Bài tập chuyên đề Numbers IELTS LISTENING

· Listening

I. CÁCH NGHE SỐ LIỆU IELTS LISTENING

IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ cách nghe số liệu trong IELTS LISTENING

II. KIẾN THỨC VỀ SỐ ĐẾM (NUMBERS) IELTS LISTENING

cach-doc-so-ielts-tutor-ielts-listening

1. Cách đọc & viết Thứ / Ngày / Tháng trong tiếng anh

2. Cách đọc & viết giờ trong tiếng anh

IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Cách đọc & viết giờ trong tiếng anh

3. Cách ng