Bài tập dạng Flowchart Completion IELTS READING

· Reading

Bên cạnh cung cấp PHƯƠNG PHÁP HỌC IELTS SPEAKING HIỆU QUẢ, IELTS TUTOR cung cấp Bài tập dạng Flowchart Completion IELTS READING

I. Cách làm dạng Flowchart Completion IELTS READING

II. 9 bài tập dạng Flowchart Completion IELTS READING

Bài tập 1

Bài tập 2

Bài tập 3

Bài tập 4

Bài tập 5

Bài tập 6

Bài tập 7

Bài tập 8

Bài tập 9

Ps: Còn điều gì các em còn thắc mắc trong IELTS nữa không, có thể comment phía dưới để IELTS TUTOR giải đáp nhé! Các em nên share bài Blog lại để khi cần học thì có ngay để học luôn nhé

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Đáp án 7 bài tập dạng Flowchart Completion trong IELTS Reading https://docs.google.com/document/d/17ae9HgeaPrtHl7exBgeJNwpx9hBS72cGVxHZGbFc0mg/edit?usp=drive_web&ouid=106246969311592614705

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK