[MUÔN THƯỞ] Phân biệt Yours Sincerely, Yours Faithfully, Yours Truly trong IELTS Writing Task 1 General Training Dạng viết thư (Letters)

· Writing,Vocabulary - Grammar

Bên cạnh nắm rất vững về các dạng lá thư sẽ gặp trong kì thi IELTS WRITING TASK 1 GENERAL TRAINING DẠNG VIẾT THƯ (LETTERS) , IELTS TUTOR mong muốn các em, nhất là các bạn học viên lớp IELTS ONLINE 1 KÈM 1 ĐẢM BẢO ĐẦU RA nhớ phân biệt cho kĩ sự khác nhau của yours faithfully và yours sincerely vì đây là những lỗi sai rất cơ bản, sẽ bị trừ điểm nặng.

1. CÁCH DÙNG YOURS SINCERELY TRONG VĂN VIẾT THƯ IELTS GENERAL TRAINING TASK 1 WRITING

used to end a formal letter that is sent to a particular person

==> Yours Sincerely sẽ được dùng khi bạn đã biết đích danh người nhận là ai rồi, tên gì, đã gặp hoặc nói chuyện cùng. Bạn xưng hô với họ bằng tên của họ (Dear Mr/Miss/Mrs/Ms…)

Ví dụ:

Trong lời chào, bạn viết:

Dear Miss Smith, (Chào cô Smith,)

Và phần cuối bức thư bạn sẽ viết:

Yours sincerely, Peter Sandler. (Trân trọng, Peter Sandler.)

2. CÁCH DÙNG YOURS FAITHFULLY TRONG VĂN VIẾT THƯ IELTS GENERAL TRAINING TASK 1 WRITING

used at the end of a formal letter beginning with "Dear Sir" or "Dear Madam"

==> Dùng Yours Faithfully khi không biết người nhận thư là ai

Ví dụ:

Trong lời chào:

Dear Madam, (Chào bà,)

Và kết thúc bức thư sẽ là:

Yours faithfully, M.S. Smith. (Trân trọng, M.S. Smith.)

Ghi nhớ Yours Faithfully là formal nên sẽ dùng nhiều trong kinh doanh và các thư trang trọng khi không biết tên người nhận là ai

3. CÁCH DÙNG YOURS TRULY TRONG VĂN VIẾT THƯ IELTS GENERAL TRAINING TASK 1 WRITING

  • “Your truly” có cách sử dụng giống như “Yours faithfully” nhưng thường được dùng bởi người Mỹ nhiều hơn
  • Rất Formal, tương đương với yours faithfully, nên sẽ 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK