CÁCH TRẢ LỜI TOPIC ĐIỂN HÌNH IELTS SPEAKING PART 3​

· Speaking

Bên cạnh hướng dẫn em cách phân tích đề thi thật IELTS WRITING 2 tasks ngày 9/5 cùng bài sửa của học viên đi thi 2 đề này đạt 6.0, IELTS TUTOR cũng hướng dẫn thêm các em cách trả lời các chủ đề điển hình trong IELTS SPEAKING PART 3

1. Người trẻ tuổi, người già, mối quan hệ giữa 2 nhóm này

   Câu hỏi:

   • How do young people treat their elders in your country?

   1.1. Các từ vựng và ý cần học:

   IELTS TUTOR có tổng hợp Từ vựng topic old people

   1.2. Cách trả lời câu hỏi How do young people treat their elders in your country?

   • Cách 1: Ở câu này, em phải nhận dạng cho được đây là dạng hỏi về OPINION của em, nên nhớ vẫn tuân theo bố cục Main idea >> Supporting idea >> Example, tức là sẽ nêu ra ý chính, sau đó có câu giải thích và cho ví dụ vào. 
   • Cách 2: Có thể phân ra làm 2 nhóm. In the past, thì mọi người đối xử với elders như nào, sau đó nhớ giải thích và cho ví dụ. Rồi Nhóm 2: Nowadays, mọi người đối xử với elders ra sao, giải thích và cho ví dụ 

   2. Trẻ em, mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái

    Trả lời câu hỏi:

    • Are today's children more stressed than before?

    2.1. Từ vựng và các ideas cần học

    2.2. Cách trả lời câu hỏi Are today's children more stressed than before?

    Câu hỏi này thì hỏi quan điểm của em, tức là em có quyền nói YES, hoặc NO tuy nhiên để cho dễ nói thì nên ủng hộ 1 phía, tức là hoặc là YES, hoặc là NO, thì bố cục sẽ rõ ràng hơn là vừa yes, vừa no nhé

    Giả sử em cho là Yes, thì em nêu ra 2 lí do vì sao children are more stressed, rồi nhớ cho lí do và ví dụ ra nhé

    3. Sự khác biệt nam và nữ

     Câu hỏi:

     • What are the differences between men and women in sports preference?

     3.1. Từ vựng và ideas cần nhớ

     IELTS TUTOR tổng hợp kĩ TỪ VỰNG TOPIC GENDER

     3.2. Cách trả lời câu hỏi What are the differences between men and women in sports preference?

     • Cách 1: Với loại câu hỏi so sánh về những điểm khác biệt này em chỉ cần nêu ra 2 điểm khác biệt sau đó ở mỗi điểm khác biệt sẽ cho supporting idea và example. Ví dụ như bài này có thể trả lời theo hướng. Điểm khác biệt đầu tiên là Women thường thích những hoạt động thể thao trong nhà, để tránh đen da, sau đó cho lí do và ví dụ ra. Điểm khác biệt thứ 2 là women chọn những môn thể thao nào không đòi hỏi quá nhiều sức mạnh, nêu lí do và example ra 
     • Cách 2: Có thể nêu ra On the one hand, women thường chọn những môn thể thao gì vì sao. On the other hand, men thường chọn môn gì vì sao...

     4. Sự khác biệt về văn hóa giữa Việt Nam và nước ngoài (nhất là các nước phương Tây)

      Câu hỏi:

      • What are the differences between Vietnamese music and foreign music?

      4.1. Từ vựng và ideas về chủ đề Music cần nhớ

      IELTS TUTOR đã tổng hợp từ vựng & ideas topic Music

      4.2. Cách trả lời câu hỏi What are the differences between Vietnamese music and foreign music?

      Cách dễ nhất là cứ áp dụng phương pháp Main idea >> Supporting idea >> Example. Nêu ra 2 main idea về điểm khác biệt sau đó nêu ví dụ và giải thích

      5. Sự thay đổi trong cuộc sống, sự khác biệt giữa lối sống trước đây và hiện nay

       Câu hỏi:

       • How has the way of finding a job changed in your country?

       Tham khảo về cách trả lời câu hỏi về sự thay đổi trong IELTS SPEAKING PART 3. Trong đó, dễ nhất là cứ trả lời In the past, thì như nào, cho example, giải thích. Rồi đến Today, thì như nào, rồi giải thích và cho ví dụ

       Tham khảo thêm về từ vựng Topic Work/Study

       6. Các vấn đề thu hút sự quan tâm của nhiều người trong xã hội hiện nay

        Câu hỏi:

        • Will Ipad replace paper books?

        6.1. Các từ vựng và ideas nên nhớ

        • When the iPad was introduced, there was all this buzz about the thing totally revamping the way students learn.
        • Textbooks, many folks believed, were doomed. 
        • it’s still not clear whether an e-textbook offers a better experience than a printed one.
        • Put another way, when you take a course, the actual experience of learning is as much about digesting information as it is about creating a mental map of the textbooks you’re reading. That mental map essentially works like a container for your newfound knowledge

        6.2. Cách trả lời câu hỏi Will Ipad replace paper books?

        Câu hỏi này là dạng đưa ra quan điểm của em, thì cách dễ nhất là trả lời quan điểm của em là yes hay no, sau đó thì đưa ra 2 main ideas support cho quan điểm của em, rồi giải thích và cho ví dụ

        7. Các ngành nghề và những phẩm chất cần có của người lao động

        Câu hỏi

        What kinds of qualities should a good leader have?

        Hãy tham khảo cách trả lời câu hỏi trình bày quan điểm trong IELTS SPEAKING PART 3 mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn nhé

        8. Các vấn đề liên quan đến kế hoạch, dự án hoặc trách nhiệm của chính phủ

        Câu hỏi:

        Should we protect animals?

        8.1. Các ideas và từ vựng thường gặp trong đề này

        8.2. Cách trả lời câu hỏi Should we protect animals?

        Câu hỏi này thực chất là hỏi quan điểm, ý kiến của em thì em chỉ việc trả lời có hay không, rồi sau đó cho 2 lí do bảo vệ quan điểm của em, cùng với supporting idea và examples nhé

        Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

        >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

        >> IELTS Intensive Listening

        >> IELTS Intensive Reading

        >> IELTS Intensive Speaking

        All Posts
        ×

        Almost done…

        We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

        OK