Diễn đạt"tháng... năm ngoái" bằng nhiều cách

· Cách diễn đạt

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Diễn đạt"tháng Năm năm ngoái" bằng nhiều cách

I. Kiến thức liên quan

1. October of last year

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • They have felt in love since October of last year (IELTS TUTOR giải thích: Họ đã yêu nhau từ tháng 10 năm ngoái)
  • It seemed that you got married in July last year (IELTS TUTOR giải thích: Hình như anh kết hôn vào tháng Bảy năm ngoái)
  •  Where were you during the month of April last year? (IELTS TUTOR giải thích: Bạn đã ở đâu trong suốt tháng tư năm ngoái?)

2. in July 2021

3. last May

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Lorry driver's jail term to be reviewed David Daglish, 57, and Elaine Sullivan, 59, of Seaham, and Paul Mullen, 51, of Washington, died in the A1(M) crash in County Durham last July.
  • Tommy Robinson pursued by creditors for an estimated £2m Robinson, whose real name is Stephen Yaxley-Lennon, declared himself bankrupt last March
  • We bought this house last July. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng tôi mua ngôi nhà này vào tháng bảy năm ngoái)
  • I was promoted to administrative assistant last September (IELTS TUTOR giải thích: Tháng Chín năm ngoái tôi được thăng lên chức làm phụ tá hành chính)
  • Last December I was in an accident that was not my fault.(IELTS TUTOR giải thích: Tháng 12 năm ngoái tôi gặp tai nạn mà không phải lỗi của tôi)

4. in October the year before

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • At 20.6 million head, slaughter was similar to much of 2021 and less than 3% lower than in October the year before.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE