THE OFFICIAL GUIDE TO IELTS CAMBRIDGE: 8 Bộ Đề Em Nên Làm Trước khi đi thi IELTS!

· IELTS Practice Test,IELTS Videos - Ebook

Bên cạnh Bộ đề IELTS Official 1 đã review cho các bạn trước đó, IELTS TUTOR tiếp tục cập nhật cho các em tuyển tập 8 bộ đề rất rất sát ở 4 kĩ năng trong kì thi IELTS mà các em phải luyện tập thường xuyên trước khi đi thi nhé các em. Các em nên làm nghiêm túc như kì thi IELTS thực sự để rèn luyện kĩ năng cho mình tốt nhất trước khi bước vào kì thi chính nha em!

PDF CÁC BÀI 8 PRACTICE TESTS