Return to site

Hướng Dẫn Từ A đến Z Dạng Short Answer IELTS Listening: Bài Luyện Tập, Audio siêu rõ

· Listening

Tương tự Short Answer trong phần thi Reading (mời các bạn tham khảo Chỉ 1 phút / 1 câu IELTS Reading với chuyên đề SHORT ANSWER), đây là phần thi rất dễ ăn điểm trong IELTS Listening. Để chuẩn bị tốt chúng ta cần tận dụng thời gian cho phép để đọc khái quát nội dung bài nghe. Đồng thời gạch chân dưới các keyword cần thiết trong câu hỏi để dễ dàng theo dấu bài nghe.

Mẹo nhỏ là các từ cần điền thường sẽ được phát âm rất rõ ràng và dễ nghe. Chú ý âm cuối để phân biệt các danh từ số nhiều và số ít.

CHUYÊN ĐỀ 1

CHUYÊN ĐỀ 2

IELTS Listening: more from TED

Are you putting too much pressure on yourself to be successful in your career? If you're feeling anxious about the future, you might find the TED talk below useful.

Here are a few questions to help you follow some of the speaker's main points:

  1. How does the speaker define 'snobbery'?
  2. What problem does he link to the spirit of equality in many societies?
  3. What are the two types of self-help book?
  4. What is the negative side of the idea of 'meritocracy'?

CHUYÊN ĐỀ 3

IELTS Listening: 'agriculture' topic

Here's a listening exercise on the same topic as yesterday's reading lesson.

Click here to listen

Answer the following questions:

1. When does the speaker say we will reach peak world population?
2. What number does he give for the current world population?
3. What does he say about organic farming?
4. What other solution does he suggest?
5. Which three cereal crops does he say are the most important?

CHUYÊN ĐỀ 4:

CHUYÊN ĐỀ 5:

Hướng Dẫn Từ A đến Z Dạng Short Answer IELTS Listening: Bài Luyện Tập, Audio siêu rõ
Hướng Dẫn Từ A đến Z Dạng Short Answer IELTS Listening: Bài Luyện Tập, Audio siêu rõ
Hướng Dẫn Từ A đến Z Dạng Short Answer IELTS Listening: Bài Luyện Tập, Audio siêu rõ
Hướng Dẫn Từ A đến Z Dạng Short Answer IELTS Listening: Bài Luyện Tập, Audio siêu rõ
Hướng Dẫn Từ A đến Z Dạng Short Answer IELTS Listening: Bài Luyện Tập, Audio siêu rõ
Hướng Dẫn Từ A đến Z Dạng Short Answer IELTS Listening: Bài Luyện Tập, Audio siêu rõ
Hướng Dẫn Từ A đến Z Dạng Short Answer IELTS Listening: Bài Luyện Tập, Audio siêu rõ
Hướng Dẫn Từ A đến Z Dạng Short Answer IELTS Listening: Bài Luyện Tập, Audio siêu rõ

CHUYÊN ĐỀ 6:

CHUYÊN ĐỀ 7:

CHUYÊN ĐỀ 8:

CHUYÊN ĐỀ 9:

CHUYÊN ĐỀ 10:

CHUYÊN ĐỀ 11:

CHUYÊN ĐỀ 12:

Listening là kỹ năng được đánh giá là khó khăn nhất cho những người mới học. Không phải ngày một ngày hai mà có thể nghe thông viết thạo. Do đó chúng ta cần đầu tư nhiều thời gian hơn vào bài tập để đạt được kết quả mơ ước

Tăng cường điểm số với trọn bộ IELTS Listening với chuyên đề Short Answer

Còn điều gì các bạn còn thắc mắc trong cách ôn tập và kỳ thi IELTS, hãy comment ngay phía dưới để IELTS TUTOR giải đáp nhé!

Share bài Blog lại để khi cần thì có ngay để học luôn nhé

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK