CÁCH LẤY Ý TƯỞNG TRONG IELTS WRITING TASK 2

· Writing,Vocabulary - Grammar,IELTS Videos - Ebook

Để đạt điểm cao trong kì thi IELTS Writing và Speaking, ngoài việc nắm rất kĩ các dạng đề thường hay ra trong IELTS Writing, và các chiến thuật các em nên biết về Speaking, các em cũng nên trau dồi rất thường xuyên về mặt từ vựng IELTS cũng như ý tưởng về những topic quen thuộc, để giúp các em củng cố về mặt ý tưởng IELTS TUTOR giới thiệu các nguồn để các em có thể tìm ý tưởng cho IELTS WRITING TASK 2

I. Cách viết 1 khổ body khi chỉ có 1 ý tưởng chính

Cách 1: Sử dụng tình huống đối lập

Chúng ta sẽ viết ý sau trái ngược hoàn toàn với ý trước. Cấu trúc:

 • Câu 1: Ý chính
 • Câu 2: Ý triển khai hoặc ví dụ
 • Câu 3: Ý triển khai hoặc ví dụ
 • Câu 4: Ý đối lập

Ví dụ:

 • Câu 1: [Ý chính là phần in đậm] On the other hand, I would argue that mixed-sex education is a better option because students are better prepared for their future jobs.
 • Câu 2: [Triển khai] Nowadays, it is almost impossible to find a company where there is only male or female staff.
 • Câu 3: [Triển khai] Therefore, those who graduate from single- sex schools, despite their higher academic results, might find it hard to work collaboratively with their colleagues of the opposite sex.
 • Câu 4: [Ý đối lập – từ vựng chỉ sự đối lập được in đậm] By contrast, people from mixed schools might easily cooperate with their opposite-gender partners since they have learned how to communicate and interact effectively with opposite-sex classmates during their time at school.

Để có được một tình huống đối lập, chúng ta có thể sử dụng một vài từ vựng/cấu trúc/công thức như sau:

 • Sử dụng mệnh đề điều kiện “If”

You only mention groceries, air tickets, clothes or books without giving explanation. If you want to score higher, it is your task to present your ideas in details. I have made some detailed explanations with this.

 

 • Sử dụng từ “Without”

Human-made climate change is the result of increased carbon dioxide and other human-made emissions into the atmosphere. Without human influence, half of the extreme heat waves projected to occur during this century wouldn't happen

Cách 2: Triển khai supporting idea và ví dụ

  Cấu trúc đoạn văn:

  • Câu 1: Ý chính
  • Câu 2: Supporting idea 
  • Câu 3: Triển khai ví dụ
  • Câu 4: Kết quả/hệ quả của tình huống trong ví dụ.

  Ví dụ:

  • Câu 1: In the past, people got to know what happened lately only by listening to the radio and reading newspapers.
  • Câu 2: This is no longer the case. Due to advanced communication tech- nologies, individuals nowadays are surrounded by all kinds moment
  • Câu 3: They are being kept informed about what is happening worldwide almost simultaneously by thousands of websites, TV live shows, radio programs, and even mobile phone text messages
  • Câu 4: As a result, bad news now has hi-tech wings and is being heard more often than ever before.

  II. Các cách giúp em tìm ý và phát triển bố cục 2 phần cho thân bài của bài viết IELTS WRITING TASK 1

  Các em nhớ đọc rất kĩ hướng dẫn tìm ý tưởng và phân tích phát triển ý thành đoạn thân bài có 2 đoạn để viết thân bài cho chuẩn nhé!

  IV. Các bộ sách IELTS hữu ích về ideas - ý tưởng trong IELTS WRITING TASK 2

  1. Bộ sách IDEAS FOR IELTS TOPICS do thầy Simon biên soạn

  2. Bộ sách Highlight Important Phrases in Simon's Essays

  Bộ sách này cũng rất rất hay dành cho những bạn muốn bổ sung từ vựng theo những Topic Essay mẫu band 9.0 do thầy Simon biên soạn, với sự highlight ghi chú từ vựng từ thầy Đinh Thắng các bạn cũng rất nên học nhé!

  3. Bộ sách For & Against

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Cấp tốc

  Ps: Còn điều gì các em còn thắc mắc trong IELTS nữa không, có thể comment phía dưới để IELTS TUTOR giải đáp nhé!

  All Posts
  ×

  Almost done…

  We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

  OK