Văn phong Formal & Informal trong tiếng anh

· Vocabulary - Grammar

I. FORMAL & INFORMAL TRONG TIẾNG ANH

1. Sự khác nhau giữa Formal & Informal

1.1. informal

 • Dùng trong hội thoại hằng ngày 
 • Dùng khi take note điều gì không quan trọng, ví dụ như gửi tin nhắn cho bạn bè 
 • Các từ thường gặp trong informal styles: 
  • Dude
  • Freaking 
  • Nope
  • Awesome
  • Chill out 
  • Sell like crazy 
 • Phrasal Verb 
 • Idioms 
 • Các cụm thường được phát ân ngắn như:
  • Whassup?

Cùng xét một vài ví dụ trong ngữ cảnh informal với IELTS TUTOR:

Văn phong Formal & Informal trong tiếng anh

1.2. Formal

 • Dùng khi viết thư, dùng trong văn viết
 • Câu cú thường phức tạp, academic. 
  • IELTS TUTOR lưu ý: IELTS WRITING sẽ được xếp trong văn formal nhé 
 • Dùng các từ phức tạp như: nevertheless, disclose, sizable
 • Không dùng idiom và phrasal verb trong văn informal 

2. Dùng từ phân biệt informal & formal

2.1. Từ vựng theo thứ tự A-Z

Tổng hợp những từ ngữ Formal và dạng Informal thường dùng của nó trong tiếng anh

2.2. Động từ informal & formal

2.2.1. Động từ thường

Tổng hợp những từ ngữ Formal và dạng Informal thường dùng của nó trong tiếng anh

2.2.2. Phrasal verb chuyển sang verb formal

Tổng hợp những từ ngữ Formal và dạng Informal thường dùng của nó trong tiếng anh

2.3.Trạng từ informal & formal

Tổng hợp những từ ngữ Formal và dạng Informal thường dùng của nó trong tiếng anh

2.4. Model verb informal & formal

 • Informal:
  • Can 
 • Formal:
  • Could 
  • May
  • Would 

2.5. Cụm & câu informal & formal

Tổng hợp những từ ngữ Formal và dạng Informal thường dùng của nó trong tiếng anh

2.6. Các từ khác

Bên những cụm từ rất thường gặp này về informal và formal mà IELTS TUTOR đã list ở trên các em có thể tham khảo 1 nguồn tổng hợp 400 từ informal và formal thường gặp 

II. FORMAL & INFORMAL TRONG IELTS WRITING GENERAL TRAINING (LETTER)

Văn phong Formal & Informal trong tiếng anh

III. TỪ ĐIỂN TRA TỪ INFORMAL

Ps: Còn điều gì các em còn thắc mắc có thể comment phía dưới để IELTS TUTOR giải đáp nhé! Em nào muốn tự động NHẬN THÔNG BÁO khi IELTS TUTOR viết bài Blog mới thì Subscribe Email phía dưới nhé!

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK