SLANGS - Tiếng Lóng trong Hội Thoại Hằng Ngày: Tổng Hợp Từ Vựng thường dùng và Phân biệt American - British

BONUS: Tặng bộ đề thi thật IELTS Speaking!

· Speaking

Để đạt điểm cao trong IELTS Speaking, một điểm cần lưu ý là các em phải cố gắng nói thật tự nhiên, bên cạnh sử dụng Idioms trong IELTS Speaking sẽ làm bài nói của các em tự nhiên hơn rất nhiều, IELTS TUTOR cũng rất khuyến khích các em học một vài tiếng lóng Slangs thông dụng trong IELTS Speaking để dễ dàng đạt điểm cao nhé!

1. Tổng hợp Tiếng Lóng - Slangs thường dùng trong hội thoại hàng ngày

SLANGS - Tiếng Lóng trong Hội Thoại Hằng Ngày: Tổng Hợp Từ Vựng thường dùng và Phân biệt American - British
SLANGS - Tiếng Lóng trong Hội Thoại Hằng Ngày: Tổng Hợp Từ Vựng thường dùng và Phân biệt American - British
SLANGS - Tiếng Lóng trong Hội Thoại Hằng Ngày: Tổng Hợp Từ Vựng thường dùng và Phân biệt American - British
SLANGS - Tiếng Lóng trong Hội Thoại Hằng Ngày: Tổng Hợp Từ Vựng thường dùng và Phân biệt American - British
SLANGS - Tiếng Lóng trong Hội Thoại Hằng Ngày: Tổng Hợp Từ Vựng thường dùng và Phân biệt American - British
SLANGS - Tiếng Lóng trong Hội Thoại Hằng Ngày: Tổng Hợp Từ Vựng thường dùng và Phân biệt American - British
SLANGS - Tiếng Lóng trong Hội Thoại Hằng Ngày: Tổng Hợp Từ Vựng thường dùng và Phân biệt American - British
SLANGS - Tiếng Lóng trong Hội Thoại Hằng Ngày: Tổng Hợp Từ Vựng thường dùng và Phân biệt American - British
SLANGS - Tiếng Lóng trong Hội Thoại Hằng Ngày: Tổng Hợp Từ Vựng thường dùng và Phân biệt American - British
SLANGS - Tiếng Lóng trong Hội Thoại Hằng Ngày: Tổng Hợp Từ Vựng thường dùng và Phân biệt American - British
SLANGS - Tiếng Lóng trong Hội Thoại Hằng Ngày: Tổng Hợp Từ Vựng thường dùng và Phân biệt American - British
SLANGS - Tiếng Lóng trong Hội Thoại Hằng Ngày: Tổng Hợp Từ Vựng thường dùng và Phân biệt American - British

2. Bộ đề thi thật IELTS Speaking

Sau khi các em đã học thuộc và nắm vững toàn bộ những tiếng lóng Slangs mà IELTS TUTOR đã giới thiệu ở trên, các em cũng nên tham khảo thêm Tổng hợp những từ vựng, cấu trúc và thành ngữ Idioms thường gặp trong IELTS Speaking, cũng như IELTS SPEAKING PART 1 - Đề Thi Mẫu, Bài Trả Lời Chi Tiết & Audio Luyện Tập, từ đó các em sẽ nắm vững hơn cấu trúc đề thi IELTS Speaking luôn nhé!

Ps: Còn điều gì các em còn thắc mắc trong IELTS nữa không, có thể comment phía dưới để IELTS TUTOR giải đáp nhé! Các em nên share bài Blog lại để khi cần học thì có ngay để học luôn nhé

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK