Return to site

Luyện tập dạng Matching information trong IELTS Listening

(ADVANCED)

· Listening

Đây là phần không khó nhưng cũng không dễ trong phần thi IELTS Listening. Nhiều bạn bị rối khi phải vừa nhìn câu hỏi, vừa nhìn chữ cần điền. Để rồi bị hụt mất thông tin hoặc nghe bị nhầm lẫn câu một cách đáng tiếc, tệ hơn là dẫn đến sai cả hệ thống.

Để không mắc phải những trở ngại trên, chúng ta cần làm 2 việc.

  • Thứ nhất, đọc lướt cả câu hỏi lẫn bảng đáp án cho sẵn. Gạch chân các keyword trong câu hỏi để giúp ta bám sát bài Nghe. 
  • Thứ hai, khi bắt đầu Listening cần bình tĩnh lắng nghe, và chỉ tập trung vào bảng đáp án cho sẵn, vì chắc chắn câu hỏi sẽ được đọc theo thứ tự đã đánh số

Bài tập 1:

Bài tập 2:

Listen to the following information about the facilities provided by a holiday company called PS Camping (Cambridge IELTS 7, page 13).

Click here to listen

What does the speaker say about the following items? Write the correct letter, A, B or C next to questions 1-4.

A. They are provided in all tents.
B. They are found in central areas of the campsite.
C. They are available on request.

  1. barbecues
  2. toys
  3. cool boxes
  4. mops and buckets

Bài tập 3:

Bài tập 4:

Bài tập 5:

Bài tập 6:

Bài tập 7:

Bài tập 8:

Bài tập 9:

Bài tập 10:

Bài tập 14:

Bài tập 15:

Bài tập 16:

Bài tập 17:

Bài tập 18:

Bài tập 19:

Bài tập 20:

Bài tập 21:

Ngoài nắm vững dạng đề Matching information này ra, các bạn cũng nên tham khảo thêm các bài tập dạng khác IELTS TUTOR đã giới thiệu ở các lần trước

Còn điều gì các bạn còn thắc mắc trong cách ôn tập và kỳ thi IELTS, hãy comment ngay phía dưới để IELTS TUTOR giải đáp nhé!

Share bài Blog lại để khi cần thì có ngay để học luôn nhé

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

Đáp án https://docs.google.com/document/d/1xFBzPtSuw8ZBbBnpAZP3dKbJHA8yzQSJawXElRjU26M/edit

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK