cấu trúc - Từ vựng nên dùng để đạt 8.0 IELTS Writing
Tổng hợp Top 50 Cấu trúc - Từ vựng nên dùng để đạt 8.0 IELTS Writing
Tổng hợp Top 50 Cấu trúc - Từ vựng nên dùng để đạt 8.0 IELTS Writing
Tổng hợp Top 50 Cấu trúc - Từ vựng nên dùng để đạt 8.0 IELTS Writing

2. Flashcard chuyên sâu Synonym từ đồng nghĩa của các tính từ - Adjective trong IELTS

 

PRACTICE EXERCISES

Bài tập áp dụng các SYNONYMS đã học với FLASHCARD ở trên nhé!

Bài tập 1: Matching nối SYNONYMS - Cấp độ Dễ

Bài tập áp dụng các SYNONYMS đã học với FLASHCARD ở trên nhé!

Bài tập 2: Multiple Choice - Cấp độ hơi kho khó

Sau khi học xong hết tất cả các từ vựng và cấu trúc giúp các em đạt 8.0 IELTS Writing trên, các em cũng nên tham khảo những điểm ngữ pháp - Grammar khó trong IELTS Writing như ĐẢO NGỮHướng Dẫn Chi Tiết Cách Dùng Mệnh Đề Quan Hệ mà IELTS TUTOR đã giới thiệu đến các em trước đó nha!

4. Hướng dẫn cách đưa ra ví dụ / lồng ghép ví dụ vào bài ESSAY trong IELTS WRITING TASK 2

SOURCE: Sưu tầm

Cách 1: Such as/ namely

Consuming an excessive amount fast food can trigger serious health issuses like obesity or heart diseases”

Lưu ý: “Like” sẽ dùng cho văn nói thay vào đó các bạn sẽ dùng bằng “such as” và “namely” + N để đưa ra một ví dụ.

Cách 2. ...Among which...

Cách này sẽ khó hơn sẽ sử dụng mệnh đề quan hệ giúp các bạn ăn điểm rất nhiều trong IELTS writing task 2.

Consuming an excessive amount of fast food can trigger serious healty issuses, among which obesity and heart diseases are tybical examples.

Cách thứ 3: For example/ For instance/ To give a clear example/ as an example/ to inllustrate/ as an illustration.

Cách thứ 4: X is considered a typical examples of

Ps: Còn điều gì các em còn thắc mắc có thể comment phía dưới để IELTS TUTOR giải đáp nhé! Em nào muốn tự động NHẬN THÔNG BÁO khi IELTS TUTOR viết bài Blog mới thì Subscribe Email phía dưới nhé!

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK