Bài tập chuyên đề Numbers IELTS LISTENING

· Listening

I. KIẾN THỨC VỀ SỐ ĐẾM (NUMBERS) IELTS LISTENING

cach-doc-so-ielts-tutor-ielts-listening

1. Cách đọc & viết Thứ / Ngày / Tháng trong tiếng anh

2. Cách đọc & viết giờ trong tiếng anh

IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Cách đọc & viết giờ trong tiếng anh

3. Cách nghe số điện thoại (phone number) trong tiếng anh

4. Cách đọc số tiền (thông tin tiền tệ) trong tiếng anh

5. Cách đọc Dạng thập phân (Decimal numbers) trong tiếng anh​

6. Cách đọc Số thứ tự (Ordinal number) trong tiếng anh

7. Cách đọc Số đếm (Cardinal numbers) trong tiếng anh

II. 17 CHUYÊN ĐỀ NUMBERS IELTS LISTENING

1. Chuyên đề 1

2. Chuyên đề 2

The speaker mentions the numbers below. What do they refer to?

 • 77,000
 • 5.5 billion
 • over 1 million
 • 3rd
 • over 800,000

3. Chuyên đề 3

 1. Surname: _____
 2. Flight number: _____
 3. Credit card number: _____
 4. Surname: _____
 5. Room number: _____
 6. Passport number: _____

4. Chuyên đề 4

 1. Flight number: _____
 2. Flight number: _____
 3. Reference number: _____
 4. Reference number: _____
 5. Surname: _____
 6. Surname: _____
 7. Address: _____ _____
 8. Address: _____ _____
 9. Telephone number: _____
 10. Telephone number: _____

5. Chuyên đề 5

Chuyen-de-5-Bài tập chuyên đề Numbers IELTS LISTENING

6. Chuyên đề 6

Chuyen-de-5-Bài tập chuyên đề Numbers IELTS LISTENING

7. Chuyên đề 7

Chuyen-de-6-Bài tập chuyên đề Numbers IELTS LISTENING

8. Chuyên đề 8

Chuyen-de-8-Bài tập chuyên đề Numbers IELTS LISTENING

9. Chuyên đề 9

Bài tập chuyên đề Numbers IELTS LISTENING

10. Chuyên đề 10

Bài tập chuyên đề Numbers IELTS LISTENING

11. Chuyên đề 11

Bài tập chuyên đề Numbers IELTS LISTENING

12. Chuyên đề 12

Bài tập chuyên đề Numbers IELTS LISTENING

13. Chuyên đề 13

14. Chuyên đề 14

Bài tập chuyên đề Numbers IELTS LISTENING

15. Chuyên đề 15

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Trước khi làm bài này, có thể tham khảo trước các kí hiệu được đọc trên email như sau
  • @ at

  • Com com

  • . Dot

  • Dash
  • / forward slash
  • \ back slash 
chuyen-de-14-Bài tập chuyên đề Numbers IELTS LISTENING

16. Chuyên đề 16

17. Chuyên đề 17

Bài tập chuyên đề Numbers IELTS LISTENING

Ps: Còn điều gì các em còn thắc mắc trong IELTS nữa không, có thể comment phía dưới để IELTS TUTOR giải đáp nhé! Các em nên share bài Blog lại để khi cần học thì có ngay để học luôn nhé

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK