TỔNG HỢP TỪ A ĐẾN Z CẤU TRÚC CÂU NÊN DÙNG TRONG IELTS WRITING TASK 1 - 2

· Writing,Vocabulary - Grammar

Để đạt điểm cao trong kì thi IELTS nói chung và IELTS Writing nói riêng, điều quan trọng nhất là các em phải có một vốn từ vựng rất phong phú nhất là đối với những bạn Target điểm IELTS cao như 7.0 IELTS Writing hoặc hơn. Để đạt được điều này, bên cạnh việc học chắc TỪ NỐI - LINKING WORDS Trong IELTS Writing: Hướng dẫn chi tiết từ A-Z, các em cũng nên tham khảo các đề thi IELTS Writing được update liên tục mà IELTS TUTOR đã giới thiệu đến các em trước đó nhé!

Hôm nay, IELTS TUTOR giới thiệu thêm với các em tổng hợp Top 50 cấu trúc - Từ Vựng các em nên dùng để đạt IELTS Writing 8.0, để các em có thêm nguồn tài liệu phong phú về mặt cấu trúc và từ vựng trong IELTS Writing các em nhé!

1. Các cấu trúc câu nên sử dụng để đạt điểm cao cho từng Task IELTS WRITING TASK 2

1.1 Một số cấu trúc câu có nghĩa tương đương

Tổng hợp Top 50 Cấu trúc - Từ vựng nên dùng để đạt 8.0 IELTS Writing
Tổng hợp Top 50 Cấu trúc - Từ vựng nên dùng để đạt 8.0 IELTS Writing
Tổng hợp Top 50 Cấu trúc - Từ vựng nên dùng để đạt 8.0 IELTS Writing

1.2 Cấu trúc câu với a case for

Tổng hợp Top 50 Cấu trúc - Từ vựng nên dùng để đạt 8.0 IELTS Writing

1.3 Cấu trúc câu với not...but rather

Tổng hợp Top 50 Cấu trúc - Từ vựng nên dùng để đạt 8.0 IELTS Writing

1.4 Cấu trúc câu với let alone, much less, not to mention, never mind

Tổng hợp Top 50 Cấu trúc - Từ vựng nên dùng để đạt 8.0 IELTS Writing

1.5 Cấu trúc câu diễn tả mục đích với to, for, in order to, so as to, so that, in order that, in order for

Tổng hợp Top 50 Cấu trúc - Từ vựng nên dùng để đạt 8.0 IELTS Writing

1.6 Các cấu trúc câu khuyên dùng trong Writing Task 2

Để đạt điểm cao Grammar trong bài Writing Task 2, người viết cần sử dụng những cấu trúc sau:

 •  Câu đơn (simple sentence)
 • Câu ghép (compound sentence)
 • Câu phức (complex sentence).
 • Chủ động (active)
 • Bị động (passive)
 • Mệnh đề quan hệ (relative clause)
 • Câu điều kiện (conditional sentence)
Câu phức thường dùng các từ để nối các mệnh đề lại với nhau:
 • Conjunctions of contrast: although, though, even though, while, whereas
 • Conjunctions of cause and effect: as, since, because, in order that
 • Conjunctions of condition: if, unless, only if, even if, in case (that), whether or not
 • Conjunctions of time: until, after, before, while, since, when
 • Relative pronouns: which, that, who, whose, whom.
Và các cấu trúc câu bạn nên áp dụng vào bài viết của mình:

1. When S+V+O, S1+V1+O1

Example: When a language dies out, a whole way of life disappears with it

2. While S+V+O, S1+V1+O1

Example: While some students dropt out after a few years studying, others finish academic courses with poor degrees.

3. S+V+O, resulting in an increase/a decrease in + the number of something/the demand for something.

Example: Many people in the countryside migrate into big cities, resulting in an increase in the demands for accommodation, food and services in urban areas.

4. S+V+O, giving rise to something

Example: Advertisements give people more choices on what they want to buy, giving rise to the consumer society

5. By doing something, S + V + O

Example: By spending money to protect minority languages, governments can also preserve traditions, customs and behaviours.

6. S+V+O, and this will +V+O.

Example: The use of private cars is increasing in Hanoi, and this puts a strain on its infrastructure.

7. Instead of + Ving + O, S+V+O.

Example: Instead of driving cars, people should use public transport.

8. S+V+O. This allows/urges/encourage smth/smb to do smth (This will discourage smb from doing smth).

Example: The utilisation of cheap labour helps companies to reduce the production cost. This encourages business expansion.

9. Compared to those who +S+V+O, S1+V1+O1

Example: Compared to those who hold high school qualifications, university graduates often have more employment opportunities.

10. If S+V+O, S+V+O

Example: If air travel is restricted, people would opt for other means of transport such as buses and cars.

11. S+V+O [that S1+V1+O1], because S2+V2+O2

Example: I partly disagree with the idea that advertising has negatively influenced our life, because I recognise several benefits it brings to society.

12. When S+V+O, S1+V1+O1, Ving + O.

Example: When the government pays for tuition fees, the constraint of finance is removed, encouraging a greater number of students to attend academic courses.

13. As / While A + Verb, B + verb (at the same time). [linking words]

Example: As the number of females working in Los Angeles Police Department stood at 100 in 2014, the amount of males stood at 800.

14. In comparison to A, which + verb, B + verb. [relative clauses]

Example:In comparison to the number of females working in Los Angeles Police Department, which stood at 100 in 2014, the amount of males stood at 800.

15: A + verb, V-ing, (which + verb). [adjective clause + relative clause]

Example: The number of fast food consumed in Taiwan saw an increase to 100,000 in 2006, exceeding the quantity in Connecticut, which had only 1,000.

2. Các cấu trúc câu nên sử dụng để đạt điểm cao cho từng Task IELTS WRITING TASK 1

2.1 Cấu trúc dùng trong phần Introduction:

Các cấu trúc câu nên sử dụng để đạt điểm cao

Example: The diagram shows how salt is removed from sea water to make it drinkable.

Các cấu trúc câu nên sử dụng để đạt điểm cao

Example: The chart shows the figure for unemployment in two countries

Các cấu trúc câu nên sử dụng để đạt điểm cao

Example: The tables give information about the world population.

Một số từ thường gặp trong task 1:

 • graph = line graph
 • chart = bar/pie/table/flow chart
 • shows = illustrates/ compares
 • proportion = percentage
 • give information about = show data about
 • the number of = the figure for = the proportion of
 • from 2001 to 2011 = between 2001 and 2011
                             = over a period of 10 years/ over a 10 year-period
 • how to reduce = the process of producing
 • trends in = changes in

2.2 Cấu trúc câu miêu tả xu hướng, thay đổi tăng giảm

Các cấu trúc câu nên sử dụng để đạt điểm cao

Example :

 • There was a gradual rise in the price of gas.
 • There has been a sharp drop in the price of gas.
 • The price of oil rose gradually.
 • The percentage of homes dropped dramatically.
 • There was a fall in literacy levels.
 • There has been an decrease in the cost of potato

2.3 Cấu trúc câu so sánh

cấu trúc câu nên sử dụng để đạt điểm cao
cấu trúc câu nên sử dụng để đạt điểm cao
cấu trúc câu nên sử dụng để đạt điểm cao

Sau khi học xong hết tất cả các từ vựng và cấu trúc giúp các em đạt 8.0 IELTS Writing trên, các em cũng nên tham khảo những điểm ngữ pháp - Grammar khó trong IELTS Writing như ĐẢO NGỮHướng Dẫn Chi Tiết Cách Dùng Mệnh Đề Quan Hệ mà IELTS TUTOR đã giới thiệu đến các em trước đó nha!

Ps: Còn điều gì các em còn thắc mắc có thể comment phía dưới để IELTS TUTOR giải đáp nhé! Em nào muốn tự động NHẬN THÔNG BÁO khi IELTS TUTOR viết bài Blog mới thì Subscribe Email phía dưới nhé!

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK