Giải thích cụm"on tiptoe(s)"tiếng anh

· Cách dùng từ

Mang nghĩa "nhón chân lên"

=on your toes with the heel of your foot lifted off the ground:

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The children stood on tiptoe in order to pick the apples from the tree. 
  • They walked across the room on tiptoe so as not to wake the baby.
  • Stand on tiptoe to see over the crowd. (IELTS TUTOR giải thích: Đứng nhó chân để nhìn qua đám đông)
  • I can only just reach the shelf, even when I stand on tiptoe. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi chỉ với vừa đúng mép kệ, dù đã nhón chân)
  • If he stood on tiptoe, he could reach the shelf.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc