CÁCH LẤY Ý TƯỞNG (IDEAS) IELTS WRITING TASK 2

· Writing,Vocabulary - Grammar,IELTS Videos - Ebook

Để đạt điểm cao trong kì thi IELTS Writing và Speaking, bên cạnh tham khảo Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), thí sinh cũng nên trau dồi rất thường xuyên về mặt từ vựng IELTS cũng như ý tưởng về những topic quen thuộc, để giúp thí sinh củng cố về mặt ý tưởng IELTS TUTOR giới thiệu các nguồn để thí sinh có thể tìm ý tưởng cho IELTS WRITING TASK 2

I. Cách viết 1 khổ body khi chỉ có 1 ý tưởng chính

1. Cách 1: Sử dụng tình huống đối lập

1.1. Giới thiệu chung

IELTS TUTOR lưu ý Chúng ta sẽ viết ý sau trái ngược hoàn toàn với ý trước. Cấu trúc:

 • Câu 1: Ý chính
 • Câu 2: Ý triển khai 
 • Câu 3: Ý triển khai hoặc ví dụ
 • Câu 4: Ý đối lập 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Câu 1: [Ý chính là phần in đậm] On the other hand, I would argue that mixed-sex education is a better option because students are better prepared for their future jobs.
 • Câu 2: [Triển khai] Nowadays, it is almost impossible to find a company where there is only male or female staff.
 • Câu 3: [Triển khai] Therefore, those who graduate from single- sex schools, despite their higher academic results, might find it hard to work collaboratively with their colleagues of the opposite sex.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng THEREFORE & HENCE tiếng anh
 • Câu 4: [Ý đối lập – từ vựng chỉ sự đối lập được in đậm] By contrast, people from mixed schools might easily cooperate with their opposite-gender partners since they have learned how to communicate and interact effectively with opposite-sex classmates during their time at school.

1.2. Để có được một tình huống đối lập, chúng ta có thể sử dụng một vài từ vựng/cấu trúc/công thức như sau:

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Sử dụng mệnh đề điều kiện “If” 
  • Sử dụng từ “Without”
   • IELTS TUTOR xét ví dụ: Human-made climate change is the result of increased carbon dioxide and other human-made emissions into the atmosphere. Without human influence, half of the extreme heat waves projected to occur during this century wouldn't happen

  2. Cách 2: Mở rộng luận điểm với câu giải thích (supporting idea) & câu ví dụ (example)

   IELTS TUTOR lưu ý Cấu trúc đoạn văn:

   • Câu 1: Ý chính
   • Câu 2: Supporting idea 
   • Câu 3: Triển khai ví dụ
   • Câu 4: Kết quả/hệ quả của tình huống trong ví dụ.

   IELTS TUTOR xét ví dụ:

    • Câu 1: In the past, people got to know what happened lately only by listening to the radio and reading newspapers.
    • Câu 2: This is no longer the case. Due to advanced communication tech- nologies, individuals nowadays are surrounded by all kinds moment
    • Câu 3: They are being kept informed about what is happening worldwide almost simultaneously by thousands of websites, TV live shows, radio programs, and even mobile phone text messages
    • Câu 4: As a result, bad news now has hi-tech wings and is being heard more often than ever before.

    II. Cách giúp tìm ý và phát triển bố cục 2 đoạn thân bài IELTS WRITING TASK 1

    IELTS TUTOR hướng dẫn tìm ý tưởng và phân tích phát triển ý thành đoạn thân bài có 2 đoạn để viết thân bài cho chuẩn nhé!

    IV. Các bộ sách IELTS hữu ích về ideas - ý tưởng IELTS WRITING TASK 2/SPEAKING

    1. Bộ sách IDEAS FOR IELTS TOPICS

    2. Bộ sách For & Against

    IELTS TUTOR cung cấp LINK DOWNLOAD FOR & AGAINST PDF

    3. Sách Pros and cons a debaters handbook

    Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

    >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

    >> IELTS Intensive Listening

    >> IELTS Intensive Reading

    >> IELTS Cấp tốc

    Ps: Còn điều gì các em còn thắc mắc trong IELTS nữa không, có thể comment phía dưới để IELTS TUTOR giải đáp nhé!

    Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0