Giải thích idiom: you are the apple of my eye/the apple of someone's eye

· Idiom

Bên cạnh giải đáp Vì sao IELTS Writing Học Mãi vẫn 5.0?, IELTS TUTOR hướng dẫn Giải thích idiom: you are the apple of my eye

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn:

II. Nguồn gốc idiom: you are the apple of my eye

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Cấu trúc này bắt nguồn từ một cách diễn đạt cổ ‘the apple of my eye’ đã từng xuất hiện trong kinh thánh và trong tác phẩm nổi tiếng A Midsummer Night’s Dream (Giấc Mơ Đêm Mùa Hạ) của đại thi hào Shakespeare.
 • Vào thời điểm những tác phẩm này ra đời, từ ‘apple’ vốn được dùng để chỉ “con ngươi” của mắt. Khi ấy do ngôn ngữ chưa phát triển, từ ‘pupil’ chưa tồn tại trong vốn từ tiếng Anh. Vì thế, người ta đã chọn ‘apple’ – từ chỉ “quả táo” – một trong những vật hình tròn phổ biến nhất vào thời đó để chỉ “con ngươi” của mắt.

III. Nghĩa đen & Nghĩa bóng idiom: you are the apple of my eye

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Nghĩa đen của câu: ‘You are the apple of my eye’ sẽ là: “Bạn là con ngươi của mắt tôi” và nghĩa bóng có thể được hiểu là: “Bạn là người quan trọng nhất của tôi, luôn được tôi để mắt đến.” 
 • Và thường nghĩa bóng này chính là nghĩa của cụm từ hay được sử dụng hiện nay.

III. Giải thích idiom: you are the apple of my eye

Mang nghĩa"người hoặc vật mà được ai đó yêu quý nhất"

=someone or something that someone likes very much/the light of someone’s life

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • His youngest daughter was the apple of his eye.
 • Everyone knew they would get married someday. She is the apple of his eye. (IELTS TUTOR giải thích: Mọi người đều biết họ sẽ làm đám cưới. Cô ấy là người anh ấy yêu nhất mà). 
 • Joan’s husband is the apple of her eye. His only son was the apple of his eye. 
 • I used to be the apple of my teacher's eye until he caught me cheating on a quiz. 
 • My mother never liked me very much but I was the apple of my grandmother's eye.
 • You got me the bracelet I wanted. (IELTS TUTOR giải thích: Anh đã tặng em cái vòng mà em thích). Yes, I knew it was the apple of your eye. (IELTS TUTOR giải thích: Ừ, anh biết đó là thứ mà em thích nhất mà).
 • “You are the apple of my eye. That’s why I will always be with you.” (IELTS TUTOR giải thích: Anh yêu em vô cùng. Đó là lý do vì sao anh luôn ở bên em).
 • I know I shouldn't pick favorites but my youngest daughter is the apple of my eye. 
 • My father is an avid gardener and these orchids are the apples of his eye. 
 • My parents' favorite family member is our dog. 
 • His daughter is the apple of his eye. He always wants the best for her. (IELTS TUTOR giải thích: Con gái là người quan trọng nhất đối với anh ấy. Anh ấy luôn muốn những điều tốt nhất cho con bé)
 • He used to be the apple of Sarah’s eye, before he cheated on her. (IELTS TUTOR giải thích: Anh ta đã từng là người Sarah yêu thương nhất, trước khi anh ta “cắm sừng” cô ấy)
 • My brother loves his wife but his Ducati motorcycle is the apple of his eye. 
 • She's the apple of their eye because she gives them love and doesn't ask for money. 
 • Wherever you are, don’t forget that you are the apple of my eye.(IELTS TUTOR giải thích: Dù bạn ở đâu, đừng quên rằng bạn là người tôi yêu thương nhất)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE