Return to site

IELTS Listening Chuyên Đề Numbers: Bài Tập Chọn Lọc, Audio Kèm Đáp Án!

Tổng hợp các bài tập IELTS LISTENING chuyên về NUMBERS - số đếm. Dạng bài tập thường xuyên xuất hiện trong IELTS Section 1 Listening

· IELTS Practice Test,Listening

Bên cạnh việc học từ vựng thường gặp trong IELTS Listening, cũng như bộ danh từ đếm được và không đếm được các em cần chú ý trong IELTS Listening và Reading, các em cũng nên luyện tập làm bài IELTS Listening �practice tests thường xuyên để nâng cao khả năng Listening của mình trong kì thi IELTS nhé!

Hôm nay, IELTS TUTOR giới thiệu đến các em chuyên đề bài tập chọn lọc IELTS LIstening tập trung vào luyện tập nghe số đếm - Numbers. Đây là dạng bài tập chắc chắn sẽ có trong IELTS nên các em chú ý luyện tập thật tốt.

1. CHUYÊN ĐỀ 1

Đáp án Bài Tập chuyên đề Numbers - Số đếm trong IELTS Listening
Đáp án Bài Tập chuyên đề Numbers - Số đếm trong IELTS Listening
áp án Bài Tập chuyên đề Numbers - Số đếm trong IELTS Listening
Đáp án Bài Tập chuyên đề Numbers - Số đếm trong IELTS Listening
Đáp án Bài Tập chuyên đề Numbers - Số đếm trong IELTS Listening
Đáp án Bài Tập chuyên đề Numbers - Số đếm trong IELTS Listening
Đáp án Bài Tập chuyên đề Numbers - Số đếm trong IELTS Listening
Đáp án Bài Tập chuyên đề Numbers - Số đếm trong IELTS Listening
Đáp án Bài Tập chuyên đề Numbers - Số đếm trong IELTS Listening
Đáp án Bài Tập chuyên đề Numbers - Số đếm trong IELTS Listening
Đáp án Bài Tập chuyên đề Numbers - Số đếm trong IELTS Listening
Đáp án Bài Tập chuyên đề Numbers - Số đếm trong IELTS Listening
Đáp án Bài Tập chuyên đề Numbers - Số đếm trong IELTS Listening
Đáp án Bài Tập chuyên đề Numbers - Số đếm trong IELTS Listening
Đáp án Bài Tập chuyên đề Numbers - Số đếm trong IELTS Listening
Đáp án Bài Tập chuyên đề Numbers - Số đếm trong IELTS Listening

CHUYÊN ĐỀ 2

Click here to listen

Quick exercise:
The speaker mentions the numbers below. What do they refer to?

 • 77,000
 • 5.5 billion
 • over 1 million
 • 3rd
 • over 800,000

CHUYÊN ĐỀ 3

IELTS Listening: more numbers and letters!

Here are some examples from Cambridge IELTS book 7. Listen to the recording, and fill the gaps in the questions below.

Click here to listen

 1. Surname: _____
 2. Flight number: _____
 3. Credit card number: _____
 4. Surname: _____
 5. Room number: _____
 6. Passport number: _____

CHUYÊN ĐỀ 4

IELTS Listening: numbers and letters

Today's exercise gives you some practice listening to numbers and letters. Listen to the recording, and fill the gaps in the questions below.

Click here to listen

 1. Flight number: _____
 2. Flight number: _____
 3. Reference number: _____
 4. Reference number: _____
 5. Surname: _____
 6. Surname: _____
 7. Address: _____ _____
 8. Address: _____ _____
 9. Telephone number: _____
 10. Telephone number: _____

Ngoài việc luyện nghe các đề mô phỏng bài thi thật IELTS Listening thường xuyên, các em cũng nên học thêm những chiến thuật để đạt điểm cao IELTS Listening được biên soạn bởi giáo viên 8.0, các tips này chắc chắn sẽ giúp các em dễ dàng hơn rất nhiều trong kì thi IELTS Listening nhé!

Ps: Còn điều gì các em còn thắc mắc trong IELTS nữa không, có thể comment phía dưới để IELTS TUTOR giải đáp nhé! Các em nên share bài Blog lại để khi cần học thì có ngay để học luôn nhé

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly